Hírek

Egyéb hírek - 2019. október 25, péntek

A Magyar Tudomány c. folyóirat októberi számában jelent meg Kosztolányi Györgynek, az MTA rendes tagjának, az Orvosi Tudományok Osztálya elnökének írása "Feszültségek és kompromisszumkényszer a 21. századi egészségügyben"

A szerző írásában kiemeli:

"A feszültségek oldása érdekében társadalmi kompromisszumot kell kötni, aminek egyik döntő eleme a prioritási elvek megfogalmazása és társadalmi szintű elfogadtatása. Az ellátandó személyek és az ellátási formák indokoltság szerinti csoportosítását vezérlő elvek meghatározásának domináns felelőssége a szakpolitikát terheli. Ez azt is jelenti, hogy a 21. századi egészségügy problémáit a magas forrásigény kielégítése önmagában nem oldhatja meg. Az olyan soktényezős, a szereplők interaktivitását feltételező társadalmi rendszer, mint az egészségügy, nem nélkülözhet egy átfogó, multiszektoriális koncepciót, ami széles körű rendszerbe szervezi az egyes elemek illeszkedését. A rendszer megalkotása, működtetése súlyos felelősséget ró minden döntéshozóra, akik a szakpolitikát irányítják, a forrásokat, a kutatási pénzeket elosztják, kiterjed minden szakellátóra, kutatóra, oktatóra, morális szempontokat megfogalmazó etikusra."

A teljes cikket itt olvashatja el: http://www.matud.iif.hu/2017/07/02.htm

Forrás: magyartudomany.hu 

Hírarchívum