Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította.
 

Az alapítvány céljai között az alábbiak szerepelnek:

  • a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés személyi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése;
  • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatása;
  • az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének elősegítése továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén.


Az alapítvány nyitott, céljaink megvalósításához társaságok, vállalkozók, magánszemélyek segítségét kérjük.

Lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át az alapítvány javára utalják át. Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozat ide kattintva letölthető. Bízunk abban, hogy sikerült érdeklődését felkelteni ügyünk iránt, és a jövőben a támogatóink körében tisztelhetjük.

„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Bankszámla: 50800104-11090775 (Dél TAKARÉK)

Adószáma: 18325580-1-02

Jogerőre emelkedés száma: PK 60.021/2004/2.

2018. április 17-i nappal az Alapítvány alapító okirata módosult és az alábbi új Kuratórium került kijelölésre:

Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szabó László Gy.

Kuratórium tagjai: Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Kása Péter, Dr. Molnár Béla és Prof. Dr. Barthó Loránd

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a korábbi évek során nyújtott támogatásokért és személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáért.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány az alábbi célra fordítja a befolyt összegeket:

  • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
  • Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatása
  • Melius Gyógynövénykert kialakításának támogatása
  • Pécsi Gyógyszertudományok Doktori Iskola hallgatóinak támogatása
  • az alapítvány működési költségeinek fedezése

 

„Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére
 

Döntések Tára, illetve 2019. évben az alapítványunk az alábbi célokat támogatta:

- "Erdélyi népi gyógyászat - hagyományoktól az alkalmazásig" című konferencia megszervezésének támogatása (Pécs, 2019. április 5-6.)

- A „Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére – Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratórium felhívásának elfogadása (Pécs, 2019.10.02.)