Szak- és Továbbképző Központ

Feladatok

 • A Szak- és Továbbképző Központ feladata, hogy - a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és kidolgozza az egyetem továbbképzési célkitűzéseit az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus gyógyszerész, és az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező szakemberek számára a PTE-hez tartozó dunántúli régióban.
 • Ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész, valamint az egészségügyben tevékenykedő diplomával rendelkezőkre vonatkozóan.
 • Részt vesz a szakképző helyek akkreditációjának előkészítésében, megteremti az akkreditációs eljáráshoz szükséges feltételeket és eljár az akkreditációs kérelmek opponálása során.
 • Összegyűjti és meghirdeti a régió társintézményeiben kezdeményezett orvostudományi és egészségtudományi továbbképző kurzusokat.
 • Pontos nyilvántartást vezet a szak- és továbbképzésekben résztvevőkről.
 • Elősegíti szakmai tananyagok távoktatási formában történő kidolgozását, valamint távoktatási kurzusok indítását.
 • Folyamatosan kapcsolatot tart az orvostudományi egyetemekkel, a Szakmai Kollégiumokkal, beépítve munkájába a tapasztalatokat, észrevételeket.
 • Az egyetem gazdasági igazgatásával együttműködve gondozza és intézi a Szak- és Továbbképző Központ gazdasági ügyeit.
 • Előkészíti, gondozza és ellenőrzi a szakképző helyekkel történő szerződéskötéseket.
 • Regisztrálja a szakképzésre jelentkezőket.
 • Jóváhagyja a szakképzési programot (együttesen a szakterület egyetemi felelősével).
 • A szakképzés valamennyi részprogramjának teljesítését felügyeli.
 • A szakképzés befejezését és a szakvizsgára bocsáthatóság tényét igazolja.