Aktuális hírek

Az egész régió számára nagy előrelépés az önálló Gyógyszerésztudományi Kar

Másfél évtizedes álom vált valóra január elsején, miután létrejött a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészettudományi Kara. A gyógyszerésztudományi szak karrá alakulása szerves része annak a folyamatnak, amelynek alapjait még az önálló Pécsi Orvostudományi Egyetemen rakták le. Ma hét kari intézetben folyik az oktatási, kutatási tevékenység, az oktatási kínálat pedig átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, szakgyógyszerészképzést, PhD képzést, valamint a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.

Az önálló kar létrejötte lényegesen nagyobb láthatóságot kínál a pécsi gyógyszerésztudományi kutatásoknak, és amellett, hogy az orvostudományi kar, illetve a klinikai központ továbbra is az új kar természetes partnere marad, fontos cél a gyógyszeriparral való kapcsolatok további bővítése is.

A gyógyszeripar folyamatosan fejlődik világszerte és egyike a modern gazdaság húzóágazatainak. Mindennek a regionális gazdaság fejlesztésében is nagy szerepe lehet, így az új kar létrejötte messze nem egyetemi belügy. Ígéretes együttműködésből már most sincs hiány, hiszen a Pécsi Tudományegyetem jelen pillanatban is együttműködik az egyik legjelentősebb magyar gyógyszergyártó céggel, a Richter Gedeonnal, ami közös gyógyszerkutatási projektekben is megmutatkozik.

A leendő kar tervei között emellett kiemelt helyen szerepel az oktatási kínálat további bővítése, elsősorban az idegen nyelvű képzések terén. A közeljövőben elindul az angol nyelvű biomérnök BSc képzés, és az angol mellett német nyelven is elindulhat a gyógyszerészképzés.

Sokoldalú képzettség

A gyógyszerészképzés kitüntetett helyet foglal el az egészségügyi egyetemi képzések között, hiszen a speciális gyógyszerészi ismeretek nélkülözhetetlenné váltak  az egészségügyben és a gyógyszergyártásban.

A gyógyszertárak vezetését gyógyszerészek látják el, akiknek nélkülözhetetlenek a gazdasági- és társadalomtudományi ismeretek elsajátítása. A mindennapi munka során betegekkel és öngyógyítás kapcsán tanácsot kérő egészséges emberekkel, háziorvosokkal, klinikusokkal, nővérekkel és persze a gyógyszertárban a gyógyszerész irányítása mellett dolgozó gyógyszertári asszisztensekkel is szót kell érteni. Így jó kommunikációs és vezetői készségekre is szert kell tenni. Talán sokan nem is tudják, hogy a gyógyszert csak gyógyszerész készíthet. Ehhez érteni kell a gyógyszeralapanyagok előállításának és feldolgozásának valamennyi lépéséhez, gyógyszeranalitikához, gyógyszertechnológiai ismeretekhez, engedélyeztetéshez, stb. És mindez még mindig nem elég, hiszen ki más ismerje a gyógynövényeket, azok hatását és feldolgozását, mint egy gyógyszerész. Ezt az igen összetett tudás fontosságát támasztja alá, hogy hazánkban a gyógyszerészeket visszamenőlegesen is alkalmasnak találták a foglalkozásdoktori cím alanyi jogú viselésére, illetve a magyar egyetemeken szerzett gyógyszerészi diploma hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is értékesnek számít.

 

A hivatás jelentősége és szépségei

Sokan nem is tudják, hogy milyen szerteágazó munkalehetőségeket rejt a gyógyszerészet, ráadásul a munkaerő piac még korántsem telített. A Magyar Gyógyszerészi kamara 2015. évi felmérése alapján sok kollégára van még szükség a legkülönfélébb területeken. Ugyan a gyógyszerészek többsége a lakossági gyógyszerellátást biztosítja közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban (tehát patikákban és kórházakban), emellett azonban számos ígéretes egyéb irányú karrier lehetősége is nyitva áll az itt végzettek számára. 

A gyógyszerészet nem egyszerűen szakma, melyet az ember a megélhetésért végez, hanem hivatás, egy olyan segítő hivatás, ami felelős, értelmiségi státuszt és nagyfokú tudatos és közösségi gondolkodást feltételez. Tény, hogy a gyógyszerészek többsége a hazai közel kétezer gyógyszertári vállalkozásban dolgozik és garantálja, hogy nap mint nap a betegek a megfelelő gyógyszert a megfelelő módon alkalmazzák. A közforgalmú és intézeti gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek a gyógyszerszakértő szerepükön túl a gyógyszeralkalmazás szakértői, a gyógyszertári vállalkozások felelős irányítói és a népegészségügyi feladatok ellátásában aktívan szerepet vállaló egészségügyi szakemberek.

