Szakgyógyszerészképzés

Szakgyógyszerész képzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

FRISS: 2020. március 20, péntek

Szakgyógyszerészképzéssel kapcsolatos tájékoztató

A bejelentett veszélyhelyzetre való tekintettel és a vonatkozó kormányrendelet alapján (11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet1) a szakgyógyszerészképzés tervezett tavaszi képzési napjai személyes (frontális) oktatás keretében nem kerül megvalósításra.

 

A bejelentett veszélyhelyzetre való tekintettel és a vonatkozó kormányrendelet alapján (11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet1) a szakgyógyszerészképzés tervezett tavaszi képzési napjai személyes (frontális) oktatás keretében nem kerül megvalósításra.

A szakgyógyszerész képzés előadásait elektronikusan elérhetővé tesszük a veszélyhelyzet ideje alatt is, illetve a beütemezett egyéni feladatok is megtalálhatóak lesznek a honlapon (Ezekről külön üzenetet nem küldünk, a feladatok beosztását is jelszóval védve feltöltjük a honlapra). Az egyéni feladatok megoldásának ütemezését a szakgyógyszerész jelöltre bízzuk, a feladatok kizárólag elektronikusan adhatók le, melynek végső határideje 2020. augusztus 31.

Az első évfolyamon a kiadott ütemterv szerint az első év lezárásaként egyéni beadandó feladat megoldása szükséges. A választott témakörökről és az egyéni feladat további követelményeiről később adunk tájékoztatást.

A második évet egy írásbeli vizsga zárja le. A másodévet lezáró írásbeli számonkérés formájáról és körülményeiről az Intézet a későbbiekben nyújt tájékoztatást.

A harmadik évben kizárólag szakdolgozat konzultációt ütemeztünk be mindkét félévben. Az őszi szakdolgozat konzultációról kiküldtük minden jelölt részére a feljegyzést és a szakdolgozatírási segédleteket, irodalmakat. A tavaszi félév során szakdolgozat konzultációt nem tartunk, erre a jelöltek részére elektronikus formában, az intézet email címén keresztül biztosítunk lehetőséget. Kérjük a jelötleket, hogy a szakdolgozat végleges címét és vázlatát 2020. május 31-ig szíveskedjenek megküldeni az intézet email címére. (Az ütemezett szakdolgozat leadási határidő továbbra is 2020. július 31.).

Az egyéni képzési tervvel haladó Jelölteket kérjük, hogy elektronikusan keressenek fel minket a képzés menetével kapcsolatosan!

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzánk a gyogyszereszeti.int@pte.hu email címen keresztül.

Köszönjük mindenki megértését!

A PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet munkatársai 

1Az emberi erőforrások minisztere 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

 

 

 

általános információk – jelentkezés – képzés – szakvizsga

1. Jelentkezéssel kapcsolatos információk

2. Meghirdetett szakképesítések, elméleti és gyakorlati képzés, képzési díjak

3. Pécsi szakképzés tematikái és előadásai - TEMATIKA

 • Szakgyógyszerészképzési program és számonkérések
 • Félév elfogadásának feltétele

4. Szakvizsgára jelentkezés és a szakvizsga

5. Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész-képzésről

6. Elektronikus tananyagok

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar szeretettel várja azon diplomás gyógyszerész kollégák jelentkezését, akik szakgyógyszerészi képesítést kívánnak megszerezni a Szakunk által meghirdetett alap-szakképesítésekből.

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet gyakorlatközelibb, gyógyszerészi kompetenciákhoz rendelhető és az európai szakképzési rendszer felé orientáló szakirányokat határozott meg. 2012 szeptemberétől a szakma három fő alapterületén, a Gyógyszerellátási-, Kórházi-klinikai- és Ipari szakgyógyszerészet szakirányokon belül, 20 alap-szakképesítés, valamint 7 ráépített szakképesítés szerezhető meg. Ezek közül egyetemünkön a 2.1. bekezdés táblázatában feltüntetett alap-szakképesítés és ráépített szakképesítés kerül meghirdetésre.

1. Jelentkezéssel kapcsolatos információk

A jelentkezést a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központhoz (7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. emelet) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. Költségtérítéses képzés esetén a jelentkezés folyamatos, mindazonáltal annak érdekében, hogy a Jelölt a képzését szeptember hónapban megkezdhesse javasolt augusztus 15-ig benyújtani a jelentkezést. Az egyetemi utánpótlás számára a jelentkezési határidő 2020. július 20. További információt a Szak- és Továbbképző Központ ad, személyes megkeresésre. A Jelentkezési lap és egy adatlap a szakképzési jogviszony létesítéséhez, csatolt file-ként a tájékoztató végén a letölthető dokumentumok közt is elérhető, újabb szakgyógyszerészi alapszakképesítésre jelentkezés esetén szintén a Letölthető dokumentumok közt találja a tájékoztatónkat és a jelentkezési lapokat.

