Hírek

Intézeti hírek - 2017. április 24, hétfő

„Than Károly” kémia tanulmányi verseny

A Gyógyszerészi Kémia Intézet a 2013/2014. tanévtől kezdődően hagyományosan kémia tanulmányi versenyt hirdet a PTE GYTK III. és IV. évfolyamos gyógyszerészhallgatói számára!

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémia Intézete
„Than Károly” kémia tanulmányi verseny kiírása

A Gyógyszerészi Kémia Intézet a 2013/2014. tanévtől kezdődően hagyományosan kémia tanulmányi versenyt hirdet a PTE GYTK III. és IV. évfolyamos gyógyszerészhallgatói számára!


RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: A versenyen bármely, a 6. vagy 8. félévbe beiratkozott és vizsgára bocsátható hallgató részt vehet, aki sikeres Általános és Szervetlen, Analitikai, valamint Szerves kémia szigorlattal is rendelkezik.
 

Regisztráció: A részvételi szándékot névvel és jeligével ellátott regisztrációs e-mailben kell jelezni az alábbi módon:

  • Címzett: gyogyszereszi.kemia@aok.pte.hu
  • Tárgy: „Than Károly” kémia tanulmányi verseny
  • Szöveg: Jelentkezem a meghirdetett tanulmányi versenyre. Név, jelige, évfolyam, EHA-kód.

A III. és IV. évfolyamok külön-külön, saját szekcióban versenyeznek. A verseny kétfordulós.

Az első fordulóban a jelentkezők elméleti gyógyszerészi kémiai tudásukról adnak számot mintegy 90 percben. A kérdéssor különféle típusokban értendő: logikai, egyszerű és többszörös választásos, számolási valamint kifejtéses formák gyógyszer-analitika és gyógyszerészi kémia témakörben. A kérdések felölelik III. éves hallgatók számára a Gyógyszerészi Kémia II. kollokvium anyagát, IV. évesek számára pedig a szigorlat anyagát.
A második fordulóban az induló hallgatók laboratóriumi mérést végeznek. A mérés klasszikus (gyógyszerkönyvi) volumetriás vagy műszeres meghatározást takar. Ennek során a hallgató önálló analitikai munkát végez a mintavételezéstől a jegyzőkönyvi számolási adatok megadásáig bezárólag. Munkája során köteles a megfelelő GLP irányelveket, szabályokat betartani és követni! Az eredményeket jelige alatt tesszük közzé a hallgatóság előtt.

Elérendő eredmények: az elméleti fordulóban a maximálisból legalább 80%-os pontszám, a gyakorlati fordulóban legalább 100±1% pontosság!

Elérhető díjak: az Elérendő eredmények címszó alatt szereplő paramétereknek megfelelő hallgatók közül az első három legjobb III. évfolyamos leckekönyvébe megajánlott jegyként jeles minősítés kerül a Gyógyszerészi kémia II. kollokvium rovatba! Amennyiben háromnál kevesebb hallgató éri el a kitűzött kritériumokat, akkor kevesebb díj osztható ki. A harmadik helyezett után végzettek (elérve az elvárt eredményeket) mentesülnek a szóbeli vizsgák írásbeli minimumkérdéseinek megírása alól. A IV. éves hallgatók közül, akik elérték az elvárt 80%-os eredményt, mentesülnek a szigorlati írásbeli minimumkérdések megválaszolása alól.

Helyszín: a Gyógyszerészi Kémia Intézet Hallgatói Laboratóriuma.

Időpont:

  • 2017. (II. félév) 13. hét, május 5., péntek, 16:00 (elméleti forduló),
  • 2017. (II. félév) 14. hét, május 8., hétfő, délelőtt és délután (gyakorlati forduló).

Jelentkezés határideje: 2015. április 24., hétfő, 19:00.

Hírarchívum