Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 42 Óra

Gyakorlat: 1 Óra

Szeminárium: 13 Óra

Összesen: 56 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-GL1-T
 • 4 Kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 85 fő

Tematika

A két féléves tantárgy a későbbi tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükséges alap molekuláris biológiai ismereteket szolgáltatja. Az első szemeszterben megismerkedhetnek a hallgatók az eukarióta sejt felépítésével, a legfontosabb sejtfunkciókkal. Röviden ismertetjük a prokarióta sejtek és vírusok felépítését. A szemeszter legnagyobb hányadában a sejt információ tárolásáról és átadásáról, valamint ezen folyamatok szabályozásáról lesz szó.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Sipos Katalin
 • 2. A sejt építőkövei - Dr. Sipos Katalin
 • 3. Genom és génexpresszió - Jánosa Gergely
 • 4. A sejtek vizsgálómódszerei I. - Pap Ramóna
 • 5. A sejtek vizsgálómódszerei II. - Pap Ramóna
 • 6. Prokarióta és eukarióta sejtek - Jánosa Gergely
 • 7. Őssejtek - Dr. Poór Viktor Soma
 • 8. Sejtmembrán, sejtmag. - Jánosa Gergely
 • 9. DNS szerkezet, felépítés - Dr. Pandur Edina
 • 10. Kromoszóma, kromatin, genom - Dr. Pandur Edina
 • 11. Mitokondrium: felépítés, mitokondriális DNS - Jánosa Gergely
 • 12. Citoplazmatikus organellumok: endoplazmatikus retikulum, vezikulumok, endoszómák, Golgi. - Dr. Pandur Edina
 • 13. Replikáció I. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 14. Replikáció II. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 15. Repair mechanizmusok - Jánosa Gergely
 • 16. Prokarióta transzkripció - Dr. Sipos Katalin
 • 17. Eukarióta transzkripció: mRNS - Dr. Sipos Katalin
 • 18. Eukarióta transzkripció: tRNS, rRNS - Dr. Sipos Katalin
 • 19. Transzkripció szabályozása - Dr. Horváth Adrienn
 • 20. Transzkripciós faktorok - Dr. Pandur Edina
 • 21. A genetikai kód - Pap Ramóna
 • 22. A riboszómák felépítése és működése. tRNS - Dr. Pandur Edina
 • 23. A transzláció fázisai - Dr. Pandur Edina
 • 24. A fehérjék felosztása és analízise I. - Pap Ramóna
 • 25. A fehérjék felosztása és analízise II. - Pap Ramóna
 • 26. Génreguláció: prokarióták - Jánosa Gergely
 • 27. Génreguláció: eukarióták I. - Dr. Horváth Adrienn
 • 28. Génreguláció: eukarióták II. - Dr. Sipos Katalin
 • 29. Posttranszlációs módosulások - Pap Ramóna
 • 30. Fehérjék lebomlása - Pap Ramóna
 • 31. Fehérjék sejten belüli vándorlása: Sejtmag, mitokondrium - Dr. Sipos Katalin
 • 32. Fehérjék sejten belüli vándorlása: ER - Dr. Sipos Katalin
 • 33. Fehérjék sejten belüli vándorlása: Golgi, lizoszómák - Dr. Sipos Katalin
 • 34. Antibiotikumok - Pap Ramóna
 • 35. Sejtciklus I. - Jánosa Gergely
 • 36. Sejtciklus II. - Jánosa Gergely
 • 37. Mitózis I. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 38. Mitózis II. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 39. Meiózis I. - Dr. Pandur Edina
 • 40. Meiózis II. - Dr. Pandur Edina
 • 41. Transzport a membránokon át - Dr. Sipos Katalin
 • 42. Konzultáció. - Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Biológiai pufferek készítése (TE, loading, PAGE, DNS izoláló oldatok)

Szemináriumok

 • 1. A sejtet felépítő makromolekulák.
 • 2. Szeparációs módszerek.
 • 3. Detektálás a molekuláris biológiában.
 • 4. Citoszkeleton.
 • 5. PCR alapjai.
 • 6. Szekvenálási módszerek.
 • 7. Transzkripció: összefoglalás.
 • 8. Vírusok.
 • 9. Human Genome Project.
 • 10. Módszerek a gyógyszerkutatásban
 • 11. Membrán és protein targeting: összefoglalás
 • 12. Antibiotikumok hatásmechanizmusa
 • 13. Konzultáció.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások és szemináriumok anyaga a Neptunon megjelenik.

Jegyzet

Elektronikus jegyzet a Neptunon megjelenik.

Ajánlott irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia
G.M. Cooper: The Cell: A Molecular Approach, 2nd edition (PubMed-ről elérhető)
Elliott WH, Elliott DC: Biochemistry and Molecular Biology, 3rd edition
Thompson & Thompson: Genetics in Medicine
Craig NL: Molecular Biology, Principles of Genome Function (OUP 2010)
Young ID: Medical Genetics

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során írásbeli számonkérés nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Szemináriumi hiányzás megegyezés alapján pótolható.

Vizsgakérdések

Nincsenek kiadott vizsgakérdések. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak.

Vizsgáztatók

 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna