Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 28 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 42 hours

Subject data

 • Code of subject: OGA-GN2-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGA-GN1-T teljesített

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó könyvek biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, végülis a fajok (taxonok) pontos azonosítását.
A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez. Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani fogalmakat és a kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit.

Lectures

 • 1. Algae (Phaeophyceae, Rhodophyceae), Fungi, Lichenes - Dr. Papp Nóra
 • 2. Pteridophyta, Coniferophytina, Cycadophytina. Magnoliidae - Dr. Papp Nóra
 • 3. Caryophyllidae - Dr. Papp Nóra
 • 4. Hamamelididae - Dr. Papp Nóra
 • 5. Rosidae I. - Dr. Papp Nóra
 • 6. Rosidae II. - Dr. Papp Nóra
 • 7. Dilleniidae - Dr. Papp Nóra
 • 8. Cornidae - Dr. Papp Nóra
 • 9. Lamiidae I. - Dr. Papp Nóra
 • 10. Lamiidae II. - Dr. Papp Nóra
 • 11. Asteridae - Dr. Papp Nóra
 • 12. Alismatidae. Liliidae - Dr. Papp Nóra
 • 13. Zingiberidae - Dr. Papp Nóra
 • 14. Commelinidae, Arecidae - Dr. Papp Nóra

Practices

 • 1. Fungi: Ganoderma lucidum, Fomes fomentarius és Lentinus edodes morfológiája. Lichenes: Cladonia pyxidata és Cetraria islandica alaktani összehasonlítása.
 • 2. Pteridophyta: Lycopodium clavatum és Equisetum arvense spórái, spóratartó képletei; Dryopteris filix-mas rizómája.
 • 3. Spermatophyta: Coniferophytina: Pinus nigra reproduktív hajtásai, tűlevele, fateste. Angiospermatophytina: Dicotyledonopsida: Magnoliidae: Aristolochiaceae.
 • 4. Ranunculaceae, Helleboraceae. Aristolochia hajtása, Ficaria gyökere és levele, Helleborus levele.
 • 5. Berberidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae, Papaver sp. termője, termése.
 • 6. Caryophyllidae: Phytolaccaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae. Saponaria officinalis gyökere.
 • 7. Hamamelididae: Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae. Fagus és Quercus fajok levélmorfológiája és terméstípusai. Juglans regia termése.
 • 8. Növényhatározás gyakorlása.
 • 9. Rosidae I.: Grossulariaceae, Crassulaceae, Rosaceae. Sedum sp. hajtása, Rosa canina áltermése, Malus domestica nektáriuma, Rosaceae terméstípusok.
 • 10. Fabaceae. Phaseolus vulgaris és Pisum sativum keményítőszemei.
 • 11. Rosidae II.: Araliaceae: Hedera helix és Panax ginseng alaktani jellemzői. Apiaceae. Carum carvi és Foeniculum vulgare termése.
 • 12. Punicaceae, Lythraceae, Onagraceae, Rutaceae. Citrus limon heszperidium termése és hajtása.
 • 13. Rosidae III.: Anacardiaceae, Hippocastanaceae, Geraniaceae, Rhamnaceae. Pelargonium zonale fedő- és mirigyszőrei.
 • 14. Vitaceae, Araliaceae, Violaceae, Cucurbitaceae. Bryonia alba v. Cucumis sativus hajtása bikollaterális nyalábokkal.
 • 15. Dilleniidae: Brassicaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Cannabaceae. Humulus lupulus horgas kapaszkodószőre és mirigypikkelye.
 • 16. Malvaceae, Moraceae, Urticaceae, Buxaceae. Urtica dioica csípőszőre. Euphorbiaceae, Elaeagnaceae, Hypericaecae. Euphorbia sp. keményítőszemek és tejcsövek, Elaeagnus angustifolia csillagszőre. Primulaceae.
 • 17. Cornidae: Caprifoliaceae, Valerianaceae, Rubiaceae. Sambucus nigra hajtása. Apocynaceae. Asclepiadaceae. Nerium oleander levele.
 • 18. Növényhatározás gyakorlása.
 • 19. Lamiidae: Solanaceae: Solanum tuberosum keményítőszemek. Convolvulaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae.
 • 20. Boraginaceae fedőszőrök. Scrophulariaceae, Verbenaceae. Verbascum phlomoides fedőszőre.
 • 21. Lamiidae: Lamiaceae.
 • 22. Lamiaceae típusú mirigyszőrök Lavandula sp. levélen. Salvia officinalis hajtása.
 • 23. Asteridae: Asteraceae.
 • 24. Helianthus annuus másodlagosan vastagodott szára. Taraxacum officinale rizómája.
 • 25. Monocotyledonopsida: Dioscoreaceae, Convallariaceae, Asparagaceae, Ruscaceae. Convallaria majalis rizómája.
 • 26. Alliaceae, Orchidaceae, Poaceae. Allium sp. gyökércsúcsa és levele, Allium cepa burokpikkelylevele.
 • 27. Botanikuskert látogatása.
 • 28. Gyógynövénykert látogatása.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
Az előadások anyaga hozzáférhető a Farmakognóziai Intézet honlapján (Oktatási anyagok).

