Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 20 Óra

Gyakorlat: 8 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NSG-T
 • 2 Kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-ORK-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített , OOA-BIK-T/OOA-BKA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A hallgatók farmakobotanikai és farmakognóziai tudásuk birtokában ismerjék meg részletesebben a betegségek megelőzésében és gyógyításában használt gyógynövényekkel kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeit, a forgalomban lévő, engedélyezett készítményeket, azok felhasználhatóságát a korszerű gyógyításban és egészségmegőrzésben. Ismereteik birtokában legyenek képesek elkészíteni gyógynövény-alapú készítményeket.
Feladat: A gyógyításban alkalmazott gyógynövények és készítményeik hatóanyagának, gyógyászati felhasználásának bemutatása, a fitoterápiás kutatások legújabb eredményeinek ismertetése. A gyakorlati foglalkozások keretében teakeverékek és külsőleg használható készítmények elkészítése.
Követelmény: a hallgatók képesek legyenek szakmájukban a megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A forgalomban lévő növényi szerek és helyük a mai orvoslásban és gyógyszerészetben. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Gyógytermékek beszerezhetősége az interneten: veszélyek, kihívások. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. A központi idegrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. A központi idegrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. A szív- és érrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. A szív- és érrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. A légzőrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. A légzőrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Az emésztőrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Az emésztőrendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. A húgyúti rendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. A húgyúti rendszerre ható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Nőgyógyászati panaszokra használható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Adaptogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Bőrgyógyászati kórképekben használható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Bőrgyógyászati kórképekben használható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Fájdalom kezelésére használható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Fájdalom kezelésére használható gyógynövények. - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. A szervezet ellenálló-képességének fokozása (növényi immunmodulánsok). - Dr. Horváth Györgyi
 • 20. Hallgatói kiselőadások. Írásbeli dolgozat. - Dr. Horváth Györgyi

Gyakorlatok

 • 21. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben I.: Készítmény-összeállítás.
 • 22. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben I.: Készítmény-összeállítás.
 • 23. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben II.: készítmény-minősítés.
 • 24. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben II.: készítmény-minősítés.
 • 25. Gyógyteakeverékek előállítása.
 • 26. Teakeverékek makroszkópos és organoleptikus vizsgálata.
 • 27. Illóolaj-tartalmú készítmények előállítása.
 • 28. Növényi szerek minőségének ellenőrzése kromatográfiás technikával: TLC-vizsgálatok.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Aronson, JK.: Meyler's Side Effects of Herbal Medicines, Elsevier, Oxford 2009
2. Bernáth Jenő (szerk.): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2000
3. Csupor Dezső: Fitoterápia, növényi szerek a gyógyászatban, JATEPress, Szeged 2007
4. ESCOP Monographs, 2nd edition, Thieme, United Kingdom 2003
5. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben, Gyógyszerészetben megjelent sorozat
6. Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a fitoterápiában, Galenus Kiadó, Budapest 2006
7. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest 2012
8. Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor: Teáskönyv, Edenscript, Pécs 2003

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása kötelező. Elégtelen esetén egy javításra van lehetőség. Egy hallgatói kiselőadás megtartása kötelező.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Az írásbeli dolgozat témakörei az előadásokon elhangzottak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Horváth Györgyi