Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 14 Óra

Gyakorlat: 14 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-NVM-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-G1E-T teljesített , OGO-G2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A kurzus célja a gyógynövénykutatásban alkalmazott laboratóriumi és terepi vizsgálatok módszertanának megismerése és elsajátítása. Az előadásokon többek között sor kerül a gyógynövények hisztológiai jellemzésére, az arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolat hatóanyagtermelést befolyásoló szerepének bemutatására és felhívja a figyelmet a gyógynövények terepi vizsgálatának a fontosságára. A gyakorlatokon a hallgató elsajátíthatja a levélderítés, metszetkészítés, arbuszkuláris mikorrhiza vizsgálat és a terepi vegetációs felvételezés módszertanát, kezdve a minták begyűjtésétől egészen az eredmények értékeléséig.

Előadások

 • 1. 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Gyógynövények jelentősége - Dr. Filep Rita
 • 2. 2. A kurzus követelményeinek ismertetése. Gyógynövények jelentősége - Dr. Filep Rita
 • 3. 3. Gyógynövénykutatás – jelen, múlt, jövő - Dr. Filep Rita
 • 4. 4. Gyógynövénykutatás – jelen, múlt, jövő - Dr. Filep Rita
 • 5. 5. Gyógynövények szövettana - Dr. Filep Rita
 • 6. 6. Gyógynövények szövettana - Dr. Filep Rita
 • 7. 7. Növényszövettani vizsgálati módszerek - Dr. Filep Rita
 • 8. 8. Növényszövettani vizsgálati módszerek - Dr. Filep Rita
 • 9. 9. Gyógynövények mikorrhiza kapcsolata - Dr. Filep Rita
 • 10. 10. Gyógynövények mikorrhiza kapcsolata - Dr. Filep Rita
 • 11. 11. Gyógynövények terepi vizsgálata - Dr. Filep Rita
 • 12. 12. Gyógynövények terepi vizsgálata - Dr. Filep Rita
 • 13. 13. Írásbeli dolgozat - Dr. Filep Rita
 • 14. 14. Írásbeli dolgozat - Dr. Filep Rita

Gyakorlatok

 • 1. 15. Gyógynövény-minták gyűjtése, tartós tárolása, víztelenítése.
 • 2. 16. Levélderítés
 • 3. 17. Szövettani blokkok készítése – műgyantás beágyazás
 • 4. 18. Szövettani blokkok készítése – műgyantás beágyazás
 • 5. 19. Metszetkészítés módszertana 1.
 • 6. 20. Metszetkészítés módszertana 1.
 • 7. 21. Metszetkészítés módszertana 2.
 • 8. 22. Metszetkészítés módszertana 2.
 • 9. 23. Metszetek festése
 • 10. 24. Növényszövettani értékelési módszerek
 • 11. 25. Mikorrhiza kapcsolat kimutatása: gyökérfestés
 • 12. 26. Mikorrhiza kapcsolat értékelése
 • 13. 27. Vegetációs felvételek készítése
 • 14. 28. Vegetációs felvételek készítése

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Jakucs E. (2003) Gombaszimbiózisok. In: Jakucs E, Vajna L (szerk.) Mikológia. Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 273-305
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
Mihalik E., Nyakas A., Kálmán K., Nagy E. (1999): Növényanatómiai praktikum. JATEPress Szeged

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Sikeres vizsga az előadások anyagából: a megírt dolgozat legalább 60,1%-os teljesítése.
Gyakorlati jegyzőkönyv elfogadása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A félév során megtartott előadásoknak megfelelő témakörök.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Filep Rita