Hírek

Pályázati hírek - 2018. június 20, szerda

Pályázati felhívás oktatói mentori státusz betöltésére és összegyetemi szintű oktatói mentorhálózatba való bekapcsolódásra

A pályázat célja, hogy egy összegyetemi szintű oktatói mentorhálózatba kapcsolja be a PTE valamennyi karáról azokat az oktatókat, akik elkötelezettek a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók személyes segítésében. A mentorhálózat kialakításával cél a lemorzsolódás megelőzésére irányuló kezdeményezések összefogása, a mentor oktatók szakmai támogatása, tapasztalatcserét lehetővé tevő szakmai közösség létrehozása.

Pályázhat: minden PTE oktató, aki ambíciót érez arra, hogy mentorként a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett kategóriába sorolt hallgatókkal külön foglalkozzon.


Elvárások, feladatok:

 • 2*1 napos képzésen való részvétel
 • adatbázisok alapján a veszélyeztetett hallgatókkal való kapcsolatfelvétel
 • a lemorzsolódó hallgatók személyes megszólítása, csoportos és egyéni mentorálásuk a képzés és saját tapasztalatok alapján
 • hallgatói problémák típusától függően konkrét információ/segítség nyújtása vagy a hallgató elirányítása a megfelelő szolgáltatáshoz/segítségnyújtó személyhez; valamint a hallgatók megerősítése, motivációja
 • a hallgatók becsatornázása kompetenciafejlesztő programokba, szolgáltatásokba
 • a hallgatók utókövetése
 • Mentornapló vezetése
 • oktatói mentorklubban való részvétel (félévente kb. 2 alkalom, cél: tapasztalatcsere,
 • esetmegbeszélés, továbbképzés)
 • elvárt időráfordítás: heti 3-5 óra


Szükséges kompetenciák:

 • elkötelezettség a hallgatók segítésében
 • jó kommunikációs készség, derű
 • aktivitás, személyes motivációk
 • korábbi tapasztalatok előnyt jelentenek


Juttatás és járulékos előnyök oktatók számára:

 • tanúsítványt adó szakmai képzés
 • havi bruttó 50.000 Ft 12 hónapon keresztül
 • inspiráló, támogató szakmai közösség; kollegiális kapcsolatok épülése, javulása
 • hallgató-oktató kapcsolatok erősödése, javulása
 • a mentorprogramban végzett munkáról elismerő oklevél kiállítására kerül sor

 

A pályázatok benyújtása és a kiválasztás:

 • a pályázat benyújtásának módja: a kitöltött pályázati adatlap elküldése e-mailen a
 • visontai.kovach.dalma@pte.hu címre
 • határidő: 2018. július 7.
 • a pályázati adatlap tartalma:
  • személyes és szakmai adatok
  • maximum 1 oldalas motivációs levél az egyéni ambíciókról, tervekről, korábbi tapasztalatokról, kapcsolódó korábbi releváns végzettségekről (pl. mentor), alkalmazandó módszerekről
 • a pályázatok elbírálása: karonként 2-3 oktató bevonására van lehetőség, több jelentkező esetén a kari vezetést kérjük fel a kiválasztásra


Pécs, 2018. június 13.
 

Pályázati adatlap.

Hírarchívum