Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 24 hours

Practices: 4 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-VGG-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív module
 • Őszi
Prerequisites:

OGO-G2E-T teljesített , OGO-G2G-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 20 people

Available as Campus course for 20 for people.

Topic

A Vadonélő gyógynövények gyűjtése és védelme választható tantárgy a gyógyszerészeti vonatkozású növénytanból szélesebb ismereteket nyújt. Témája kiterjed a Magyarországon a természetben vadon élő őshonos gyógynövényekre, azoknak morfológiai ismertetésére, előfordulására és jelentőségére. A természetben vadon élő gyógynövények gyűjtési módszertanát illetve hasznosítási lehetőségeit részletesen kifejti, valamint tárgyalja a ritka és veszélyeztetett gyógynövény fajok védettségével kapcsolatos stratégiákat. A kurzus része egy fél napos terepi kiszállás Pécs-Nagyárpád területére, amely során a fő hangsúly az őshonos vadon élő gyógynövények felismerésén van a természetben. Segíti a hallgatók gyógynövény fajismeretének bővítését és a vadon élő gyógynövények hasznosítási lehetőségeibe mélyebb betekintést nyernek, amely ismeretek a gyógyszerészi gyakorlat során szükségesek.

Lectures

 • 1. Vadon élő gyógynövények jelentősége - Dr. Purger Dragica
 • 2. Magyarország vadon élő gyógynövényeinek gyűjtése: történelmi áttekintés - Dr. Purger Dragica
 • 3. A vadon élő gyógynövények gyűjtésének módszertana - Dr. Purger Dragica
 • 4. A vadon élő gyógynövények gyűjtésének módszertana - Dr. Purger Dragica
 • 5. Gyűjtési naptár - Dr. Purger Dragica
 • 6. Vadon élő gyógynövények országos és regionális adatbázisa - Dr. Purger Dragica
 • 7. Gyógynövények elsődleges feldolgozása - Dr. Purger Dragica
 • 8. Gyógynövények elsődleges feldolgozása - Dr. Purger Dragica
 • 9. Általános minőségi követelmények - Dr. Purger Dragica
 • 10. Általános minőségi követelmények - Dr. Purger Dragica
 • 11. Nemzetközi egyezmények és szabályok ismertetése - Dr. Purger Dragica
 • 12. Nemzetközi egyezmények és szabályok ismertetése - Dr. Purger Dragica
 • 13. A gyógynövények populációméret becslése - Dr. Purger Dragica
 • 14. A gyógynövények populációméret becslése - Dr. Purger Dragica
 • 15. Veszélyeztetett, védett és fokozottan védett fajok - Dr. Purger Dragica
 • 16. Veszélyeztetett, védett és fokozottan védett fajok - Dr. Purger Dragica
 • 17. A vadonélő gyógynövények populációinak monitorozása - Dr. Purger Dragica
 • 18. A vadonélő gyógynövények populációinak monitorozása - Dr. Purger Dragica
 • 19. Stratégiák a veszélyeztetett gyógynövények védelme érdekében - Dr. Purger Dragica
 • 20. Stratégiák a veszélyeztetett gyógynövények védelme érdekében - Dr. Purger Dragica
 • 21. Botanikus kertek szerepe a vadonélő gyógynövények ex situ védelmében - Dr. Purger Dragica
 • 22. Botanikus kertek szerepe a vadonélő gyógynövények ex situ védelmében - Dr. Purger Dragica
 • 23. Írásbeli dolgozat - Dr. Purger Dragica
 • 24. Írásbeli dolgozat - Dr. Purger Dragica

Practices

 • 1. A gyűjtött növényi részekkel kapcsolatos általános tudnivalók (Pécs-Nagyárpád)
 • 2. A legjelentősebb vadon élő gyógynövények élőhelyei, lelőhelyei (Pécs-Nagyárpád)
 • 3. A vadon élő gyógynövények gyűjtése terepen (Pécs-Nagyárpád)
 • 4. A vadon élő gyógynövények gyűjtése terepen (Pécs-Nagyárpád)

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Notes

Recommended literature

Bernáth Jenő (szerk.) 2000: Gyógy- és aromanövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest p. 667.
Dános Béla, Bernáth Jenő, Földesi Dezső,Varga László, Zámbó István, Székely Judit, Petheő Flóra 2013: Vadon termő és termesztett gyógynövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 605.
Pluhár Zs. (Szerk.) 2012: Korszerű gyógynövénytermesztési ismeretek. TÁMOP e-tananyag
Szabó L. Gy. 2005: Gyógynövény-ismereti tájékoztató. Schmidt und Co., Melius
Szendrei K., Csupor D. (szerk.) 2009. Gyógynövénytár. Medicina, Bp.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A szerzett tudásról írásban számot kell adni, 1 zárthelyi dolgozat keretében. Továbbá, kötelező a gyakorlatokon részvétel.

Making up for missed classes

Pótlásra egyéni egyeztetés alapján van lehetőség.

Exam topics/questions

Az előadás témakörei.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Purger Dragica