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Dános Béla: Farmakobotanika, kemotaxonómia, Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika, gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum, JATEPress, Szeged, 1999.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok ? virágos növények, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatóknak a félév során két alkalommal írásbeli dolgozatban kell számot adni az előző előadásokon elsajátított ismereteikről.
A dolgozat pótlására az eredetileg meghirdetett időpontokon kívül legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget.
A gyakorlatokon szerzett tudásról a 2. héttől kezdődően minden gyakorlaton írásban számot kell adni (gyógynövények felismerése és jellemzése).

Making up for missed classes

Mulasztás esetén legfeljebb két gyakorlat pótolható - a gyakorlatvezetővel történő előzetes egyeztetést követően.

Exam topics/questions

A félévzáró vizsgán 5 herbáriumi és egy gyógynövénykerti növényt kell felismerni és morfológiailag röviden jellemezni. Az elméleti tudásról 2 tétel ismertetésével szükséges megfelelő tájékozottságot nyújtani, az adott növénycsaládok általános bemutatásával és az oda tartozó gyógynövény fajok morfológiai és kemotaxonómiai jellemzésével.

Vizsgakérdések:
1. Algae, Fungi, Lichenes
2. Lycopodiaceae, Equisetaceae, Aspidiaceae, Polypodiaceae
3. Ginkgoaceae, Abietaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae
4. Myristicaceae, Illiciaceae, Lauraceae, Piperaceae, Aristolochiaceae
5. Berberidaceae, Ranunculaceae (Helleboraceae)
6. Papaveraceae, Fumariaceae
7. Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae
8. Hamamelidaceae, Fagaceae, Betulaceae (Corylaceae), Juglandaceae
9. Droseraceae, Rosaceae
10. Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae
11. Myrtaceae, Punicaceae, Lythraceae, Onagraceae
12. Rutaceae, Anacardiaceae
13. Hippocastanaceae, Geraniaceae, Linaceae, Erythroxylaceae
14. Polygalaceae, Krameriaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Loranthaceae
15. Araliaceae, Apiaceae
16. Violaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Cucurbitaceae
17. Brassicaceae, Salicaceae
18. Tiliaceae, Sterculiaceae, Malvaceae
19. Moraceae, Cannabaceae
20. Urticaceae, Euphorbiaceae
21. Elaeagnaceae, Theaceae, Hypericaceae, Primulaceae
22. Aquifoliaceae, Caprifoliaceae (Sambucaceae), Valerianaceae, Ericaceae
23. Loganiaceae, Rubiaceae
24. Apocynaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Oleaceae
25. Solanaceae, Convolvulaceae
26. Boraginaceae, Scrophulariaceae
27. Plantaginaceae, Pedaliaceae, Verbenaceae
28. Lamiaceae
29. Lobeliaceae, Asteraceae (Cichoriaceae)
30. Dioscoreaceae, Convallariaceae, Asparagaceae, Ruscaceae, Agavaceae
31. Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae
32. Amaryllidaceae, Melanthiaceae, Colchicaceae, Iridaceae, Orchidaceae
33. Zingiberaceae, Bromeliaceae, Poaceae, Arecaceae

Examiners

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Papp Nóra

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Filep Rita