Hírek

Egyéb hírek - 2016. december 1, csütörtök

Beszámoló a GYTK szervezésében megrendezésre került első Pécsi Alumni Találkozóról, a VII. Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bálról és a Gyógyszerész Borverseny eredményéről

A pécsi gyógyszerészképzés életében meghatározó szerepet tölt be a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál, a Gyógyszerész Borverseny és az Alumni Találkozó. A rendezvényekről rövid beszámolóban írunk...

A Pécsi Tudományegyetem Általános Gyógyszerésztudományi Kara első alkalommal, 2016. november 19-én rendezte meg a Gyógyszerész Alumni Találkozót. A találkozó célja a Pécsett végzett „öregdiákok” összehívása volt egy közös szakmai és baráti beszélgetésre, majd ezt követően egy könnyedebb hangulatú közösségformáló bálozásra, ahol a hallgatók és oktató gyógyszerészeik együtt ünnepelhetnek. Legutóbb 2012-ben gyűltek össze az ideihez hasonló nagy létszámban a Pécsett végzett gyógyszerész kollégák.

Az idei évben a 2005-ben, 2006-ban és a 2011-ben végzett gyógyszerészek évfolyam találkozóira került sor.

Az évfolyam találkozókat követően az Alumni gyógyszerészek idézték fel emlékeiket és számoltak be a végzéstől eltelt időszakról és jelenlegi szakmai tevékenységeikről. A pécsi gyógyszerész szak első évfolyamával végzett Dr. Ságiné Dr. Polics Éva a vizsgák és gyakorlatok során történt emlékezetes eseményekről és közös társasági programokról mutatott be egy képekkel teletűzdelt tallózót. A vidám fotók bemutatása során felidézett emlékek megalapozták a találkozó hangulatát. A 2006-os évfolyamból Dr. Tóvölgyi Zsuzsa az instruktor lét örömeiről, a vizsgák és záróvizsga izgalmairól, valamint a mindennapi élet kihívásairól beszélt és kiemelte, hogy akkor lehet az életben örömünk, ha a napi munkánkban is örömöt találunk. Utólag is úgy érzi, a régi önmagának újra azt tanácsolná, hogy a gyógyszerész hivatást válassza. A 2011-ben végzett évfolyamból Dr. Diós Péter kiemelte, hogy milyen sok területen és változatos munkakörben lehet elhelyezkedni és helyt állni gyógyszerészként.

Az Alumni gyógyszerészek élménybeszámolóit követően Dr. Szolcsányi János akadémikus emlékezett vissza a szak indulásának történetére. Megosztotta az egybegyűltekkel, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni és mekkora érdeme volt a maroknyi kollégának (Dr. Botz Lajos, Dr. Perjési Pál, Dr. Barthó Lóránd, Dr. Dévay Attila és Dr. Szabó László) abban, hogy a Magyarországon régóta működő három gyógyszerészképző kar mellett egy negyedik újszerű, a betegellátást középpontba állító Kurrikulum kerülhessen kialakításra. A szakalapító kiemelte, hogy nem csak a Kurrikulum felépítése és a megfelelő oktatók megtalálása volt kalandos, de helyet is kellett keresni a képzésnek, mely végül a jelenlegi Rókus utcai épületben találta meg a helyét. Így indulhatott el a pécsi gyógyszerészképzés 2000 szeptemberében.

Professzor Úr megemlékezett a 2009-es gyógyszerész doktori cím eléréséről, majd a pécsi gyógyszerészképzés karrá válásáról is. Elmondta, hogy a karosodásban az ÁOK támogatása mellett Dr. Miseta Attila Dékán Úr gondoskodásának is nagy szerepe volt.  Véleménye szerint a pécsi gyógyszerészképzésben további sikerek rejlenek, ugyanakkor számos feladat és igen sok munka vár a jelenlegi vezetőkre és oktatókra.

Dr. Pál Szilárd a Magyar Gyógyszerészi Kamara, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság nevében köszöntötte a végzett kollégákat. Kiemelte, hogy az Alumni Találkozó más gyógyszerészképző helyeken nem gyakorlat, így a pécsi rendezvény hagyományteremtő, ami a pécsi oktatók és Kari vezetés érdeme.

