Szak- és Továbbképző Központ

Feladatok

A Szak- és Továbbképző Központ feladata, hogy - a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és kidolgozza az egyetem továbbképzési célkitűzéseit az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus gyógyszerész diplomával rendelkező szakemberek számára a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó Dunántúli régióban (Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Zala megyék).

  • Ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat az orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész diplomával rendelkezők esetében.
  • Részt vesz a külső szakképző helyek akkreditációjának előkészítésében, megteremti az akkreditációs eljáráshoz szükséges feltételeket és eljár az akkreditációs kérelmek opponálása során.
  • Összegyűjti és meghirdeti a régió társintézményeiben kezdeményezett orvostudományi és gyógyszerésztudományi továbbképző kurzusokat, továbbítja a megfelelő Szakmai Kollégiumok felé.
  • Nyilvántartást vezet a szakképzésben és továbbképzésekben résztvevőkről.
  • Kapcsolatot tart az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal mind a szakképzés, mind pedig a továbbképzés vonatkozásában.
  • Folyamatosan kapcsolatot tart az orvostudományi egyetemekkel, a Szakmai Kollégiumokkal, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, különösen annak az Egészségügyért Felelős Államtitkárságával és beépíti munkájába a tapasztalatokat, észrevételeket.
  • Az egyetem gazdasági igazgatásával együttműködve gondozza és intézi a Szak- és Továbbképző Központ gazdasági ügyeit.
  • Előkészíti, gondozza és ellenőrzi a külső szakképző helyekkel történő szerződéskötéseket.
  • A szakképzés befejezésekor a szakterületi grémiumvezető javaslatára abszolutóriumot állít ki.