Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-ILO-T
 • 2 Kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL1-T teljesített , OOA-EL2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A hallgatók ismerjék meg részletesebben az illóolajok, illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítmények felhasználhatóságát a modern gyógyításban és egészségmegőrzésben.
Feladat: Az illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik hatóanyagának és az illóolajok biztonságos gyógyászati felhasználásának bemutatása.
Követelmény: a hallgatók képesek legyenek szakmájukban a megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni.

Előadások

 • 1. Bevezetés. Követelményrendszer ismertetése. Az illóolajok használatának története. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Hamisított és természetazonos illóolajok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. Az aromaterápia eredete és története. Aromaterápia a gyakorlatban. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. Gyártói információk. Illóolajok adagolása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. Illóolajok elnevezése, kémiájuk, tárolásuk. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. Kemotípusok. Párolgási sebesség, szinergizmus. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. Illóolajok izolálásának lehetőségei: sajtolás, desztilláció, enfleurage, oldószeres kivonás, maceráció. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. A szuperkritikus szén-dioxid extrakció. Illóolajok gázkromatográfiás analízise. Illóolaj összetétel. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és illóolajok a Magyar Gyógyszerkönyvben. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és illóolajok az ESCOP-, WHO-Monográfiákban. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. Illóolajok gyógyszerkönyvi minőségének feltételei. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. Az illóolajok összetételét, minőségét befolyásoló tényezők. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Illóolajok és hordozóolajok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Hidrolátumok, virágvizek. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Illóolajok hatásmechanizmusai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Illóolajok élettani hatásai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Illóolajok antimikrobás hatása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Illóolajok mikrobiológiai vizsgálati módszerei. - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése I.: illóolajok alkalmazása a bőrgyógyászatban. - Dr. Horváth Györgyi
 • 20. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése II.: illóolajok hatása a szív- és érrendszerre. - Dr. Horváth Györgyi
 • 21. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése III.: illóolajok alkalmazása légzőszervi problémák esetén. - Dr. Horváth Györgyi
 • 22. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése IV.: illóolajok alkalmazása emésztő-szervrendszeri panaszok esetén. - Dr. Horváth Györgyi
 • 23. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése V.: illóolajok alkalmazása húgy- és ivarszervi panaszok esetén. - Dr. Horváth Györgyi
 • 24. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése VI: illóolajok alkalmazása idegrendszeri panaszok esetén. - Dr. Horváth Györgyi
 • 25. Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése VII.: várandóság és szülés idején alkalmazható illóolajok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 26. Gyermekbetegségek esetén külsőleg alkalmazható illóolajok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 27. Illóolajok biztonságos alkalmazása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 28. Zárthelyi dolgozat. - Dr. Horváth Györgyi

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Horváth Györgyi: Illóolajok, egyetemi jegyzet, PTE AOK, Pécs, 2010

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Bernáth Jenő (szerk.): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2000
2. Evans W.C.: Trease and Evans Pharmacognosy, Saunders, London, New York 2000
3. Jennie Harding: Aromaterápia, Scolar Kiadó, Budapest 2006
4. Monika Werner: Aromaterápia, Holló és Társa Kiadó, 1999
5. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövényismeret; a fitoterápia alapjai, Sanitas, Budapest 1992
6. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet: Aromaterápia mindenkinek, Aromax Rt., Budapest 2005
7. Robert Tisserand, Tony Balacs: Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals, Churchill Livingstone, 1995

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása kötelező. Elégtelen esetén egy javítási lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A zárthelyi dolgozat témakörei az előadások anyaga.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói