Hírek

Pályázati hírek - 2019. január 3, csütörtök

Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj - pályázati felhívás

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság szerkesztősége publikációs pályázat ot hirdet gyógyszerészhallgatóknak, fiatal gyógyszerészeknek és konzulenseiknek

A pályázat célja fiatal szakemberek (gyógyszerészhallgatók és 35 év alatti gyógyszerészek) magyar nyelvű publikációs aktivitásának növelése, valamint potenciális konzulensek ösztönzése a tehetséges fiatalok közleményírásba való bevezetésére.
 
A pályázat fődíja: 75 000 Ft
 
Pályázni lehet:
1. Megvédett graduális vagy posztgraduális szakdolgozattal,
2. Elhangzott TDK előadás 1 oldalas összefoglalójával,
3. 1 oldalas cikktervvel (munkacím + téma rövid kifejtése).
 
A zsűri az arra tartalmilag értékesnek tartott pályázati anyagok szerzőit felkéri a közlemények –előre megadott formai követelmények szerinti – elkészítésére. A kéziratok segítő szándékú szakmai bírálaton esnek át, és – amennyiben publikálható minőségűek – oklevélben részesülnek, valamint megjelennek a Gyógyszerészetben. Ezek közül kerül kiválasztásra a legkiválóbbnak ítélt közlemény, amelynek első szerzője Brantner Antal Ifjúsági Nívódíjban, és pénzjutalomban részesül. 
 
Határidők:
1. A pályázó 2019. március 15-ig emailben beküldi a pályázatát és a jelentkezési lapját.
2. A Gyógyszerészet Szerkesztősége előbírálja a pályázatokat, és május elején felkéri a „megjelentetésre ajánlott” pályázatok szerzőit és konzulenseit, hogy a megadott formai szempontoknak megfelelően, szeptember 30-ig készítsék el és küldjék be a kézirataikat.
3. A kéziratok formai és szakmai bírálatát követően a kézirat szerzők általi javítására további 20 nap áll rendelkezésre.
 
Pályázati feltételek: 
• Pályázhat bármely, 35 év alatti MGYT tag, illetve ifjúsági tag.
• Csak olyan munkával lehet pályázni, amely más folyóiratban, könyvben nem került publikálásra.
• A pályázat keretében készülő közlemények terjedelme legfeljebb 20 000 karakter. A közlemények nyelve a magyar.
• Egy első szerző több alkalommal is pályázhat, de csak egyszer díjazható. Egy konzulens akár több pályázatban is részt vehet.
 
A részletes kiírás és a pályázati űrlap elérhető az MGYT oldalán.
 
 

Hírarchívum