Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KNH-T
 • 2 Kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BEB-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg részletesebben azokat a hazai és idegenföldi növényeket, melyek erős hatású vagy mérgező hatóanyagaik következtében a gyógyászatban nem vagy csak korlátozásokkal használhatók. A kurzus részletesen tárgyalja a hazai és idegenföldi hallucinogén gyógynövényeket, gombákat valamint egyéb kábítószernövényeket és hatóanyagaikat, azok gyógyászati felhasználását, és azok potenciális veszélyeit is. Az előadások célja ezenfelül, hogy a hallgatók képesek legyenek szakmájukban a megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni és hasznosítani a pszichoaktív szereket illetően, a meghívott szakemberek által pedig a gyakorlatból hozott tapasztalatokkal gazdagodjanak.

Előadások

 • 1. Kábítószerek helyzete Magyarországon és Európában. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 2. Pszichoaktív szerek csoportosítása. Alapfogalmak. Drog vagy gyógyszer? Lágy drog vagy kemény drog? - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 3. Ópium és ópiátok a világban I.: Közel- és Közép-Kelet, Nyugat- Közép- és Dél-Ázsia. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 4. Ópium és ópiátok a világban II.: Távol-Kelet, DK-Ázsia, Európa, Amerika. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 5. Mák (Papaver somniferum): legális oldal, illegális oldal. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 6. A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer története. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 7. Legalizáld? - Kábítószerek a jog asztalán - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 8. Trendek és aktualitások a kábítószerek jogi szabályozásában. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 9. Növényi eredetű és szintetikus kábítószerek kutatása. Kábítószer-ellenőrzés tudományos vonatkozásai. Szintetikus opioidok. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 10. Kábítószerek analitikája. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 11. Növényi hallucinogének I: Solanaceae-fajok - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 12. Hallucinogének II: Anyarozs - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 13. Növényi hallucinogének III.: Ázsia - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 14. Növényi hallucinogének IV: Dél-Amerika - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 15. Varázsgombák. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 16. Varázsgombák. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 17. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk I.: Kokacserje - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 18. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk I.: Kokacserje - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 19. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk II.: khat-cserje. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 20. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk II.: khat-cserje. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 21. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk III.: Efedra. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 22. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk III.: Efedra. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 23. Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk IV.: Indiai kender. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 24. A kábítószerek szabad forgalmának (legalizálásának) problémája. I - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 25. A kábítószerek szabad forgalmának (legalizálásának) problémája II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 26. A kábítószer-függőség felismerése és gyógykezelése. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 27. A kábítószer-függőség felismerése és gyógykezelése. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 28. Zárthelyi dolgozat. - Dr. Balázs Viktória Lilla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Bayer István: A drogok történelme, Aranyhal Kiadó, Budapest 2000
2. Bayer István: Drogok és emberek. Múlt, jelen, jövő, Focus Kiadó, Budapest 2005
3. Bíró Judit (szerk.): Biopolitika, Drogprevenció (Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről), L Harmattan Kiadó, Budapest 2006
4. Karl-Ludwig Täschner: Kemény drogok, lágy drogok, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2000
5. Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt: A drogprevenciós gyakorlat megismerése, L Harmattan Kiadó, Budapest 2003
6. Szendrei Kálmán: Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat), Gyógyszerészet, 2003, 47: 159-167, 224-234, 391-403, 587-592, 633-646.
7. Ratsch, C.: Enzyklopadie der psychoaktiven Pflanzen, AT Verlag, Schweiz, 2007

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során egy írásbeli beszámoló elfogadható szintű (min. 60%) teljesítése. Elégtelen esetén egy javítási lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Az előadások témakörei. Nincs külön tételsor.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói