Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 24 Óra

Gyakorlat: 4 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-OGN-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G1E-T teljesített , OGO-G2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára.

Tematika

Az Özöngyógynövények című választható tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az özönnövény (inváziós növény) fogalmával, az inváziós növényfajok sikerességét befolyásoló tényezőkkel, továbbá ezen károsnak vélt fajok gyógyászatban betöltött szerepével.

Előadások

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. A növényi invázióhoz kapcsolódó fogalmak - Dr. Filep Rita
 • 2. Özönnövények csoportosítása behurcolásuk időpontja alapján. Archeofitonok és neofitonok - Dr. Filep Rita
 • 3. Az inváziót elősegítő tulajdonságok - Dr. Filep Rita
 • 4. Az inváziót elősegítő tulajdonságok - Dr. Filep Rita
 • 5. Özönnövények terjedésére vonatkozó hipotézisek - Dr. Filep Rita
 • 6. Özönnövények terjedésére vonatkozó hipotézisek - Dr. Filep Rita
 • 7. A növényi invázió káros hatása - Dr. Filep Rita
 • 8. A növényi invázió káros hatása - Dr. Filep Rita
 • 9. Az özönnövények elleni védekezés lehetőségei - Dr. Filep Rita
 • 10. Az özönnövények elleni védekezés lehetőségei - Dr. Filep Rita
 • 11. Özönnövények hasznosítása - Dr. Filep Rita
 • 12. Özönnövények hasznosítása - Dr. Filep Rita
 • 13. Özöngyógynövények – Észak-Amerika 1. - Dr. Filep Rita
 • 14. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában – Észak-Amerika 1. - Dr. Filep Rita
 • 15. Özöngyógynövények: Észak-Amerika 2. - Dr. Filep Rita
 • 16. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában – Észak-Amerika 2. - Dr. Filep Rita
 • 17. Özöngyógynövények – Ázsia 1. - Dr. Filep Rita
 • 18. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában – Ázsia 1. - Dr. Filep Rita
 • 19. Özöngyógynövények – Ázsia 2. - Dr. Filep Rita
 • 20. Hallgatói kiselőadások előzetesen választott témában – Ázsia 2. - Dr. Filep Rita
 • 21. Özöngyógynövények – Afrika, Dél-Amerika - Dr. Filep Rita
 • 22. Európából származó özönnövények - Dr. Filep Rita
 • 23. Írásbeli dolgozat - Dr. Filep Rita
 • 24. Írásbeli dolgozat - Dr. Filep Rita

Gyakorlatok

 • 1. Terepi gyakorlat 1
 • 2. Terepi gyakorlat 1
 • 3. Terepi gyakorlat 2
 • 4. Terepi gyakorlat 2

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Botta-Dukát Z., Mihály B. (2006) Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. KVVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest
Csiszár Á. (2012) Inváziós Növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron
Mihály B., Botta-Dukát Z. (2004) Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Sikeres vizsga az előadások anyagából: a megírt zárthelyi dolgozat legalább 60,1%-os teljesítése.
Hallgatói kiselőadás megtartása az előzetesen választott témában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A félév során megtartott előadásoknak megfelelő témakörök.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Filep Rita