A rövid élménybeszámolók és köszöntő beszédek után „Aktualitások a hazai gyógyszerészetben” címmel gyógyszerész szakmai fórumra került sor. A gondolatébresztő és vitaindító előadások lehetőséget teremtettek a szakma aktuális kérdéseinek átbeszélésére, illetve a meghívott előadókkal (Dr. Aponyi Ildikó, Dr. Kőszegi Tamás, Prof. Dr. Botz Lajos) való kötetlen beszélgetésre. Dr. Aponyi Ildikó a gyógyszerellátás elmúlt éveinek tapasztalatait mutatta be, elsősorban a liberalizációt, valamint annak szakmai, szakmapolitikai és gazdasági következményeit. A közforgalmú gyógyszerellátás számára jelentkező aktuális kihívásokat gyűjtötte össze és vetette fel vitára. Számtalan kérdés került elő a gyógyszerészi bérrobbanástól, a tulajdonosi programon át, egészen az e-Receptig.

Dr. Kőszegi Tamás beszámolt arról, hogy milyen közeli kapcsolatba került a gyógyszerészekkel egyetemi munkája során. Habár elsőre úgy tűnhet, hogy a laboratóriumi medicina közvetve nem gyógyszerészi szakmaterület, a napi munka mégis igazolja, hogy a gyógyszerészeknek szükséges ilyen ismeretekkel rendelkeznie. Bemutatásra kerültek a gyógyszertárakban is beszerezhető Point of Care gyors tesztek (POCT), úgy mint a vizelet és vér-cukor, alvadás és koleszterin tesztek és ezek szakmai vonatkozásai, amelyek a gyógyszerészi gondozás fontos részét képezik.

Dr. Botz Lajos szemléletformáló előadását azzal kezdte, hogy bemutatta, a jelenlegi évtized jellemzői (pl.: pénzuralom, pluralizmus, információelérés, egészségkultusz, tradíciók keresése, stb.) is igazolják a szakma mostani kihívásait. Kihívás, hogy egy gyorsan változó világ részesei vagyunk, melynek egyik kiemelt területe a biológiai gyógyszerek térhódítása. A gyógyszerészeket jellemző kettősség dilemmáját elemezte előadásában, kitérve arra a kulcskérdésre, hogy a gyógyszerészet valójában hivatás vagy szakma. Természetesen mindkettő. Ugyanakkor a szakmának törekednie kell azon szolgáltatások nyújtására és azok társadalmi elismertetésére, melyek a gyógyszerészi népegészségügy tevékenységeit is erősítik. A professzió védelme érdekében kell fellépnie az egyénnek és a szakma szervezeteinek egyaránt. Csíkszentmihályi Mihályt idézve zárógondolatként kiemelte, hogy a jó munka lehet az élet egyik legörömtelibb eleme.

A szakmai programot követően a Kalamáris Borbisztró és Vinotéka jóvoltából egy állófogadással zárult a találkozó.

2016. november 19-én este, az Alumni Találkozót követően került megrendezésre a VII. Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál a PTE ÁOK Romhányi György aulájában. A Bál a szakon folyó oktató- és kutatómunka fejlesztését segítő „Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért” Alapítvány jótékonysági rendezvénye is volt. Az Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította, melynek egyik fő célja a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán folyó oktató- és kutatómunka fejlesztése.

Idén új helyszínen, de a korábbi évekhez hasonlóan egy nagyon jó hangulatú, a Karhoz méltó rendezvényt sikerült lebonyolítani, amelyen tiszteletüket tették Prof. Dr. Perjési Pál Dékán Úr, a Bál Fővédnöke, Dr. Horváth Györgyi tudományos és diákjóléti dékánhelyettes, Dr. Fittler András általános és oktatási dékánhelyettes, Berkes György a PTE Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóságának vezetője, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara Baranya Megyei elnöke és a szakintézetek Intézetigazgatói, munkatársai.

