Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 0 hours

Seminars: 14 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGE-BKM-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Elektív module
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGA-B2E-T teljesített , OGA-B2G-T teljesített

Course headcount limitations

min. 3 people – max. 25 people

Available as Campus course for 5 for people.

Topic

A tantárgy feladata a hallgatók bevezetése a tudományos kutatás egyes lépéseinek módszertanába, hozzásegítve őket az önálló kutatómunka végzéséhez. A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos kutatás folyamatával, a kutatási terv elkészítésétől a kutatás során nyert adatok kiértékeléséig és publikálásáig. Kitérünk az adatgyűjtés módszereire, a szakirodalmazás metodikájára, az adatok elemzésére, a tudományos kutatás etikai kérdéseire. A hallgatók megismerik a tudományos írásművek fajtáit, a tudományos közlés szabályait és követelményeit. Kitérünk a diplomamunka készítésének speciális vonatkozásaira is. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a szemináriumi foglalkozások keretében a gyakorlatban is kipróbálják a megszerzett tudást, saját kutatómunkájuk adataira támaszkodva.

Lectures

 • 1. A tudományos kutatás fogalma, stratégiái, a végrehajtás folyamata. A kutatómunka szervezése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. Szakirodalmazás - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. A kutatási terv. Kísérlettervezés - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Adatgyűjtés módszerei. Kérdőíves vizsgálat. - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Az adatok feldolgozása, elemzése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 6. Adatok kiértékelése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 7. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 9. A tudományos kutatás etikai kérdései. - Dr. Farkas Ágnes
 • 10. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 11. A tudományos kommunikáció fogalma, célja, a tudományos írásmű fajtái. Tudományos mérőszámok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 12. A tudományos közlés szabályai, követelményei. - Dr. Farkas Ágnes
 • 13. Pályázatírás. - Dr. Farkas Ágnes
 • 14. A hazai és nemzetközi tudományos élet színterei és intézményrendszere. Tudományos együttműködések. - Dr. Farkas Ágnes

Practices

Seminars

 • 1. Szakirodalom gyűjtése saját kutatási témában
 • 2. Szakirodalom feldolgozása
 • 3. Kutatási terv készítése saját kutatómunkához kapcsolódóan
 • 4. Kérdőív készítése saját témához kapcsolódóan
 • 5. Saját kutatási adatok kiértékelése I.
 • 6. Saját kutatási adatok kiértékelése II.
 • 7. Tudományos közlés gyakorlása I.
 • 8. Tudományos közlés gyakorlása II.
 • 9. Tudományos közlés gyakorlása III.
 • 10. Tudományos közlés gyakorlása IV.
 • 11. Tudományos közlés gyakorlása V.
 • 12. Tudományos közlés gyakorlása VI.
 • 13. Pályázat írásának gyakorlása I.
 • 14. Pályázat írásának gyakorlása II.

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Az órák anyaga elérhető az MS Teams felületén.

Notes

Recommended literature

1. Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. Szerk. Koltay Tibor; Osiris kiadó, 1999
2. Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatók a szemináriumok keretében saját kutatómunkájukhoz kapcsolódó feladatokat oldanak meg: szakirodalmazás, kutatási terv készítése, kérdőív készítése, adatok elemzése, kiértékelése, tudományos írásművek egyes típusainak elkészítése. A félévközi jegy alapját a fenti feladatok sikeres megoldása képezi.

Making up for missed classes

A pótlásra az órákon kiadott segédanyagok biztosítanak lehetőséget.

Exam topics/questions

1. A kutatási terv.
2. Az adatgyűjtés módszerei.
3. Kérdőíves vizsgálat.
4. A szakirodalmazás módszerei.
5. Az adatelemzés módszerei.
6. Adatok kiértékelése.
7. A tudományos kutatás etikai kérdései.
8. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok.
9. A tudományos írásmű fajtái. A tudományos közlés szabályai, követelményei.
10. Hivatkozások módja a tudományos közleményekben.
11. A hazai és nemzetközi tudományos élet színterei és intézményrendszere.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Farkas Ágnes