Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 0 hours

Practices: 14 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 14 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-G1G-T
 • 1 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek module
 • Őszi
Prerequisites:

haven't

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra és morfológiára. Az elsajátított anatómiai és morfológiai ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak a gyógynövény fajok felismerésére, pontos azonosítására. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez.

Lectures

Practices

 • 1. A mikroszkóp használata. Mikroszkópos technikák, preparátum-készítés (levélderítés, metszet- és nyúzatkészítés). Plasztiszok a növényi sejtben. Plasztiszok zárványai. Derített levelek és keményítőkristályok mikroszkópos vizsgálata.
 • 2. A sejtfal kémiai anyagainak (cellulóz, lignin) és vastagodásának mikroszkópos vizsgálata. Sejtnedvvakuólumok anyagainak (inulin, alkaloid, cserzőanyagok, antocianinok) vizsgálata. Kalcium-oxalát és kalcium-karbonát kristályok mikroszkópos vizsgálata.
 • 3. A gyökér- és hajtástenyészőkúp vizsgálata. Kambiumtípusok mikroszkópos vizsgálata.
 • 4. Lomblevél epidermiszek és függelékeik vizsgálata sztereomikroszkóppal és fénymikroszkóppal (nyúzatok, keresztmetszetek, derített készítmények).
 • 5. A szállítószövetrendszer és szilárdító szövetek tanulmányozása szár keresztmetszeteken.
 • 6. Alapszövet típusok mikroszkópos tanulmányozása. Kiválasztórendszerek (skizogén, lizigén váladéktartók, tejnedvtartók, mirigyszőrök, mirigypikkelyek, nektáriumok) vizsgálata. Átszellőztető alapszövet, raktározó alapszövet vizsgálata.
 • 7. Mikroszkópos preparátumokon felismerhető szövettípusok azonosítása, jellemző részeik megnevezése.
 • 8. A gyökér és módosulásainak morfológiai elemzése. Valódi és módosult gyökerek szövettani szerkezetének mikroszkópos vizsgálata.
 • 9. A hajtásrendszer típusai, hajtásmódosulások. Föld feletti és föld alatti hajtástípusok szövettani szerkezetének tanulmányozása kereszt- és hosszmetszeteken.
 • 10. Levéltípusok, levélállás, a levél részei és tagoltsága. A levéllemez alakja, levélerezet, levélmódosulások. A levél jellemzőinek tanulmányozása herbáriumi példányokon. Levél keresztmetszetek mikroszkópos elemzése.
 • 11. A virág alaktani elemzése: a virágtakaró, a porzótáj és a termőtáj. Virágképlet, virágdiagram. Virágrészek fénymikroszkópos vizsgálata.
 • 12. Virágzati típusok morfológiája. Virágzat típusának felismerése herbáriumi példányokon. Fészekvirágzat szerkezetének fénymikroszkópos tanulmányozása.
 • 13. Termések morfológiai vizsgálata: Száraz felnyíló és zárvamaradó termések.
 • 14. Termések morfológiai vizsgálata: Húsos termések, terméságazatok és áltermések.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni, a gyakorlat teljesítését az óra végén a gyakorlatvezető aláírásával igazolja.
A félév során 2 alkalommal kell elfogadható szinten (min. 60%) teljesíteni egy-egy zárthelyi dolgozatot. A dolgozatok témakörét az előző heti gyakorlatok anyaga jelenti.
A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időpontokon kívül dolgozatonként legfeljebb 2 alkalommal biztosítunk lehetőséget.
A két zárthelyi dolgozat osztályzata, valamint a jegyzőkönyv értékelése képezi a félévi jegy alapját.

Making up for missed classes

A gyakorlatok pótlására a soron következő gyakorlatok valamelyikén lehetőséget biztosítunk - a gyakorlatvezetővel történő előzetes egyeztetést követően.

Exam topics/questions

1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások.
6. Trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek.
8. Nyalábtípusok.
9. Valódi alapszövetek.
10. Szilárdító alapszövetek.
11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
12. Gyökérmorfológia.
13. Módosult gyökerek.
14. A gyökér szövettana.
15. Hajtásmorfológia.
16. A hajtás szöveti szerkezete.
17. Hajtástípusok.
18. Levélmorfológia.
19. Levélállás. Levélerezet.
20. A levél szövettana.
21. Virágmorfológia.
22. Virágzattípusok.
23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok.
25. Húsos termések, terméságazatok.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Filep Rita
 • Dr. Purger Dragica