Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 14 Óra

Összesen: 14 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-VAA-T
 • 1 Kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-MF2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára.

Tematika

A kurzus keretén belül részletesen tárgyaljuk a vas szerepét az anyagcsere folyamatokban. Foglalkozunk a mikroorganizmusok vas szükségletével, valamint a vas szerepével a bakteriális fertőzések elleni védekezésben. Részletesen tárgyaljuk a vasháztartás szabályozásában szerepet játszó faktorok működését, egymásra hatását, a vastartalmú fehérjék funkcióját, működési mechanizmusait. A kurzus során hangsúlyt fektetünk a vasanyagcsere zavaraira (vashiány, vastúlterhelés), azok genetikai hátterére, terápiás lehetőségeire. A legújabb irodalmi adatok alapján megbeszéljük a vas szerepét a neurodegeneratív betegségek kialakulásában (Parkinson, Alzheimer kór, Huntington).

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A vas kémiai sajátságai, interakciói más fémionokkal
 • 2. A vas szerepe a biológiai rendszerekben: hemoproteinek, vas-kén fehérjék, egyéb vastartalmú fehérjék
 • 3. Mikroorganizmusok vasfelvétele és transzportja
 • 4. Az élesztők vasmetabolizmusa
 • 5. Celluláris vasfelvétel és vasleadás: vastranszporterek
 • 6. Intracelluláris vasraktározás és biomineralizáció: ferritin, hemosziderin
 • 7. Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis I: Labilis vas raktár, a mitokonriális vasfelhasználás, hemszintézis
 • 8. Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis II: vas-kén klaszterek szintézise, iron responsive element-ek és iron regulatory protein-ek szerepe és működése
 • 9. Vasfelvétel az emberben: luminális faktorok szerepe, vasháztartás szabályozása
 • 10. Vashiány patofiziológiája: thalasszémiák, anémiák
 • 11. Vasanyagcsere betegségek laborszemmel
 • 12. Vas és az oxidatív stressz: citoprotektív enzimek, antioxidánsok, öregedés, immunrendszer szerepe
 • 13. Az agy vasanyagcseréje, szerepe a neurodegeneratív betegségekben
 • 14. Vastúlterhelés pathofiziológiája: hemokromatózis

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyag feltöltésre kerül a Neptun MeetStreetre.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Egyed Miklós: A vasanyagcsere és betegségei
Robert Crichton: Iron Metabolism: From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences, 4th edition

A félév elfogadásának feltételei

Maximum 3 hiányzás

Félévközi ellenőrzések

Három feleletválasztós teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megbeszélés alapján

Vizsgakérdések

Nincsenek előre megadott vizsgakérdések, az órák anyagából kerülnek kialakításra a kérdések.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pandur Edina
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna