Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 20 Óra

Gyakorlat: 8 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-NVT-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-G2E-T teljesített , OGO-G2G-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára.

Tematika

A Gyógynövények termesztése választható tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a gyógynövények termesztésének lehetőségeivel és lépéseivel. Az előadásokon többek között sor kerül a termesztéshez szükséges agrotechnikai műveletek bemutatására, valamint ismerteti a hazánkban termeszthető legfontosabb gyógynövényeket.
A kurzus gyakorlati részén a hallgatók elsajátíthatják a gyógynövényszaporítás módszertanát és betekintést nyerhetnek a gyógynövénytermesztés folyamatába.

Előadások

 • 1. Kurzus követelményeinek ismertetése - Dr. Purger Dragica
 • 2. Gyógynövények termesztésbe vonása - Dr. Purger Dragica
 • 3. Természeti adottságok és a növénytermesztés lehetőségei - Dr. Purger Dragica
 • 4. Természeti adottságok és a növénytermesztés lehetőségei - Dr. Purger Dragica
 • 5. Magyarországon termeszthető gyógynövények - Dr. Purger Dragica
 • 6. Magyarországon termeszthető gyógynövények - Dr. Purger Dragica
 • 7. Talajművelés - Dr. Filep Rita
 • 8. Talajművelés - Dr. Filep Rita
 • 9. Tápanyagutánpótlás - Dr. Filep Rita
 • 10. Tápanyagutánpótlás - Dr. Filep Rita
 • 11. Termőhely védelme és javítása - Dr. Filep Rita
 • 12. Termőhely védelme és javítása - Dr. Filep Rita
 • 13. Gyógynövények szaporítása - Dr. Purger Dragica
 • 14. Gyógynövények szaporítása - Dr. Purger Dragica
 • 15. A termesztett gyógynövények ápolása és védelme - Dr. Filep Rita
 • 16. A termesztett gyógynövények ápolása és védelme - Dr. Filep Rita
 • 17. Gyógynövények betakarítása és elsődleges feldolgozása - Dr. Purger Dragica
 • 18. Gyógynövények betakarítása és elsődleges feldolgozása - Dr. Purger Dragica
 • 19. Írásbeli dolgozat - Dr. Purger Dragica
 • 20. Írásbeli dolgozat - Dr. Filep Rita

Gyakorlatok

 • 1. Gyógynövények szaporítása
 • 2. Gyógynövények szaporítása
 • 3. Gyógynövények szaporítása
 • 4. Gyógynövények szaporítása
 • 5. Gyógynövénytermesztés a gyakorlatban
 • 6. Gyógynövénytermesztés a gyakorlatban
 • 7. Gyógynövénytermesztés a gyakorlatban
 • 8. Gyógynövénytermesztés a gyakorlatban

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bernáth Jenő (szerk.) 2000: Gyógy- és aromanövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest p. 667.
Dános Béla, Bernáth Jenő, Földesi Dezső,Varga László, Zámbó István, Székely Judit, Petheő Flóra 2013: Vadon termő és termesztett gyógynövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 605.
Hornok László 1990: Gyógynövények termesztése és feldolgozása
Pluhár Zs. (Szerk.) 2012: Korszerű gyógynövénytermesztési ismeretek. TÁMOP e-tananyag

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szerzett tudásról írásban számot kell adni, 1 zárthelyi dolgozat keretében. A dolgozat osztályzata képezi a félévi jegy alapját.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlaton kötelező a részvétel, mulasztás esetén nem pótolható.

Vizsgakérdések

A vizsga kérdések az előadáson elhangzott témákkal megegyeznek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Filep Rita
 • Dr. Purger Dragica