A báli program Dékán Úr köszöntőjével vette kezdetét.

A est fényét emelte a gyógyszerészhallgatók hagyományos nyitótánca, valamint a Rozsdás Pisztillus Kamarakórus” évről-évre egyre színesedő előadása.

A gyógyszerészhallgatók nyitótánca során Wojciech Kilar híres lengyel zeneszerző „This Wicked Waltz” című szerzeményére első és negyedéves gyógyszerészhallgatók bécsi keringőt táncoltak. A koreográfiát Hitter Kitti, egyetemünk (PTE ETK) végzős gyógytornász hallgatója, a PTE Táncegyüttes táncosa tanította be.

A kamarakórus 2008 óta a gyógyszerész bálok állandó szereplője, melynek hallgató és oktató tagjai együtt mutatják be az ismert népdalok és zeneművek gyógyszerészeti, számos alkalommal humoros átiratait. A szövegek kreatív megalkotásában Papp Zsigmond negyedéves gyógyszerészhallgató, Szabóné Dr. Schirm Szilvia, Dr. Heréb Anikó és Dr. Somogyi-Végh Anna gyógyszerészek segédkeztek. Vezetőjük Dr. Papp Nóra a Farmakognóziai Intézet docense.

 

A "Patronus Alumnorum Pharmaciae" (Gyógyszerészhallgatók Pártfogója) díjat a pécsi Gyógyszerésztudomány Szak 2007-ben végzett hallgatói alapították. Az elismerést a végzős évfolyam ítéli oda annak a személynek, aki az évfolyamot a szokványos oktató-hallgató viszonyrendszeren túlmutatóan segítette egyetemi évei alatt, vagy valamely nemes, akár egyszeri gesztusával ezt a bizalmat kiérdemelte. Az elismerést az évfolyam képviselői a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál fénypontjaként adják át. A díj szent Damjánt (Kr.u. 303+), a gyógyszerészek védőszentjét ábrázoló bronzplakett.

Ezidáig hét munkatársnak adták át ezt a megtisztelő elismerést a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakon: Dr. Botz Lajos (2007), Dr. Mayer Klára (2008), Dr. Perjési Pál (2009), Dr. Kuzma Mónika (2010), Dr. Fittler András (2011), Dr. Benkő András (2012), Dr. Pethő Gábor (2013), Dr. Rozmer Zsuzsanna (2015).

A Patronus Alumnorum Pharmaciae díjat az idén végzett gyógyszerészek Pethő Gábor Professzor Úrnak ítélték oda kiváló oktatói munkájának elismeréseképpen. A kedves köszöntő szöveget, amelyben megemlékeztek Pethő Professzor Úr kiemelkedő szakmaisága mellett példamutató emberséges hozzáállásáról is, Dr. Maczkó Péter osztotta meg a hallgatósággal.

A hajnalig tartó mulatsághoz a zenei aláfestést a Wery-Take Zenekar szolgáltatta. A bálózóknak nem sok ideje maradt a pihenésre, a táncot csak a tombolasorsolás és a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál Bora kihirdetése szakította meg. Az éjféltől kezdődő táncház során a Derendes zenekar által játszott moldvai táncokat Horváth Judit és Nagy Tibor mutatta be és táncolta végig nagy lelkesedéssel a bálozókkal.  Ezt követően hajnali háromig tartott a táncos mulatság.

A Bál bora választásról

A gyógyszerészet ars, vagyis szakma, hivatás és művészet egyben, éppen úgy, mint a borászat. Csoda-e, ha számos tudós kolléga adta borkészítésre a fejét a századok folyamán? Kortárs gyógyszerész borászaink részére hoztuk létre a Gyógyszerész Borversenyt, ahol boraik megmérettethetnek, ők maguk pedig borítész szakértők hasznos tanácsaival gazdagodhatnak. A versenyen a borkészítést nem hivatásszerűen űző gyógyszerészek, illetve legközelebbi hozzátartozóik indulhattak. A zsűri professzionális szakértők mellett a pécsi Gyógyszerésztudományi Kar borértő és borkedvelő oktatói és hallgatói közül állt össze. A győztesek elnyerték a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál bora címet.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bált megelőzően, a hagyományokhoz hűen, a Kar oktatói és hallgatói az idén is megrendezték a gyógyszerész borversenyt.

