Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OXE-KNH-h-T
 • 2 Kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • spring
Előfeltétel:

ODA-BEB-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

The course includes 28 lectures. The aim of the course is to present the most commonly used psychoactive plants and hallucionogens around the world. The course gives a general overview about the botanical character and medicinal value of the most frequent plants and fungi. In addition legal regulation, international guidelines for their control and the problem of addiction are also discussed.

Előadások

 • 1. Attitude of psychoactive drugs in Hungary and Europe. - Dr. Ács Kamilla
 • 2. Classification of psychoactive drugs: psychedelics, dissociatives and deliriants. Drug or medication? - Dr. Ács Kamilla
 • 3. Opium and opiates around the world I.: Middle East, Western-, Middle- and South Asia - Dr. Ács Kamilla
 • 4. Opium and opiates around the world II.: Southeast Asia, Europe, America - Dr. Ács Kamilla
 • 5. Poppy seed (Papaver somniferum): legal use, illegal use - Dr. Ács Kamilla
 • 6. History of international audit of psychoactive drugs - Dr. Ács Kamilla
 • 7. Worth it or not? - Legal regulation of drugs - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 8. Investigation and legal consequencies of drug abuse - Dr. Horváth Orsolya Melinda
 • 9. Synthetic opioids - Dr. Ács Kamilla
 • 10. Detection of synthetic and plant originated hallucinogens. Analytics of psychoactive agents. - Dr. Ács Kamilla
 • 11. Hallucinogenic plants I.: Solanaceae species - Dr. Ács Kamilla
 • 12. Hallucinogenic plants II.: Ergot - Dr. Ács Kamilla
 • 13. Hallucinogenic plants III.: Plants from Asia - Dr. Ács Kamilla
 • 14. Hallucinogenic plants IV.: Plants from South-America - Dr. Ács Kamilla
 • 15. Hallucinogenic fungi - Dr. Ács Kamilla
 • 16. Medicinal use of psychoactive plants I.: Erythroxylum coca - Dr. Ács Kamilla
 • 17. Medicinal use of psychoactive plants II.: Catha edulis I. - Dr. Ács Kamilla
 • 18. Medicinal use of psychoactive plants II.: Catha edulis II. - Dr. Ács Kamilla
 • 19. Medicinal use of psychoactive plants III.: Ephedraceae I. - Dr. Ács Kamilla
 • 20. Medicinal use of psychoactive plants III.: Ephedraceae II. - Dr. Ács Kamilla
 • 21. Medicinal use of psychoactive plants IV: Cannabis sativa indica I. - Dr. Ács Kamilla
 • 22. Medicinal use of psychoactive plants IV: Cannabis sativa indica II. - Dr. Ács Kamilla
 • 23. Legalization problems of psychoactive agents I. - Dr. Ács Kamilla
 • 24. Legalization problems of psychoactive agents II. - Dr. Ács Kamilla
 • 25. Drug abuse and addiction I. -
 • 26. Drug abuse and addiction II. -
 • 27. Exam - Dr. Ács Kamilla
 • 28. Exam - Dr. Ács Kamilla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ratsch C., Hofmann A. (2007): The Encyclopedia of Psychoactive Plants: Ethnopharmacology and Its Applications.
McKenna D. (2018): Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs (Vol. 1 & 2): 50 Years of Research.
Schultes R.E. (2001): Plants of the Gods: Their Sacred, Healing, and Hallucinogenic Powers.
Willis C. (2015): Hallucinogens: The Truth About Hallucinogenic Plants.
Meuninck J. (2014): Basic Illustrated Poisonous and Psychoactive Plants.

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

Fulfillment of the final test (minimum 60%).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Downloading of lectures in Neptun.

Vizsgakérdések

Topics include the lectures of the semester.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói