Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 14 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGE-BKM-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Elektív module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGA-B2E-T teljesített , OGA-B2G-T teljesített

Course headcount limitations

min. 3 people – max. 25 people

Available as Campus course for 5 for people.

Topic

A tantárgy feladata a hallgatók bevezetése a tudományos kutatás egyes lépéseinek módszertanába, hozzásegítve őket az önálló kutatómunka végzéséhez. A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos kutatás folyamatával, a kutatási terv elkészítésétől a kutatás során nyert adatok kiértékeléséig és publikálásáig. Kitérünk az adatgyűjtés módszereire, a szakirodalmazás metodikájára, az adatok elemzésére, a tudományos kutatás etikai kérdéseire. A hallgatók megismerik a tudományos írásművek fajtáit, a tudományos közlés szabályait és követelményeit. Kitérünk a diplomamunka készítésének speciális vonatkozásaira is. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a szemináriumi foglalkozások keretében a gyakorlatban is kipróbálják a megszerzett tudást, saját kutatómunkájuk adataira támaszkodva.

Lectures

 • 1. A tudományos kutatás fogalma, stratégiái, a végrehajtás folyamata. A kutatómunka szervezése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. Szakirodalmazás - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. A kutatási terv. Kísérlettervezés - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Adatgyűjtés módszerei. Kérdőíves vizsgálat. - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Az adatok feldolgozása, elemzése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 6. Adatok kiértékelése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 7. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 9. A tudományos kutatás etikai kérdései. - Dr. Farkas Ágnes
 • 10. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 11. A tudományos kommunikáció fogalma, célja, a tudományos írásmű fajtái. Tudományos mérőszámok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 12. A tudományos közlés szabályai, követelményei. - Dr. Farkas Ágnes
 • 13. Pályázatírás. - Dr. Farkas Ágnes
 • 14. A hazai tudományos élet színterei és intézményrendszere. Tudományos együttműködések. - Dr. Farkas Ágnes

Practices

Seminars

 • 1. Szakirodalom gyűjtése saját kutatási témában
 • 2. Saját kutatási terv elkészítése
 • 3. Kérdőív készítése saját témához kapcsolódóan
 • 4. Részletes kísérletterv megírása
 • 5. Saját kutatási adatok kiértékelése I.
 • 6. Saját kutatási adatok kiértékelése II.
 • 7. Tudományos közlés gyakorlása I.
 • 8. Tudományos közlés gyakorlása II.
 • 9. Tudományos közlés gyakorlása III.
 • 10. Tudományos közlés gyakorlása IV.
 • 11. Tudományos közlés gyakorlása V.
 • 12. Tudományos közlés gyakorlása VI.
 • 13. Pályázat írásának gyakorlása I.
 • 14. Pályázat írásának gyakorlása II.

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Az órák anyaga elérhető a Farmakognóziai Intézet honlapján és/vagy az MS Teams felületén.

Notes

Recommended literature

1. Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. Szerk. Koltay Tibor; Osiris kiadó, 1999
2. Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatók a szemináriumok keretében saját kutatómunkájukhoz kapcsolódó feladatokat oldanak meg: szakirodalmazás, kutatási terv készítése, kérdőív készítése, adatok elemzése, kiértékelése, tudományos írásművek egyes típusainak elkészítése. A félévközi jegy alapját a fenti feladatok sikeres megoldása képezi.

Making up for missed classes

A pótlásra az órákon kiadott segédanyagok biztosítanak lehetőséget.

Exam topics/questions

1. A kutatási terv.
2. Az adatgyűjtés módszerei.
3. Kérdőíves vizsgálat.
4. A szakirodalmazás módszerei.
5. Az adatelemzés módszerei.
6. Adatok kiértékelése.
7. A tudományos kutatás etikai kérdései.
8. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok.
9. A tudományos írásmű fajtái. A tudományos közlés szabályai, követelményei.
10. Hivatkozások módja a tudományos közleményekben.
11. A hazai tudományos élet színterei és intézményrendszere.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Farkas Ágnes