Hírek

Egyéb hírek - 2017. augusztus 3, csütörtök

A Szerecsen Patikamúzeum újra a közművelődés és az oktatás szolgálatában

Újra megnyílt Pécs patikamúzeuma

A megnyitó a zsúfolásig megtelt officinában zajlott aug. 2-án 10 órai kezdettel. Köszöntő beszédet mondott dr. Csornay Boldizsár, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója és prof. dr. Perjési Pál, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. A kiállítóhelyet hivatalosan dr. Őri László, Pécs alpolgármestere nyitotta meg. A patikamúzeumot a Janus Pannonius Múzeum fogja üzemeltetni.

Az ünnepélyen jelen voltak az MGYT és MGYK megyei vezetőségén kívül Kőhegyi Imréné Arató Ágnes volt gyógyszertárközponti igazgató és Répay Gábor kadarkúti főgyógyszerész és bútorrestaurátor, akik oroszlánrészt vállaltak a korábban történt patikarestaurálásban, továbbá több neves pécsi gyógyszerész leszármazottai (pl. Nendtvich, Fónagy). A kiállítást a ’Lárencz László’ Gyógyszerészeti Csoport nevében prof. dr. Szabó László Gyula, emeritus egyetemi tanár, a Szent István Akadémia tagja méltatta „A Szerecsen Patikamúzeum város- és egyetemtörténeti jelentősége” c. rövid beszédében:

A döntés azért is reményteli, mert a Pécsi Tudományegyetem vezetősége anyagilag is támogatja az újonnan létesült Gyógyszerésztudományi Kar, és az „anyakar”, az Általános Orvostudományi Kar közös szakmai tervét, miszerint a patikamúzeumban folyamatos oktató-ismeretterjesztő foglalkozások kapnak helyt, ezzel is közelebb hozva a pécsi orvos-gyógyszerész hagyományokat a tanulóifjúság és minden érdeklődő számára.  Ezzel szerencsésen egészül ki a „Klimo könytárban” elhelyezett egyetemtörténeti gyűjtemény, valamint az orvoskar történetét eddig is bemutató, Szigeti úti elméleti tömbben látható kiállítás.

A Szerecsen Patikamúzeum történetében szinte az egész magyar történelem tükröződik. Első ízben Salamon Béla, korábbi szigetvári gyógyszerész dolgozta fel, aki 1950 után, 20 éven át a patika vezetését is ellátta. Romváry Ferenc művészettörténész pedig máig hasznos és pontos ismertetőt készített a patika történetéről és értékeiről – a „Tájak – korok – múzeumok kiskönyvtár” sorozaton belül. Munkájukat alapul véve tudjuk, hogy 1697 a Fő téri ’Szerecsen’ patika alapítási éve. Akkor még a patika közvetlenül a Fő térre nyílt.

Az első tulajdonos, a Zágrábban született Seitz Nepomuk János tábori orvos, aki a gyógyszertárának az ’Ad Aethiopem, zum Mohren’, szerecsenre utaló elnevezést adta. Seitz az 1704-es rácdúlás után szülővárosába ment vissza, miután felszámolta patikáját. A Szerecsen Patika további tulajdonosai: Malloth Simon Ferenc (1714), Laul Johann (1718), Wernischek Ágost (1727), és az eszéki Hölbling család (1768-tól 89 éven át!).

1867-1897-ig Sipőcz István, mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa sok példáját adta leleményességének. Az országban az elsők között foglalkozott szódavízgyártással. Patkány- és egérméreg üzemet alapított és a foszfor-pasztát az ország minden részébe szállította mezőgazdáknak. Bevezette a külföldi gyógyszerkülönlegességeket, gyermektápszereket, sőt húskivonatot is. Gyógycukorkát gyártott, házi és zsebpatikákat árusított. 1897-ben pompás patikaházat építtetett az Apáca utca sarkára, a patikát pedig új, ma múzeumi értékű gyógyszertári berendezéssel látta el (pl. Zsolnay Gyula közreműködésével alkotott intarziás neorokokó bútorzat és kerámia ivókút szerecsen figurával).

Fontos megemlíteni, hogy Pécs második történelmi patikájával, az ’Aranysas’ Patikával jó viszony alakult ki, ami később is megmaradt. Utóbbi Nendtvich Tamás úttörő tevékenységének köszönhetően Pécs belvárosának legnagyobb közforgalmú gyógyszertára lett.

A most megnyitott, újra látható patikatörténeti kiállítás az eddig megőrzött tárgyi emlékeket mutatja be a korábban restaurált bútorzatban elhelyezve: régi gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, gyógyszerek előállításához és vizsgálatához használatos eszközöket, edényeket, mérlegeket, régi szakkönyveket, a fali posztereken okleveleket, festményeket. A közeljövőben mindezek bővítésére is lesz lehetőség, többek között a pécsi gyógyszerkutatás, orvosi kémia és farmakológia múlt évszázadra visszanyúló történetének bemutatására. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a most megnyitott Szerecsen Patikamúzeum a jövőben még nagyobb szerepet kap Pécs kultúrtörténeti, biológia- és kémiatörténeti értékeinek bemutatásában, a gyógyszerészi és orvosi hagyományok ápolásában.”  

 

PTE GYTK Gyógyszerészettörténeti Csoport 

Képek: Janus Pannonius Múzeum

Hírarchívum