A lelkes borisszák november 15-én 19 órakor 50 főt számlálva gyűltek össze a Kalamáris étteremben, ahol sor került a beküldött minták értékelésére. Az idei évben fehérbor kategóriában 4, vörösborból 5 tétel érkezett. Újdonság, hogy rosé kategóriában is történt nevezés (1), ami azért örvendetes, mert ez a típusú bor napjainkban igencsak divatosnak számít. Három pálinkát is kóstolhattunk, így a fajtaválaszték igazán sokrétűre sikeredett. A borok szakszerű, objektív kiértékelésében, a pontozás metodikájának, kategóriáinak meghatározásában, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Jobbágy Kornél borbíráló, borász és étteremtulajdonos segített. A kollégáink által beküldött tételek között több remek, jóivású, gyümölcsös zamatú bor is akadt, amelyek bizony egy hivatalos borversenyen is megállnák a helyüket, sőt érmeket is szereznének. A borbírálás azonban egy szubjektív műfaj, így a többség ízlése nem mindig esett egybe a szakértőkével, ami talán nem is olyan nagy baj. A bírálás után és a szavazatok összesítését követően, fehér-és vörösbor kategóriában a bíráló bizottság kiválasztotta a legszebb tételeket, amelyeket a Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bálon november 19-én hivatalosan is a Bál Borának választottak.

A szervezők köszönettel tartoznak Jobbágy Kornélnak, akik szakmailag vezette a bírálást, valamint egy igazán méltó környezetet biztosított a rendezvényhez. Külön köszönjük Dr. Almási Attilának, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet adjunktusának és Dr. Poór Miklós tanársegéd úrnak, a Gyógyszerhatástani Tanszék munkatársának a minták beszerzése, előkóstolása és a pontozás lebonyolításában nyújtott segítségét.

A Bál Fehérbora címet Dr. Halász György Olaszrizling bora, míg a Bál Vörösbora címet Dr. Berze Gábor 2015-ös évjáratú Blauburger bora nyerte el. A Bál pálinkája címet Dr. Berze Gábor 2013-as alma pálinkája érdemelte ki.  A győzteseknek ezúton is gratulálunk, és minden kollégánknak köszönjük bormintáik beküldését.

A Bál megszervezésében végzett áldozatos munkájukért köszönettel tartozunk a PTE GYTK bálszervező közösségének, a PTE GYTK Hallgatói Önkormányzatának és a Gazdasági Referatúra munkatársainak.

A bál szervezői ezúton is szeretnének köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak, hiszen felajánlásaik nélkül nem tudtuk volna megrendezni a VII. Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bált.

 

Borverseny 2016. Eredménylista

Fehérbor

 1. Dr. Halász György                 Olaszrizling     arany – A bál fehérbora
 2. Dr. Draskovits Pál      2013    Chardonnay    ezüst
 3. Dr. Csótó Mihály        2015    Olaszrizling     ezüst
 4. Dr. Bella Richárd                  Vegyes fehér  bronz

Vörösbor

 1. Dr. Berze Gábor         2015    Blauburger     nagyarany – A bál vörösbora
 2. Répásy (Dr. Répásy Balázs) Pincészet           2014    Cuvée  nagyarany
 3. Répásy (Dr. Répásy Balázs) Pincészet           2016    Oporto Rose   arany
 4. Kollár Barna   2013    Merlot arany
 5. Dr. Bella Richárd       2016    Zweigelt          arany
 6. Tislér Krisztián                      Vegyes vörös  ezüst

Pálinka

 1. Dr. Berze Gábor         2013   Alma   arany – A bál pálinkája
 2. Dr. Berze Gábor         2013   Körte   ezüst
 3. Dr. Berze Gábor         2008   Törköly            ezüst

 

 

 

 

Hírarchívum