A rendszerbevételi eljárásban való részvétel feltétele az alábbi dokumentumok hiánytalan benyújtása szakképesítésenként:

 1. Jelentkezési lap
 2. Önéletrajz
 3. Diploma másolata
 4. Diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 5. Többletpontokat igazoló dokumentumok másolata
 6. Adatlap szakképzési jogviszony létesítéséhez
 7. Gyakorlati képzőhely akkreditációs határozat másolata (ÁEEK)

A jelentkezéshez szükséges dokumentációt postán az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.  III. emelet

A szakképzési rendszerbe jelentkezők számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma államilag finanszírozott és költségtérítéses keretszámokat határoz meg, melyet a graduális képzést befejezők megpályázhatnak (lásd táblázat).

Szakgyógyszerész képzés rendszerbevételi eljárásának folyamata

2. Meghirdetett szakképesítések, elméleti és gyakorlati képzés, képzési díjak

A felsőfokú szakirányú szakképzés teljes időtartama alap-szakképesítéstől függően 36, illetve egyes szakképesítések esetén 48, 58 vagy 60 hónap (lásd alábbi tábla első oszlopában). A képzés a szakterületre általánosan jellemző és szükséges ismeretanyagról szóló előadás jellegű képzésből álló törzsképzési időre (12-24 hó), valamint ezt követően a választott alap-szakképesítésnek megfelelő speciális elméleti képzést felölelő szakgyakorlati időre (24-36 hó) tagolódik.

2.1. Az egyetemi elméleti képzés

Képzésünk tanfolyami rendszerben zajlik (előadások, konzultációk), melynek során az első két évben havonta egy alkalommal, minden utolsó pénteken 9-16 óra között a PTE Gyógyszerésztudományi Kar épületében (Pécs, Rókus u. 2.) zajlik az egyetemi elméleti képzés. A jelöltek elméleti képzésének szakmai irányítója az Egyetem. A szakgyógyszerész képzés nem iskola rendszerű képzés.

Az alábbi szakképesítések kerülnek meghirdetésre a PTE Gyógyszerésztudományi Karon:

Szakgyógyszerész alap-szakképesítések

(törzsképzési + szakgyakorlati idő)

Felelős oktató neve és elérhetősége

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakirányon belül

 

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszerészi gondozás

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszertári minőségbiztosítás

(12+24 hó)

Dr. Mayer Klára

klara.mayer@aok.pte.hu

Fitoterápia

(12+24 hó)

Dr. Deli József

Jozsef.Deli@aok.pte.hu

Farmakológia, farmakoterápia

(24+24 hó)

Dr. Pethő Gábor

gabor.petho@aok.pte.hu

Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet szakirányon belül

 

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

(12+24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

(24+34 hó)

Dr. Kőszegi Tamás

koszegi.tamas@pte.hu

Klinikai mikrobiológiai
laboratóriumi
gyógyszerészet

(24+36 hó)

Dr. Kocsis Béla

Bela.Kocsis@aok.pte.hu

Ipari szakgyógyszerészet szakirány

Dr. Perjési Pál

pal.perjesi@aok.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem régiójában
betölthető szakképzési keretszámok
2020. évben

A támogatott képzés jelentkezési határideje július 15.

A költségtérítéses képzésre való jelentkezés folyamatos.

Költségtérítéses képzés 90 fő

Egyetemi utánpótlás (támogatott képzés) 4 fő

Kórházi-klinikai szakgyógyszerész (támogatott képzés) rezidens pályázat alapján

Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

(Kórházi-klinikai gyógyszerészet bemeneti szakképesítéssel)

Felelős oktató neve és elérhetősége

Onkológiai gyógyszerészet
(24 hó)

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

schirm.szilvia@pte.hu
Infektológiai gyógyszerészet
(24 hó)

Dr. Botz Lajos

botz.lajos@pte.hu

Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás
(24 hó)

Dr. Lankó Erzsébet

lanko.erzsebet@pte.hu
Parenterális gyógyszerelés
(24 hó)

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

schirm.szilvia@pte.hu
Toxikológia
(24 hó)

