Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-EGZ-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G1E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

Farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatók megismerhetik a hazai és külföldi farmakoterápiában alkalmazott trópusi gyógynövényeket, drogokat és fontosabb felhasználási területüket, mivel napjainkban egyre növekszik a külföldről hazánkba érkező fitoterápiás készítmények száma. A gyógynövények és a belőlük származó drogok, készítmények alkalmazási területük szerint kerülnek bemutatásra.

Előadások

 • 1. Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 2. Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 3. Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények III. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 4. Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények IV. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 5. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 6. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 7. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik III. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 8. Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik IV. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 9. Zsíros olaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 10. Zsíros olaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 11. Külsőleg használható gyógynövények, bőrgyógyászati készítmények, kozmetikumok I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 12. Külsőleg használható gyógynövények, bőrgyógyászati készítmények, kozmetikumok II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 13. Idegrendszerre ható gyógynövények I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 14. Idegrendszerre ható gyógynövények II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 15. Keringési rendszerre ható gyógynövények I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 16. Keringési rendszerre ható gyógynövények II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 17. Élvezeti szerek I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 18. Élvezeti szerek II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 19. Hallucinogén gyógynövények I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 20. Hallucinogén gyógynövények II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 21. Immunstimuláns gyógynövények I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 22. Immunstimuláns gyógynövények II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 23. Hallgató kiselőadások I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 24. Hallgató kiselőadások II. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 25. Zárthelyi dolgozat. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 26. Zárthelyi dolgozat. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 27. Trópusi fertőző betegségek gyógynövényei I. - Dr. Balázs Viktória Lilla
 • 28. Trópusi fertőző betegségek gyógynövényei II. - Dr. Balázs Viktória Lilla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadásokon vetített PowerPoint prezentációk.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Rácz Gábor, Rácz-Kotila Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest, 2012.
2. Tóth László: Gyógynövény- és drogismeret, egyetemi jegyzet, DE, Debrecen (mindenkori legújabb kiadás)
3. Csupor Dezső, Szendrei Kálmán (szerk.): Gyógynövénytár. Útmutató a korszerű gyógynövény alkalmazáshoz. Medicina Kiadó, Budapest, 2012.
4. Bayer István: Drogok és emberek. Múlt, jelen jövő, Sprinter Kiadói Csoport, Budapest 2005
5. Bremness, L.: Fűszer- és gyógynövények (Határozó kézikönyvek), Panemex és Grafo, Budapest 1998.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgató által választott idegenföldi gyógynövény farmakognóziai jellemzése szóbeli előadás formájában.
1 félévközi írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Nincs külön vizsgakérdés lista. Az előadásokon elhangzott témák képezik a zárthelyi dolgozat anyagát.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói