Hírek

Egyéb hírek - 2020. május 21, csütörtök

Magyar Gyógyszerészi Kamara, Területi Elnökök Értekezlete: Elhalasztják a 2020-as Patikanapot

A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) 2020. május 19-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését dr. Nyíri Lászlóa TEÉ elnöke vezetésével, amelyen részt vett dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke isA grémium a határozatképességet az ülés végéig megtartotta.

A napirend elfogadása után elsőként a TEÉ ügyrendjének a megvitatása került sorra. Ahogy azt dr. Hankó Zoltán elmondta, az ügyrend kidolgozásának fő célja a TEÉ működésének stabilizálása és a Kamara többi testületének működési szabályzataihoz igazítása mellett a TEÉ hatáskörének megerősítése és tisztázása –. A kiegészítéseket és módosításokat egyhangúlag elfogadták.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, az országos Felügyelő Bizottság (FB) elnöke kért szót, aki a területi FB elnökök tevékenységével kapcsolatban osztotta meg gondolatait. A területi szervezetek egységes működése érdekében kérte az elnökök segítségét. Terveik szerint a vándorgyűlésen foglalkoztak volna a kérdéssel, ez azonban kimaradt, de a feladat továbbra is előttük áll, ezért kérte, hogy a területi szervezetek FB elnökei küldjék meg neki a működésük tapasztalatait és estleges kérdéseiket az említett cél érdekében.

Elnöki tájékoztató

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán tájékoztatójával folytatódott. A kamarai elnök három fő téma köré csoportosította mondandóját: (1) 2019-es mérlegbeszámoló, (2) 2020-as költségvetési tervezet, (3) koronavírus-járvány intézkedései, hatásai, illetve az ezzel kapcsolatos teendők.

A 2019-es mérlegbeszámolót (és elfogadásának a veszélyhelyzettel kapcsolatos változásait) dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette, aki elmondta, hogy az MGYK likviditása és pénzeszközei folyamatosan nőnek. 2018-ra sikerült a 2007-es mutatókra szert tenni.

A 2019-es mérlegbeszámolóval, illetve a 2020-as tervezettel kapcsolatban a kamarai elnök ismertette a tartalékok felhasználásának lehetőségeit. Több célt is említett, amelyekről kérte a területi elnökökkel közös gondolkodást. A cél az, hogy olyan projekteket lehessen elindítani, amelyek segítik a kamara stratégiai céljainak megvalósítását és a gyógyszerészet helyzetének folyamatos erősítését. A stratégiai irányokról az egészségügyi veszélyhelyzetet követő első küldöttközgyűlésen szeretne beszámolni, de ehhez az elnökökkel való előzetes egyetértésre szükség van.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekkel, teendőket vitatták meg ezt követően. Miután az elnök röviden utalt a Kamara honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan megjelent tájékoztatókra, elsőként a kiskereskedelmi különadó kérdése került szóba, ami szakmapolitikailag nagyon érzékeny kérdés”. Ismertette az ezzel kapcsolatos levelezéseket, történéseket, a különböző kormányzati szereplőkkel történt személyes kapcsolatfelvételeket. Mint mondta, a különadó gyógyszertárakat sújtó mértéke nem jelentős, de túl azon, hogy a gyógyszerellátás nem kereskedelem, hanem egészségügyi szolgáltatás, vállalhatatlannak tartja egy egészségügyi veszélyhelyzet idején egészségügyi szolgáltatóra kiskereskedelmi különadó kivetését, ráadásul olyan szolgáltatóval szemben, amely – egyedüliként – a lakosság számára a járvány idején is folyamatosan elérhető. Az elnök beszámolt a miniszterelnök által az egészségügyi dolgozóknak megígért rendkívüli juttatásról is, amelynek – a korábbi információival szemben – a gyógyszerészek nem szükségszerűen lesznek kedvezményezettjei. Ezt követően a gyógyszer-expediálás, gyógyszerfelírás rendjének megváltoztatására tértek át. Sorra vették a TAJ-szám bemondása alapján történő expediálás okozta problémákat, majd konszenzussal arra jutottak, hogy minél hamarabb szűnjön meg a jelenlegi rendszer. A továbbiakban az egészségügy átszervezésével kapcsolatos, médiában is terjedő elképzelések, lehetőségek gyógyszerészi vonatkozásai kerültek szóba, majd dr. Hankó tájékoztatott a Kamara Facebook-oldalának elindulásáról.

EGIS-díjak

A következő napirendi pontban az EGIS-díjakkal kapcsolatos gyakorlati kérdések kerültek szóba. A felmerült javaslatok megbeszélése után a TEÉ tagjai egyetértettek abban, hogy a szabályzat módosításával az asszisztensek díjára pályázók mutassák be szakmai tevékenységüket egy max. 6500 karakteres pályázat keretében. Egyetértés volt abban is, hogy a felterjesztést beadó gyógyszerészkamarai szervezetek saját előterjesztésük elbírálásában ne vehessenek részt. Ezt az elfogadott ügyrend is így szabályozza.

Asszisztensképzés

A továbbiakban dr. Hankó tájékoztatott az asszisztensképzés reformjáról. „A Kamara pár hónapon belül elkészíti az asszisztensek foglalkoztatásról az országos felmérést” – ismertette a Kamara korábbi vállalását. Az Államtitkárság már várja a választ ebben a kérdésben, ezért a TEÉ elfogadta, hogy május 28-ig minden szervezetnél jelöljenek ki egy felelőst, aki az adott térségben a gyűjtőmunkát elvégzi.

Ifjúsági Állandó Bizottság előkészítése

Dr. Szilvay András, az ifjúsági munkabizottság vezetőjének bemutatkozása után visszatekintettek a korábbi Integrációs Bizottság tevékenységére, különös tekintettel a Táltosképzőre. Egyeztettek az új bizottság feladatairól, céljairól, valamint a delegáltak névsorára is kitértek. A bizottsággal való kapcsolattartásra minden területi szervezet fiatal kolléga delegálásáról gondoskodik május 28-ig.

A 2020. évi Patikanap elhalasztása

A TEÉ egyhangúlag elfogadta, hogy a COVID-19 járvány miatt elhalasztott Patikanap országos megnyitója szeptember 16-án kerüljön megrendezésre. Az időpontot a soron következő elnökségi ülés elé terjesztik.

Egyebek

Végezetül szót ejtettek egy Vas megyéből érkezett fogyasztóvédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos levélről. Egy gyógyszerész sérelmezte a járványidőszakban történt fogyasztóvédelmi ellenőrzés során, hogy az ellenőrök kifogásolták, hogy nem volt elérhető a betegek számára tájékoztató rendszer, melyből árinformációkat tudhatnának meg.

 

Forrás: mgyk.gyh

Hírarchívum