Hírek

Oktatási hírek - 2020. június 24, szerda

Elektronikus vizsgaidőszak a GyTK-án (2. rész): Tapasztalatok és hasznos tanácsok a Gyógyszerészeti Intézet berkeiből

„..az élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga." – írja Madách Az ember tragédiájában. A vizsgaidőszak is egyfajta küzdelem a hallgatók számára. Küzdés egy örök értékű szakmai tudásért, tudásegyüttesért, amely mindig kamatoztatható és senki sem veheti el. A küzdelem pedig még aktuálisabb értelmet nyer a 2020-as év történéseinek kontextusában. A koronavírussal szembeni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás vált a világ fő feladatává és céljává, így a piac egyes területei mellett az oktatás, valamint a kutatói, oktatói utánpótlás nevelés sem álhatott meg. Az online vizsgaidőszak a távolléti digitális oktatás hozományaként alakított ki egy új, de jól működő felsőoktatási számonkérési rendszert. Jelenleg futó cikksorozatunkban célunk, hogy bemutassuk a Gyógyszerésztudományi Kar szervezeti egységeinek a szóban forgó online vizsgaidőszakkal kapcsolatos tapasztalatait, hasznos és konstruktív tanácsait, valamint a számonkérések implementálásának eredményeit. Előző cikkünkben a Gyógyszerhatástani Tanszék élményeiről olvashattatok, a mostani részben pedig a Gyógyszerészeti Intézet tapasztalatait foglaljuk össze.

Az Unipoll rendszer helytállt az online vizsgáztatások során

A Gyógyszerészeti Intézetnek már voltak korábbi tapasztalatai az Unipoll rendszert illetően, amely ismeretek némileg megkönnyítették a program online vizsgaidőszakban való alkalmazását. Az Intézet kiemelte, hogy a távolléti oktatásban is jól alkalmazhatók a rendszer online tesztjei és feladatai. A kötelező tantárgyak esetében a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetében egy félévzáró dolgozatot írtak, amely alapján megajánlott jegyre tehettek szert. Ennek köszönhetően számos hallgató szerezhetett jegyet a vizsgaidőszakot megelőzően.

Növelni kellett a kérdések megválaszolására szánt időintervallumot

A félévzéró dolgozatok mindegyike írásbeli számonkérés volt. A Pharmaceutical Practice and Management 2. kötelező tárgy esetében az első online teszt megírásakor 30 másodperc jutott egy tesztkérdésre, melynek eredményeképp egyik hallgató sem tudott 60,1%-ot (elégséges) eredményt elérni. Ezt követően az időintervallum módosítva lett, így egy teszt kérdésre min. 45 másodperc (sok esetben – főleg ha a kérdés kategorizálás és több kategorizálandó elemet tartalmaz – 60 másodperc) állt a továbbiakban rendelkezésre. A módosított feltételekkel már sikeres volt a dolgozat teljesítése (>80%). Az első körbe mutatott gyengébb eredmény valószínűsíthetően arra is visszavezethető, hogy a tárgyra a távoktatást megelőzően az esszé típusú kérdések voltak jellemzők. Az online vizsgák azonban elsősorban egyszeres, többszörös feleletválasztós, valamint kategorizálás jellegű kérdéseket tartalmazott. A vizsgák során az is kiderült, hogy az angol nyelvű hallgatók nehezebben tudták értelmezni a tesztkérdéseket, mint az előző félévben az esszé kérdéseket, míg a magyar hallgatók jobban alkalmazkodtak az új számonkérési rendszerhez.

Vizsgacsalások és technikai jellegű problémák

A vizsgacsalások kérdés és témája már az előző beszámolóban is megjelent, de csak, mint oktatói félelem. A Gyógyszerészeti Intézet azonban már konkrét példával hívja fel a figyelmet arra, hogy az előzetesen kiadott egyetemi és kari iránymutatások ellenére a gyakorlatban milyen nehéz a vizsgacsalás megelőzése, illetve annak kiszűrése. Az Intézet például a vizsgacsalás egyik konkrét jelének gondolja a Gyógyszerügyi ismeretek 1. és 3. tárgyak meglepően jobb eredményét, mint, ami a Pharmaceutical Practice and Management 2. tárgy kapcsán figyelhető meg. Míg az előbbikből szerzett jegyek átlaga 4,14 és 4,5 volt (89 fő sikeres teljesítés, ebből 30 fő javítás révén szerzett elégtelennél jobb érdemjegyet), addig utóbbinál ugyanez a szám 2,6 (12 fő).

Az Intézet az Unipoll hatalmas pozitívumként és előnyeként emeli ki, hogy a különböző napok vizsgalétszámai lekérhetők, valamint, hogy tervezhetők a vizsgák időpontjai. A nagyszámú hallgatói létszámnál az Intézetben 115 hallgatóból 2 esetében jelentkezett olyan technikai probléma, amely az Unipoll felülethez köthető, és a vizsga újraírását indokolta másik időpontban (vizsgaidőszak első hét).

 „Az eddigi fejlesztések nagy segítséget nyújtanak oktatóknak és hallgatóknak egyaránt, viszont további fejlesztések szükségesek a Neptun és Unipoll rendszerben, hogy később zökkenőmentesebben történhessen a vizsgáztatás. Ehhez az ilyen jellegű adatgyűjtések, valamint a Hallgató Önkormányzattal való további egyeztetések is szükségesek.” – összegezte tapasztalatait a Gyógyszerészeti Intézet.

Hírarchívum