Dr. Mayer Mátyás

matyas.mayer@aok.pte.hu

2.2. A munkavégzéssel eltöltött szakmai gyakorlat és a Tutor

A szakgyógyszerész jelöltek számára a vonatkozó jogszabály a meghatározott képzési és szakgyaorlati időnek megfelelő időtartamú teljes (legalább heti 36 órás) munkaidejű  munkavégzéssel, vagy annak megfelelően meghosszabbított időtartamú részmunkaidős foglalkoztatásban, eltöltött szakmai gyakorlati képzést írnak elő, melynek teljesítése és igazolása a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. Ez a szakmai gyakorlati képzés csak akkreditált munkahelyen végezhető. A képzőhelyek akkreditációja a külső képzőhelyek számára összeállított akkreditációs űrlap kitöltésével kezdeményezhető (megtalálható az ÁEEK EEFF weboldalán: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyomtatvanyok/koordinacios-foosztaly  ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez). Kitöltve 2 eredeti példányt, aláírva és lepecsételve postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni: PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ, 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. emelet. A munkahelyen végzett szakmai gyakorlat csak az adott szakterületen legalább 3 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkező szakgyógyszerész kolléga (továbbiakban Tutor) szakmai felügyelete mellett tekinthető érvényesnek. A szakképesítést szerzett személyek - jogszabály által meghatározott, mindenki számára hozzáférhető - adatai az ÁEEK keresőjében is megtalálhatóak.

A képzés díja a képzési időszakokban, tehát az első félévben szeptember - január, míg a második félévben február – június hónapokra fizetendő az alábbiak szerint:

 • Törzsképzési időszakban havonta 20.000 Ft (öt alkalommal a félévben), vagy félévente egy összegben 80.000 Ft fizetendő az első képzési hónap során;
 • Szakgyakorlati képzés időszakában a képzési díj félévente egy összegben 50.000 Ft.

Amennyiben a képzőhely (cég) számla ellenében fizeti a képzési díjat, kérjük szíveskedjenek előzetesen számlát igényelni a Gyógyszerészeti Intézet munkatársaitól (gyogyszereszeti.int@pte.hu). Előzetes számlaigény nélküli befizetés esetén az a magánszemély vagy cég fog számlát kapni az Egyetem részéről, aki indította az utalást. Visszamenőleg sajnos nem áll módunkban más számára számlát kiállítani.

A szakgyógyszerész képzés díj befizetésének minden hónap 5-ig eleget kell tenni a 10024003-00282716-01110009 számlaszámra. Az átutaláskor a közlemény mezőben feltüntetendő:

 1. a képzésben részvevő hallgató neve,
 2. a képzési időszak adatai,
 3. valamint szerepelnie kell a 163210-790-302 pénzügyi keretszámnak is.

pl. "Példa István, 2. évfolyam, 2018-2019. I. évf., ksz. 163210-790-302"

A képzési díjak elmaradása esetén fizetési felszólítást küld az egyetem a jelöltnek. Mivel három hónap elmaradás automatikus kizárást vonhat maga után, kérjük a képzési díjak pontos fizetését!

2.3. Szakgyógyszerészképzési program és számonkérések

Az egyetemi elméleti törzsképzési program során a jelöltek a fent említett rendelet által meghatározott képzési elemeket, illetve a szaktárgyak (pl. Gyógyszertechnológia, Gyógyszerhatástan, Gyógyszerügyi ismeretek, Farmakognózia)  graduális képzés során megszerzett ismereteit további részletekkel és az újabb kutatási eredmények megismerésével mélyítik el és tesznek szert gyakorlati szemléletű szakmai ismeretekre (lásd tematika). A törzsképzési program végén beadandó dolgozatban adnak számot tudásukról a szakgyógyszerész jelöltek. Az egyetemi elméleti szakgyakorlati képzés során megkezdődik a választott alap-szakképesítéshez igazodó elméleti képzés a 22/2012 EMMI rendeletben definiált képzési programnak megfelelően, mely a PTE Gyógyszerésztudományi Kar szakképesítésekért felelős intézeteiben gyakorlati és szemináriumi rendszerben zajlik. Az első két év tanulmányainak anyagát írásbeli záróvizsga kéri számon. A harmadik (illetve egyes hosszabb képzési időt felölelő szakképesítések esetén további) évben folyó egyetemi speciális elméleti képzés szintén a szakintézetekben zajlik konzultációk formájában és célja többek közt a jelöltek szakgyógyszerészi szakdolgozatának megbeszélése, elkészítése valamint opponálása (javasolt határidő őszi szakvizsga esetén szeptember 1., tavaszi vizsga esetén március 1.). A szakgyógyszerész jelölt tanulmányi előmenetelét, az elméleti és gyakorlati képzésének adatait, valamint a számonkérések eredményeit a szakgyógyszerész képzési leckekönyv tartalmazza.

A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye abban az esetben elfogadott, amennyiben a Jelölt a szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án igazoltan részt vett. A szakgyakorlati képzés során a félév elfogadásának feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a elfogadott.

A jelölt a szakdolgozatot az adott szakképesítésért felelős szakintézetben kijelölt oktató segítségével készíti a szakgyakorlati időszak folyamán. A szakgyógyszerész szakdolgozat leadási határideje a képzésért felelős szakintézetben a szakvizsgaidőszakot megelőző második hónap első napja. A szakgyógyszerészi szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ide kattintva tölthetőek le.