A fekvőbeteg ellátásban kórházi és klinikai gyógyszerészként csaknem félezer gyógyszerész dolgozik. Az ő feladatuk, hogy a kórházak és klinikák számára biztosítsák a folyamatos gyógyszerellátást, tanácsaikkal segítsék az orvosok és nővérek munkáját, részt vegyenek az újonnan kifejlesztett gyógyszerek klinikai vizsgálataiban, gyógyszert készítsenek. Magyarországon a legtöbb fiatal kollégára pont ezen a területen van szükség, ugyanis ahhoz, hogy az európai átlaghoz közelítsen a kórházakban foglalkoztatott gyógyszerészek száma (és az általuk nyújtott szolgáltatás is megfelelhessen az uniós elvárásoknak), a jelenlegi létszám kb. duplájára lenne szükség.

Szinte magától érthető, hogy a gyógyszerészek nélkülözhetetlenek a gyógyszeriparban és a gyógyszer nagykereskedelemben is. A gyógyszeripar komoly jelenléttel bír hazánkban, a kifejezetten magyar tulajdonú üzemeken kívül számos világcég készít és forgalmaz gyógyszereket Magyarországon.  A gyógyszer egy speciális termék, melynek különlegességét az adja, hogy minőségét, hatásosságát és ártalmatlanságát minden esetben szigorúan ellenőrzik a hatóságok. A hatóságoknál, államigazgatásban szintén gyógyszerész szakemberek garantálják, hogy hazánkban ezen speciális elvárásoknak megfelelően kerülhessenek forgalomba a gyógyszerek, a gyógyszerek útja az alapanyaggyártástól egészen a gyógyszerek felhasználásáig szigorúan szabályozott és ellenőrzött lehessen.

Azok számára, akik a tudományos munka és oktatás iránt érdeklődnek, számtalan kutatási lehetőséget kínál maga az egyetem, valamint a hazai és külföldi kutatóintézetek.

Természetesen ez a felsorolás sosem érhet véget, hiszen a gyógyszerészi hivatás és a gyógyszerésztudomány folyamatosan fejlődik, új és újabb lehetőségeket megnyitva a gyógyszerészek számára. Sőt, ezt a hihetetlenül érdekes és színes szakmát művelte Örkény István író, Csontváry Kosztka Tivadar festő, Harsányi János Nobel-díjas közgazdász, Székely Éva olimpiai bajnok úszónő.

Egy modern egyetemi képzés nélkülözhetetlen eleme az interaktív, problémamegoldó oktatás, mely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy komplex módon gondolkozzanak közösen egy-egy témáról, összeszedve a különböző területekről szerzett addigi tudásukat. Hiszen nem elegendő külön- külön megtanulni az egyes kurzusok anyagát, azt később összefüggéseiben kell látni és a gyakorlatban alkalmazni. A Gyógyszerészeti Intézete által minden évben megrendezésre kerülő „Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban” elnevezésű hallgatói verseny célja, hogy az ötödéves gyógyszerészhallgatók elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba. Gyógyszerészhallgatóinknak a szakmai ismereteiket (gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi ismeretek stb.) alkalmazva kell a megfelelő kommunikációs eszközök beépítésével megoldaniuk egy képzeletbeli gyógyszertárban lezajló „tanesetet”.

A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán a 2015/2016-os tanévre meghirdetett képzési lehetőségek:

Osztatlan képzés

Gyógyszerész

képzési idő: 10 félév

O, N, Á és O, N, K formában

Felvehető hallgatói létszám        támogatott/önköltséges                      10 < 80

Fontos tudnivaló, hogy a karon meghirdetett graduális képzést kínáló szak egységes, osztatlan képzés, tehát nem tagolódik alapozó és mesterképzésre, így a képzés a mesterfokozat  megszerzésével zárul, alapképzésben nem szerezhető fokozat. A végzett gyógyszerészek diplomájuk átvételét követően foglalkozásdoktori cím (doctor pharmaciae) használatára jogosultak. A karon a képzés csak nappali tagozaton (N) folyik, levelező tagozaton, illetve keresztféléves formában nincs lehetőség a képzés elvégzésére. Lehetőség van állami ösztöndíjas (Á) és önköltséges (K) képzési formára is jelentkezni. A graduális képzési program esetén a jelentkezéshez szükséges érettségi tárgyak: kötelezően választandó a biológia tantárgy és választandó a fizika vagy a kémia tantárgy.

Mind a két érettségi tárgyból kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Az emelt szintű érettségi vizsga legalább 45%-os teljesítése esetén jár az 50 többletpont tantárgyanként. A felvételi eljárás menetéről, a követelményekről, a pontszámítási rendszerről részletes információ található a felvi.gytk.pte.hu oldalon.

Programok sora várja a középiskolás diákokat

 

További információk

PTE Gyógyszerésztudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda,

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Telefon: 72/536-001/31129.

E-mail: info@aok.pte.hu

felvi.gytk.pte.hu