Esemény

Gyógyszerésztudományok Fóruma

PTE Szentágothai János Kutatóközpont B002 előadóterem
2020. március 5, csütörtök 17:00–19:00

Dr. Csupor Dezső (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet): Kender: gyógyszer vagy
élvezeti szer?
Dr. Széchenyi Aleksandar (PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai
Intézet): Gyógyszerészi nanotechnológia a gyakorlatban