Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 0 hours

Practices: 28 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-G2G-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGO-G1E-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Ismerteti a gyógynövények osztályozását és földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) elsajátításához.

Lectures

Practices

 • 1. Gombák: Ganodermataceae, Polyporaceae; Zuzmók; Harasztok: Lycopodiaceae, Equisetaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae
 • 2. Nyitvatermők: Ginkgoaceae, Ephedraceae, Pinaceae, Taxaceae, Cupressaceae
 • 3. Zárvatermők: Acoraceae, Alliaceae, Asparagaceae, Orchidaceae
 • 4. Ruscaceae, Dioscoreaceae, Poaceae, Aristolochiaceae
 • 5. Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae
 • 6. Caryophyllaceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Loranthaceae
 • 7. Crassulaceae, Grossulariaceae, Vitaceae, Geraniaceae, Lythraceae, Onagraceae
 • 8. Euphorbiaceae, Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae
 • 9. Fabaceae
 • 10. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae
 • 11. Szóbeli számonkérés az első 5 gyakorlat anyagából
 • 12. Szóbeli számonkérés az első 5 gyakorlat anyagából
 • 13. Rosaceae
 • 14. Urticaceae, Cucurbitaceae
 • 15. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae
 • 16. Brassicaceae, Malvaceae
 • 17. Anacardiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Ericaceae
 • 18. Primulaceae, Apocynaceae, Gentianacaeae, Rubiaceae, Boraginaceae
 • 19. Lamiaceae
 • 20. Lamiaceae
 • 21. Oleaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae
 • 22. Verbenaceae, Solanaceae
 • 23. Asteraceae
 • 24. Asteraceae
 • 25. Botanikuskert látogatása
 • 26. Botanikuskert látogatása
 • 27. Gyógynövénykert látogatása.
 • 28. Gyógynövénykert látogatása.

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
A Moodle felületen elérhetőek a gyakorlatokon tanulmányozott gyógynövény fajok leírásai.
Filep R., Purger D., Farkas Á., Papp N. (2021): Gyógynövényismeret. Segédanyag a Farmakobotanika tantárgyhoz. PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs, 2021, ISBN 978-963-429-681-2. EFOP-3.4.3-16-2016-00005, pp. 216

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A gyakorlatokon szerzett tudásról a 2. héttől kezdődően minden gyakorlaton számot kell adni (gyógynövények felismerése és jellemzése).
A számonkérések lehetséges formái: online teszt (Moodle), szóbeli számonkérés, írásbeli számonkérés.
Az online tesztek sikeres teljesítése feltétele a következő gyakorlaton való részvételnek.
A hetente írt dolgozatok osztályzata, valamint az órai aktivitás képezi a félévi jegy alapját.

Making up for missed classes

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, mulasztás esetén legfeljebb két gyakorlat pótolható - a gyakorlatvezetővel történő előzetes egyeztetést követően.

Exam topics/questions

Vizsgakérdések:
1. Algae (Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta)
2. Eumycota / Fungi (incl. Lichenes);
3. Hepatophyta, Bryophyta; Lycopodiophyta, Monilophyta
4. Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta
5. Acoraceae, Araceae, Dioscoreaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Melanthiaceae
6. Agapanthaceae, Agavaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae
7. Asphodelaceae, Convallariaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae
8. Orchidaceae, Ruscaceae Bromeliaceae, Poaceae, Zingiberaceae
9. Nymphaeaceae, Illiciaceae, Annonaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae
10. Lauraceae, Monimiaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae
11. Berberidaceae, Fumariaceae, Menispermaceae, Papaveraceae
12. Ranunculaceae, Nelumbonaceae, Buxaceae, Dilleniaceae
13. Aizoaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae
14. Droseraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Portulacaceae
15. Simmondsiaceae, Santalaceae, Crassulaceae, Grossulariaceae
16. Hamamelidaceae, Paeoniaceae, Saxifragaceae, Vitaceae
17. Geraniaceae, Lythraceae, Myrtaceae, Onagraceae, Krameriaceae, Zygophyllaceae
18. Celastraceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae
19. Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae
20. Fabaceae (incl. Mimosaceae, Caesalpiniaceae), Polygalaceae
21. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae
22. Rosaceae
23. Urticaceae, Cucurbitaceae
24. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Myricaceae
25. Brassicaceae, Capparaceae, Caricaceae, Cistaceae
26. Malvaceae, Anacardiaceae
27. Burseraceae, Rutaceae, Sapindaceae
28. Cornaceae, Hydrangeaceae, Ericaceae, Primulaceae
29. Theaceae, Apocynaceae, Gentianaceae, Loganiaceae
30. Rubiaceae, Boraginaceae
31. Lamiaceae
32. Oleaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Verbenaceae
33. Convolvulaceae, Solanaceae, Aquifoliaceae
34. Apiaceae
35. Araliaceae, Adoxaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae
36. Asteraceae, Campanulaceae, Menyanthaceae

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Filep Rita
 • Dr. Purger Dragica