Dékáni Hivatal

Feladatok

Dékáni Hivatal

A Kar oktató munkáját és gazdasági tevékenységét szervező, irányító, a Kar hallgatóival közvetlen kapcsolatban álló hivatal.

A Dékáni Hivatal feladata:

- a kari felvételi, tanulmányi és vizsgarend végrehajtásának koordinálása

- a záróvizsgák végrehajtásának koordinálása,

- doktori cselekmények nyilvántartása,

- szakmai vizsgák bonyolítása a Kar által végzett egyéb képzési formákban,

- szakmai vizsgák eredményét igazoló okirat kiállítása, kiadása és nyilvántartása,

- a dékán és helyettese, valamint a Kari Tanács állandó és alkalmi (ad hoc) bizottságai munkájának segítése,

- a Kar hazai és külföldi kapcsolatainak szervezése és bonyolítása,

- a kari szintű adminisztráció,

- megfelelő adatszolgáltatással a döntés előkészítések támogatása.