Tanulmányi Csoport

Feladatok

Ügyfélfogadás:

· Hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos adminisztráció és hallgatói kérdések megválaszolása ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon és e-mailben

· Hallgatói és tantárgyfelelősi levelezőlisták karbantartása, közérdekű információk kiküldése

· Indexkivonatok, diplomamellékletek, tantárgyleírások, hallgatói jogviszony igazolások és egyéb igazolások kiállítása jelenlegi és volt hallgatóknak

· Kapcsolattartás az intézetekkel, klinikákkal és az Egyetem egyéb szervezeti egységeivel, tanulmányi ügyekkel kapcsolatos levelezések lebonyolítása e-mailben és postai úton

·  Hírek, információk közzététele a kari honlapon

· Más felsőoktatási intézményből érkező hallgatók átvételével kapcsolatos ügyintézés

·   Erasmus ösztöndíjas és vendéghallgatók adminisztrációja

 

A tanév lebonyolításával kapcsolatos feladatok:

·  A tanév időbeosztásának összeállítása, órarendek és kari kiadványok (tanrend, tantervek, tantárgyleírások, stb.) készítése

· Részvétel a kari nyílt napok lebonyolításában, közreműködés az orientációs napokon

· Szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés elvégzése, Tantervek felülvizsgálatának és frissítésének koordinálása

·  Ösztöndíjakkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása

·  Kari átsorolások lebonyolítása

· Együttműködés a Gazdasági Referatúrával a költségtérítéssel kapcsolatos ügyintézésben

· Útmutatók, eljárásrendek készítése a hallgatók és az oktatók részére a tanulmányokkal és azok adminisztrációjával kapcsolatos tudnivalókról

 

Végzős hallgatókkal kapcsolatos  mindennemű ügyintézés (időbeosztás elkészítése; szakdolgozathoz, abszolutóriumhoz, kapcsolódó feladatok elvégzése; diplomamellékletek, diplomák – 2006 után beiratkozott hallgatók esetében  – kiállítása )

Kari bizottságok munkájának támogatása (Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Kurrikulum Bizottság, Fegyelmi Bizottság)