A szakvizsga bizonyítvány megszerzése a képzést követően, annak eredményes zárásával, valamint a pécsi szakgyógyszerész képzés vezetője (Grémiumvezető) által javasolt abszolutórium kiállítását követően a  Nemzeti Vizsgabizottsága által szervezett szakképesítő vizsgán történik.

3. Pécsi szakgyógyszerészképzés részletes tematikája és előadásai

A részletes tematika és órabeosztás  ide kattintva érhető el. A tematika tartalmazza az előadások időpontját, témáját és előadóit, valamint a pécsi képzésben résztvevő jelöltek számára jelszóval védett formában elérhetőek az előadások/szemináriumok diái és tananyaga.

4. Szakvizsgára jelentkezés és szakvizsga

A szakvizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határidejét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság honlapján teszi közzé. A jelöltek szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál jelentkeznek, amely minden beérkezett jelentkezést nyilvántartásba vesz és a regisztrációról postai úton ad értesítést. A jelentkezési lapokat postán (Nemzeti Vizsgabizottság; 1085 Budapest, Horánszky utca. 15), vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet eljuttatni.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (2 példányban)
 • A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás
 • A személyi igazolvány fénymásolata
 • A diploma fénymásolata
 • Munkáltatói igazolás
 • Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)

A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) az egyetem állítja ki és nyújtja be legkésőbb 30 nappal kiírt vizsgaidőpont előtt. A jelöltek jelentkezései az adott szakokra meghirdetett vizsgaidőszakot megelőző 1 hónappal kerülnek szervezés alá. A szakvizsga pontos helyéről és időpontjáról a Nemzeti Vizsgabizottság gondoskodik, amelyről a jelöltet a kitűzött vizsga időpontját megelőzően legalább 15 nappal értesíti. A sikeres szakvizsgát követően a Nemzeti Vizsgabizottság gondoskodik a szakvizsga bizonyítványok kiállításáról. További, illetve aktuális információk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK- EEFF) honlapján a Nemzeti Vizsgabizottság menüpont alatt.

Szakvizsga tételsorok:

5. Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész-képzésről

A 2019. augusztus 30-i második évet lezáró írásbeli vizsga megírását követően kitöltött visszajelzések értékelése teljes terjedelemben ide kattintva érhető el.

6. A Convention Medical Training Kft. hozzájárulása az elektronikus tananyagok elérhetőségéhez:

A pécsi szakgyógyszerész-képzés első képzési napján kitöltött nyilatkozatokra hivatkozva, a PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézet 2014 februárjában megrendezett Gyógyszerészet, gyógyszerellátás kulcskérdései I. című kötelező szinten tartó továbbképzése során rögzített előadásanyagok az alábbi linken regisztrálva érhetőek el:

http://cmt.info.hu/Regisztracio

A Convention Medical Training Kft. által nyújtott segédlet ide kattintva érhető el.

A nyilatkozatokat kitöltő szakgyógyszerész jelöltek további információkat e-mailben kapnak az Intézet munkatársaitól.

Gyógyszerészet, Gyógyszerellátás Kulcskérdései – „Hogyan változtatja meg az információ technológia és internet az egészségügy ellátást” című 2015. évi szabadon választható továbbképzés előadásai (kóddal védett videók PTE szakgyógyszerészek részére innen tölthetőek le)

 

További információk:

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ

Vonatkozó jogszabályok:

Keret rendelkezés: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (linkre kattintva olvasható)

Részletes rendelkezés: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (linkre kattintva olvasható)

Képzési programok: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (linkre kattintva olvasható)

Aktualizálva: 2020. július 3.

Összeállította PTE GYTK Szakgyógyszerészi Grémium munkatársai

Külső képzőhelyek akkreditációs űrlapja itt érhető el:

A linkről letöltött dokumentum 2 eredeti példányát, kitöltve, aláírva és lepecsételve postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni: PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ, 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. emelet.

- az ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez (közforgalmú gyógyszertár, intézeti gyógyszertár, gyógyszerkutató/vizsgáló, gyógyszergyártó részleg részére) megtalálható az ÁEEK EEFF weboldalán: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyomtatvanyok/koordinacios-foosztaly ÁEEK akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez)

 

Letölthető dokumentumok

 

Szakgyógyszerészi alap szakképesítések jelentkezési lapjai

Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések jelentkezési lapjai

Segédletek

A Nemzeti Vizsgabizottság aktuális Vizsganaptára és Tájékoztatója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK- EEFF) (kattintson a szövegre) a bal oldali menü "Nemzeti Vizsgabizottság" pontján belül tekinthető meg. A szakvizsgákkal kapcsolatos kérdések ügyében elsősorban a képzésért felelős szakintézetekben kérjük tájékozódni.