Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 14 hours

Subject data

 • Code of subject: OGO-G2E-T
 • 1 Credit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGO-G1E-T teljesített , OGO-G2G-T egyidejű felvétel

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 100 people

Topic

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Ismerteti a gyógynövények osztályozását és földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) elsajátításához.

Lectures

 • 1. Algae (Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta); Eumycota / Fungi (incl. Lichenes); Mohák: Hepatophyta, Bryophyta; Harasztok: Lycopodiophyta, Monilophyta - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. Nyitvatermők: Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta; Zárvatermők: Egyszikűek1: Acoraceae, Araceae, Dioscoreaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Melanthiaceae - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. Egyszikűek2: Agapanthaceae, Agavaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Convallariaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Ruscaceae Bromeliaceae, Poaceae, Zingiberaceae - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Magnolidák és Őslágyszárúak: Nymphaeaceae, Illiciaceae, Annonaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae, Lauraceae, Monimiaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae - Dr. Kocsis Marianna
 • 5. Kétszikűek: Berberidaceae, Fumariaceae, Menispermaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Nelumbonaceae, Buxaceae, DilleniaceaeAizoaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Droseraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Simmondsiaceae, Santalaceae - Dr. Kocsis Marianna
 • 6. Crassulaceae, Grossulariaceae, Hamamelidaceae, Paeoniaceae, Saxifragaceae, Vitaceae, Geraniaceae, Lythraceae, Myrtaceae, Onagraceae, Krameriaceae, Zygophyllaceae - Dr. Kocsis Marianna
 • 7. Celastraceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae, Fabaceae (incl. Mimosaceae, Caesalpiniaceae), Polygalaceae - Dr. Purger Dragica
 • 8. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Urticaceae, Cucurbitaceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Myricaceae - Dr. Purger Dragica
 • 9. Brassicaceae, Capparaceae, Caricaceae, Cistaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, Burseraceae, Rutaceae, Sapindaceae - Dr. Purger Dragica
 • 10. Cornaceae, Hydrangeaceae, Ericaceae, Primulaceae, Theaceae, Apocynaceae, Gentianaceae, Loganiaceae, Rubiaceae, Boraginaceae - Dr. Purger Dragica
 • 11. Lamiaceae, Oleaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Verbenaceae - Dr. Filep Rita
 • 12. Convolvulaceae, Solanaceae, Aquifoliaceae, Apiaceae, Araliaceae - Dr. Filep Rita
 • 13. Adoxaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae - Dr. Filep Rita
 • 14. Asteraceae, Campanulaceae, Menyanthaceae - Dr. Filep Rita

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997.

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
Filep R., Purger D., Farkas Á., Papp N. (2021): Gyógynövényismeret. Segédanyag a Farmakobotanika tantárgyhoz. PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs, 2021, ISBN 978-963-429-681-2. EFOP-3.4.3-16-2016-00005, pp. 216

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Podani János: A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, 2014.
Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatóknak minden előadás végén válaszolniuk kell 5, az aktuális előadás témájához kapcsolódó kérdésre (pl. Quizizz applikációval). Az előadáson való részvételt abban az esetben tekintjük elfogadottnak, ha a helyes válaszok aránya eléri a 80%-ot.

Making up for missed classes

Az előadások PowerPoint anyagai letölthetőek a Farmakognóziai Intézet honlapjáról (Oktatási anyagok menüpontból) és vagy az MS Teams felületéről.

Exam topics/questions

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félév végi vizsgán 5 herbáriumi és 1 gyógynövénykerti növényt kell felismerni és morfológiailag röviden jellemezni. Az elméleti tudásról 2 tétel ismertetésével szükséges megfelelő tájékozottságot nyújtani, az adott növénycsaládok általános bemutatásával és az oda tartozó gyógynövény fajok morfológiai és kemotaxonómiai jellemzésével.
Vizsgakérdések:
1. Algae (Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta)
2. Eumycota / Fungi (incl. Lichenes);
3. Hepatophyta, Bryophyta; Lycopodiophyta, Monilophyta
4. Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta
5. Acoraceae, Araceae, Dioscoreaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Melanthiaceae
6. Agapanthaceae, Agavaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae
7. Asphodelaceae, Convallariaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae
8. Orchidaceae, Ruscaceae Bromeliaceae, Poaceae, Zingiberaceae
9. Nymphaeaceae, Illiciaceae, Annonaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae
10. Lauraceae, Monimiaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae
11. Berberidaceae, Fumariaceae, Menispermaceae, Papaveraceae
12. Ranunculaceae, Nelumbonaceae, Buxaceae, Dilleniaceae
13. Aizoaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae
14. Droseraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Portulacaceae
15. Simmondsiaceae, Santalaceae, Crassulaceae, Grossulariaceae
16. Hamamelidaceae, Paeoniaceae, Saxifragaceae, Vitaceae
17. Geraniaceae, Lythraceae, Myrtaceae, Onagraceae, Krameriaceae, Zygophyllaceae
18. Celastraceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae
19. Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae
20. Fabaceae (incl. Mimosaceae, Caesalpiniaceae), Polygalaceae
21. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae
22. Rosaceae
23. Urticaceae, Cucurbitaceae
24. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Myricaceae
25. Brassicaceae, Capparaceae, Caricaceae, Cistaceae
26. Malvaceae, Anacardiaceae
27. Burseraceae, Rutaceae, Sapindaceae
28. Cornaceae, Hydrangeaceae, Ericaceae, Primulaceae
29. Theaceae, Apocynaceae, Gentianaceae, Loganiaceae
30. Rubiaceae, Boraginaceae
31. Lamiaceae
32. Oleaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Verbenaceae
33. Convolvulaceae, Solanaceae, Aquifoliaceae
34. Apiaceae
35. Araliaceae, Adoxaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae
36. Asteraceae, Campanulaceae, Menyanthaceae

Examiners

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Filep Rita
 • Dr. Kocsis Marianna
 • Dr. Purger Dragica

Instructor / tutor of practices and seminars