Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 28 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-G2G-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • természet- és társadalomtudomány modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-G1E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Ismerteti a gyógynövények osztályozását és földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) elsajátításához.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Gombák: Ganodermataceae, Polyporaceae; Zuzmók; Harasztok: Lycopodiaceae, Equisetaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae
 • 2. Nyitvatermők: Ginkgoaceae, Ephedraceae, Pinaceae, Taxaceae, Cupressaceae
 • 3. Zárvatermők: Acoraceae, Alliaceae, Asparagaceae, Orchidaceae
 • 4. Ruscaceae, Dioscoreaceae, Poaceae, Aristolochiaceae
 • 5. Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae
 • 6. Caryophyllaceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Loranthaceae
 • 7. Crassulaceae, Grossulariaceae, Vitaceae, Geraniaceae, Lythraceae, Onagraceae
 • 8. Euphorbiaceae, Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae
 • 9. Fabaceae
 • 10. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae
 • 11. Szóbeli számonkérés az első 5 gyakorlat anyagából
 • 12. Szóbeli számonkérés az első 5 gyakorlat anyagából
 • 13. Rosaceae
 • 14. Urticaceae, Cucurbitaceae
 • 15. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae
 • 16. Brassicaceae, Malvaceae
 • 17. Anacardiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Ericaceae
 • 18. Primulaceae, Apocynaceae, Gentianacaeae, Rubiaceae, Boraginaceae
 • 19. Lamiaceae
 • 20. Lamiaceae
 • 21. Oleaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae
 • 22. Verbenaceae, Solanaceae
 • 23. Asteraceae
 • 24. Asteraceae
 • 25. Botanikuskert látogatása
 • 26. Botanikuskert látogatása
 • 27. Gyógynövénykert látogatása.
 • 28. Gyógynövénykert látogatása.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
A Moodle felületen elérhetőek a gyakorlatokon tanulmányozott gyógynövény fajok leírásai.

Jegyzet

Filep R., Purger D., Farkas Á., Papp N. (2021): Gyógynövényismeret. Segédanyag a Farmakobotanika tantárgyhoz. PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs, 2021, ISBN 978-963-429-681-2. EFOP-3.4.3-16-2016-00005, pp. 216

Ajánlott irodalom

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlatokon szerzett tudásról a 2. héttől kezdődően minden gyakorlaton számot kell adni (gyógynövények felismerése és jellemzése).
A számonkérések lehetséges formái: online teszt (Moodle), szóbeli számonkérés, írásbeli számonkérés.
Az online tesztek sikeres teljesítése feltétele a következő gyakorlaton való részvételnek.
A hetente írt dolgozatok osztályzata, valamint az órai aktivitás képezi a félévi jegy alapját.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, mulasztás esetén legfeljebb két gyakorlat pótolható - a gyakorlatvezetővel történő előzetes egyeztetést követően.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések:
1. Algae (Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta)
2. Eumycota / Fungi (incl. Lichenes);
3. Hepatophyta, Bryophyta; Lycopodiophyta, Monilophyta
4. Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta
5. Acoraceae, Araceae, Dioscoreaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Melanthiaceae
6. Agapanthaceae, Agavaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae
7. Asphodelaceae, Convallariaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae
8. Orchidaceae, Ruscaceae Bromeliaceae, Poaceae, Zingiberaceae
9. Nymphaeaceae, Illiciaceae, Annonaceae, Magnoliaceae, Myristicaceae
10. Lauraceae, Monimiaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae
11. Berberidaceae, Fumariaceae, Menispermaceae, Papaveraceae
12. Ranunculaceae, Nelumbonaceae, Buxaceae, Dilleniaceae
13. Aizoaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae
14. Droseraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Portulacaceae
15. Simmondsiaceae, Santalaceae, Crassulaceae, Grossulariaceae
16. Hamamelidaceae, Paeoniaceae, Saxifragaceae, Vitaceae
17. Geraniaceae, Lythraceae, Myrtaceae, Onagraceae, Krameriaceae, Zygophyllaceae
18. Celastraceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae
19. Hypericaceae, Linaceae, Passifloraceae, Salicaceae, Violaceae
20. Fabaceae (incl. Mimosaceae, Caesalpiniaceae), Polygalaceae
21. Cannabaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Rhamnaceae
22. Rosaceae
23. Urticaceae, Cucurbitaceae
24. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Myricaceae
25. Brassicaceae, Capparaceae, Caricaceae, Cistaceae
26. Malvaceae, Anacardiaceae
27. Burseraceae, Rutaceae, Sapindaceae
28. Cornaceae, Hydrangeaceae, Ericaceae, Primulaceae
29. Theaceae, Apocynaceae, Gentianaceae, Loganiaceae
30. Rubiaceae, Boraginaceae
31. Lamiaceae
32. Oleaceae, Pedaliaceae, Plantaginaceae, Verbenaceae
33. Convolvulaceae, Solanaceae, Aquifoliaceae
34. Apiaceae
35. Araliaceae, Adoxaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae
36. Asteraceae, Campanulaceae, Menyanthaceae

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Purger Dragica
 • Nagy-Radványi Lilla