Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 42 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 42 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-O1G-T
 • 3 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G2E-T teljesített , OGG-O1E-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 1. félévében a gyakorlati foglalkozásokon a makroszkópos és mikroszkópos drogfelismerés gyakorlására kerül sor.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 2. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 3. Bevezetés. Növényi drogok vizsgálata az érvényes magyar gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) vonatkozó előiratai alapján (sztómavizsgálat, tisztaságvizsgálat). Növényi drogok általános vizsgálómódszerei.
 • 4. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 5. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 6. Szénhidrát- és nyálkatartalmú drogok vizsgálata. I-II. Keményítők mikroszkópos megkülönböztetése.
 • 7. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 8. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 9. Baleset- és tűzvédelmi oktatás. Szénhidráttartalmú drogok vizsgálata, mézhamisítási vizsgálat.
 • 10. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 11. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 12. Demó kérdések (szénhidráttart.). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata I. Illóolajok organoleptikus vizsgálata. A Lamiaceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 13. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 14. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 15. 1. drogfelismerés beszámoló (írásban). Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata II. Drogfelismerés gyógyszerkönyvi előiratok alapján. Az Asteraceae családra jellemző mirigyszőrök azonosítása mikroszkópos metszeteken. Illóolajjáratok azonosítása mikroszkópos metszeteken.
 • 16. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 17. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 18. Illóolaj-tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-kivonás mennyiségi mérés céljából, illóolaj-összetevők kimutatása.
 • 19. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 20. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 21. Demó kérdések (illóolaj-tart.). Keserűanyagokat tartalmazó drogok vizsgálata.
 • 22. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 23. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 24. Keserűanyagokat tartalmazó drogok VRK vizsgálata.
 • 25. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 26. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 27. Demó kérdések (keserűanyag-tart.). Triterpéneket, triterpén-szaponinokat tartalmazó drogok vizsgálata. Solidaginis herba és Solidaginis virgaureae herba megkülönböztetése mikromorfológiai bélyegek alapján sztereomikroszkóp segítségével.
 • 28. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 29. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 30. Szaponintartalmú drogok vizsgálata.
 • 31. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 32. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 33. Demó kérdések (szaponintart.). Zsíros olajok gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 34. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 35. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 36. Szívglikozidokat és aminosav-származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Hallgatói kiselőadások.
 • 37. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 38. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 39. 2. drogfelismerés beszámoló (írásban). Demó kérdések (zsíros olajat tart.). Szívglikozidokat tartalmazó drogok kémcsőreakciói. Alliin kivonása és kimutatása.
 • 40. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.
 • 41. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.
 • 42. Csoportos tudásszint-felmérő. Pótlási lehetőség.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Horváth Gy., Ács K., Bencsik T., Farkas Á., Molnár P., Papp N.: Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálatai - gyakorlatos jegyzet.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati foglalkozásokon hiányzást csak igazolt esetben (pl. betegség) tudunk elfogadni.

Félévközi ellenőrzések

A félév során a gyakorlati tananyagból 2 db drogbeszámolót, 1 db fitokémiai Zh-t és demo kérdésekből összeállított dolgozatokat (min. 4 db) kell a hallgatóknak teljesíteni, minden egyes beszámolót min. 60%-ra. Jegyzőkönyv vezetése kötelező. A félév során egy kiselőadás tartása kötelező. Gyakorlati jegy: beszámolók, jegyzőkönyv.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Előre egyeztetett időpontban.

Vizsgakérdések

Nem releváns gyakorlat esetében.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balázs Viktória Lilla
 • Dr. Csikós Eszter