Hallgatói ösztöndíjak és pályázatok

GyTK hallgatói számára javasolt rendszeresen kiírt pályázatok rövid összefoglalása

Az alábbi vázlatos tájékoztató a PTE Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára ajánlott pályázati lehetőségeket foglalja össze. Az összefoglalás célja a hallgatók figyelmének pályázati lehetőségekre irányítása, különösen a rendszeresen kiírásra kerülő pályázatok esetén.

Bízunk benne, hogy a teljesség igénye nélkül készült időrendbeli összeállítás felkelti az érintettek érdeklődését a pályázati lehetőségek iránt és segíti az azokra történő tudatos felkészülést. A PTE GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága évente frissíti a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos dokumentumot.

Pályázati ügyekben a Gyógyszerésztudományi Kar részére minden pályázathoz szükséges tájékoztatás és dokumentumok adminisztratív ügyintézése (pl. OTKA pályázatok, NTP és egyéb pályázatok) a PTE Kancellária Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság területi referenseinek feladata. Ezen ügyintézések helye: PTE AOK Pályázati Iroda.

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar és a GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága sikeres pályázást kíván a kar hallgatói számára!
 

Gyógyszerészhallgatóink számára ajánlott pályázatok

Pályázat benyújtásának várható időszaka

Megnevezés

További információk

Február - Március

Erasmus - Campus Mundi

Pályázat célja: külföldi szakképzés, külföldi szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút megvalósítása felsőoktatási hallgatók számára.

Kapcsolat:
TE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda
További információ: Tomózer Anett
kari Erasmus koordinátor, erasmusoffice@aok.pte.hu

vagy

Campus Mundi program

Február

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Pályázat célja: A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát

az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen

teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének

helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

Kiírás

További információ: PTE GYTK DJKB

Kapcsolattartó: Füstös Mária Karina DJKB titkár

fustos.maria@pte.hu

Január/Február

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás

Pályázat célja: a hallgatók szociális helyzetük alapján történő támogatása

Kiírás

További információ: PTE GYTK DJKB

Kapcsolattartó: Füstös Mária Karina DJKB titkár

fustos.maria@pte.hu

Június/július

Köztársasági ösztöndíj

Pályázat célja: nem végzős nappali tagozatos hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tanulmányi, kutatási és közéleti tevékenységet folytatnak

Kiírás

 

 

Július

Átsorolási pályázat államilag finanszírozott / állami ösztöndíjas képzésre

Kiírás

 

 

Október

Merck tanulmányi támogatás

Pályázat célja: szociálisan hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak támogatása

Kiírás

 

Október/Március

Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)

Pályázat célja: teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végeznek.

Kiírás

További információ: PTE GYTK DJKB

Kapcsolattartó: Füstös Mária Karina DJKB titkár

fustos.maria@pte.hu

Október

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Pályázat célja: nappali képzésben résztvevő hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tudományos, közéleti tevékenységet végeznek

Kiírás

További információ: Dr. Gönczi Andrea PTE Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda

gonczi.andrea@pte.hu

 

November

Átütő Tehetség ösztöndíj

Pályázat célja: a kiemelkedő művészeti, sport és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása

Kiírás

További információ: Dr. Gönczi Andrea PTE Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda

gonczi.andrea@pte.hu

 

 


Hallgatóink részére a következő honlapok gyakori látogatását javasoljuk: