Hallgatói ösztöndíjak és pályázatok

GyTK hallgatói számára javasolt rendszeresen kiírt pályázatok rövid összefoglalása

Az alábbi vázlatos tájékoztató a PTE Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára ajánlott pályázati lehetőségeket foglalja össze. Az összefoglalás célja a hallgatók figyelmének pályázati lehetőségekre irányítása, különösen a rendszeresen kiírásra kerülő pályázatok esetén.

Bízunk benne, hogy a teljesség igénye nélkül készült időrendbeli összeállítás felkelti az érintettek érdeklődését a pályázati lehetőségek iránt és segíti az azokra történő tudatos felkészülést. A PTE GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (PÖB) és a Kar mindenkori tudományos és diákjóléti dékánhelyettese segítséget nyújt a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolásában, illetve a PTE megfelelő adminisztratív ügyintézőihez való irányításban.

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar és a GYTK Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága sikeres pályázást kíván a Kar hallgatói számára!

Gyógyszerészhallgatóink számára ajánlott pályázatok

Ha még csak most felvételizel hozzánk, akkor is szeretnénk TÁMOGATNI TÉGED! A REKTORI ÖSZTÖNDÍJ segít ebben! Részleteket az alábbi honlapon találsz:

https://felveteli.pte.hu/osztondijak_koltsegek_pecsi_tudomanyegyetemen

További pályázati lehetőségek:

Kiírás/Benyújtás hónapja

Pályázati megnevezése

További információk

Január/Február

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás

Pályázat célja: a hallgatók szociális helyzetük alapján történő támogatása

További információ: PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

http://pteehok.hu/palyazatok

 

Január/Február

Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)

Pályázat célja: teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végeznek.

További információ: PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

http://pteehok.hu/palyazatok

 

Február - Március

Erasmus - Campus Mundi

Pályázat célja: külföldi szakképzés, külföldi szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút megvalósítása felsőoktatási hallgatók számára.

Kapcsolat: PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda. További információ: Tomózer Anett

kari Erasmus koordinátor, erasmusoffice@aok.pte.hu vagy

http://tka.hu/palyazatok

Február

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Pályázat célja: A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

További információ: PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

http://pteehok.hu/palyazatok

 

Június

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Pályázat célja: A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

További információ: PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

http://pteehok.hu/palyazatok

Június

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

Pályázat célja: a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

További információ: PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda

https://tehetseg.pte.hu/palyazatok

 

Június/július

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázat célja: nem végzős nappali tagozatos hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tanulmányi, kutatási és közéleti tevékenységet folytatnak

További információ: PTE GYTK Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság (PÖB)

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/index/1042

 

Szeptember

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Pályázat célja: nappali képzésben résztvevő hallgatók támogatása, akik kiemelkedő tudományos, közéleti tevékenységet végeznek

További információ: PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda

https://tehetseg.pte.hu/palyazatok

 

Szeptember

Szinapszis Hallgatómentor Ösztöndíj

Pályázat célja: tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket egyetemünkre vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba.

További információ: PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda

https://tehetseg.pte.hu/palyazatok

 

Szeptember

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj (LJDKÖ)

Pályázat célja: a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása.

További információ: PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda

https://tehetseg.pte.hu/palyazatok

 

Október

Átütő Tehetség ösztöndíj

Pályázat célja: a kiemelkedő művészeti, sport és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása

További információ: PTE Doktori és Tehetséggondozó Iroda

https://tehetseg.pte.hu/palyazatok

 

 

Hallgatóink részére a következő honlapok gyakori látogatását javasoljuk