Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 14 Óra

Összesen: 42 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-G1B-T
 • 3 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGA-L1E-T teljesített , OGO-GL1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő

Tematika

A két féléves tantárgy a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatokkal foglalkozik. Leírja ezen folyamatok lépéseit, szabályozási mechanizmusait. Az első szemeszterben a hallgatók megismerkedhetnek számos anyagcsere út működésével, a sejt energiaháztartásával. Különösen alaposan tanulmányozzuk az enzimek jellegzetességeit, szabályozását, tekintettel a gyógyszeres beavatkozás lehetőségeire.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Sipos Katalin
 • 2. Termodinamikai alapok, biokémiai reakciók - Jánosa Gergely
 • 3. Biomembránok. Transzport folyamatok I. - Dr. Sipos Katalin
 • 4. Transzport folyamatok II. - Dr. Sipos Katalin
 • 5. Enzimek: jellemzők, típusok, katalitikus aktivitás - Pap Ramóna
 • 6. Csatornák, akciós potenciál. - Dr. Sipos Katalin
 • 7. Metabolizmus alap szabályozási folyamatai - Dr. Sipos Katalin
 • 8. Glikolízis - Dr. Sipos Katalin
 • 9. Glukoneogenezis - Dr. Farkas Viktória
 • 10. Glikogén metabolizmus - Dr. Farkas Viktória
 • 11. Cori kör - Dr. Farkas Viktória
 • 12. Pentóz foszfát út - Dr. Farkas Viktória
 • 13. Komplex szénhidrátok metabolizmusa - Dr. Sipos Katalin
 • 14. Piruvát dehidrogenáz komplex - Dr. Farkas Viktória
 • 15. Citrátkör - Dr. Sipos Katalin
 • 16. Mitokondriális transzport folyamatok - Dr. Farkas Viktória
 • 17. Terminális oxidáció, ATP szintézis I. - Dr. Farkas Viktória
 • 18. Terminális oxidáció, ATP szintézis II. - Dr. Farkas Viktória
 • 19. Lipidlebontás - Dr. Sipos Katalin
 • 20. Ketontestek - Pap Ramóna
 • 21. Zsírsavak bioszintézise - Dr. Sipos Katalin
 • 22. Komplex lipidek bioszintézise - Dr. Sipos Katalin
 • 23. Koleszterin metabolizmus I. - Dr. Farkas Viktória
 • 24. Koleszterin metabolizmus II. - Dr. Farkas Viktória
 • 25. Aminosavak jellemzése - Pap Ramóna
 • 26. Nukleinsavak: építőkövek, szerkezet - Pap Ramóna
 • 27. Felkészülés a vizsgára - Dr. Sipos Katalin
 • 28. Felkészülés a vizsgára - Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Makromolekulák a biokémiában
 • 2. Táplálkozás és vitaminok a biokémiában
 • 3. Szénhidrátok biokémiai jellemzése. Extracelluláris tér szénhidrátjai.
 • 4. Szénhidrátok klinikai jelentősége.
 • 5. Enzimek szabályozása.
 • 6. Enzimkinetika. Enzimgátlás.
 • 7. Fehérjék szerkezete, foldingja és lebontása.
 • 8. Lipidek: zsírsavak, foszfolipidek, szfingolipidek, koleszterin.
 • 9. Lipidek klinikai jelentősége.
 • 10. Terminális oxidáció klinikai jelentősége.
 • 11. Szénhidrát metabolizmus.
 • 12. Lipid anyagcsere.
 • 13. Enzimgátló gyógyszerek
 • 14. Felkészülés a vizsgára

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások és gyakorlatok anyaga a Neptunon jelenik meg.

Jegyzet

A tanszék elektronikus jegyzete a Neptunon jelenik meg.

Ajánlott irodalom

Ádám Veronika: Orvosi biokémia
Thomas M. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi írásbeli számonkérés nincsen.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megegyezés alapján

Vizsgakérdések

Külön vizsgakérdések nincsenek. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak

Vizsgáztatók

 • Dr. Farkas Viktória
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas Viktória
 • Dr. Horváth Adrienn
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna