Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 24 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 24 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-TG3-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OGF-TG2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja: az egyéni tudományos kutatási lehetőségek bővítése az érdeklődő hallgatók számára az intézetek által hivatalosan meghirdetett TDK témákban.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Kutatás.
 • 2. Kutatás.
 • 3. Kutatás.
 • 4. Kutatás.
 • 5. Kutatás.
 • 6. Kutatás.
 • 7. Kutatás.
 • 8. Kutatás.
 • 9. Kutatás.
 • 10. Kutatás.
 • 11. Kutatás.
 • 12. Kutatás.
 • 13. Kutatás.
 • 14. Kutatás.
 • 15. Kutatás.
 • 16. Kutatás.
 • 17. Kutatás.
 • 18. Kutatás.
 • 19. Kutatás.
 • 20. Kutatás.
 • 21. Kutatás.
 • 22. Kutatás.
 • 23. Kutatás.
 • 24. Kutatás.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Nincs

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Nincs

A félév elfogadásának feltételei

A folyamatos TDK munka végzése ajánlott. Az egymást követő tárgyak folytatólagos felvétele megszakítható, és későbbi szemeszterben folytatható. A TDK tagság nem kötelez a Tudományos diákköri munka tantárgy felvételére, de a Tudományos diákköri munka tantárgyat csak regisztrált TDK tagok vehetik fel.

A TDK 1. feltétele, hogy a hallgató regisztráljon a TDK hallgatókat nyilvántartó rendszerben.
A TDK 2. feltétele, hogy a hallgató regisztráljon a TDK hallgatókat nyilvántartó rendszerben és teljesítette a TDK 1. tantárgyat.
A TDK 3. feltétele, hogy a hallgató regisztráljon a TDK hallgatókat nyilvántartó rendszerben és teljesítette a TDK 2. tantárgyat.
A TDK 4. feltétele, hogy a hallgató regisztráljon a TDK hallgatókat nyilvántartó rendszerben és teljesítette a TDK 3. tantárgyat.

Félévközi ellenőrzések

TDK 1
- Tématerv a hallgató által folytatott TDK munkáról, amelyet a témavezető aláírásával jóváhagy.
- A hallgató által folytatott TDK munkájával kapcsolatos szakirodalmak bemutatása.
- A tématervet és a szakirodalmakat a tantárgyfelelősnek kell megküldeni a szorgalmi időszak 13. hetéig.

TDK 2
- Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig (társszerzős és/vagy elsőszerzős munka illetve hazai és/vagy külföldi konferencia-részvétel egyaránt elfogadott).
- A hallgató által folytatott TDK munkáról írásos beszámoló elküldése a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig.
- A két feltétel közül legalább az egyiknek teljesülnie kell.

TDK 3
- Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig (társszerzős és/vagy elsőszerzős munka illetve hazai és/vagy külföldi konferencia-részvétel egyaránt elfogadott)
- Hazai és/vagy külföldi szaklapban megjelent társ- és/vagy elsőszerzős közlemény bemutatása a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig.
- TDK Konferencia szereplés
- A három feltétel közül legalább egynek teljesülnie kell.

TDK 4
- Konferencia-részvételt igazoló absztrakt vagy konferencia-közlemény bemutatása a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig. Társ- és/vagy elsőszerzős absztrakt vagy konferencia-közlemény elfogadott.
- Hazai és/vagy külföldi szaklapban megjelent társ- és/vagy közlemény bemutatása a tantárgyfelelősnek a szorgalmi időszak 13. hetéig.
- TDK Konferencia szereplés.
- Dékáni pályamunka beadása.
- A négy feltétel közül legalább egynek teljesülnie kell.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Horváth Györgyi
 • Dr. Kuzma Mónika
 • Dr. Poór Miklós
 • Dr. Vida Róbert György