Tanulmányi Csoport

A képzéshez kapcsolódó tudnivalók

 

 

A 2019/20-as tanév rendje - féléves határidők

 

Információs kiadvány a 2018-ban felvett hallgatóink számára (benne rektori és szakvezetői köszöntők, információ a képzés felépítéséről, tanácsok félévkezdésre, információs források, campus-épület-terem útmutató): gyógyszerész

 

A Karon használt esküszövegek (első éves hallgatók fogadalomtétele, az orvosi eskü, hyppokratesi eskü, a gyógyszerészi eskü)

 

Prezentáció 2018.10.08-án elsősöknek

 

Térképek, alaprajzok, teremkódok a PTE ÁOK/GYTK telephelyeiről, épületeiről, termeiről

SzakleírásOK

 

Képzési és kimeneti követelmények

Képzési és kimeneti követelmények a tanulmányaikat 2017-ben és azt követően megkezdő hallgatókra vonatkozóan

 

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

Kötelező tárgyak és kritériumkövetelmények:

1-2. szemeszter

3-4. szemeszter

5-6. szemeszter

7-8. szemeszter

9-10. szemeszter

 

Elektív és fakultatív tárgyak:

Elektív és fakultatív tárgyak

 

tantervek

a kezdés éve szerint

 

2003 2004 2017
2005 2006

2018

2007 2008 2019
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 2016