Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 14 Óra

Összesen: 14 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-BMK-T
 • 1 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára.

Tematika

A tantárgy keretében egyrészt híres kísérleteket elemzünk a hallgatókkal, másrészt a molekuláris biológiában alkalmazott módszerek kialakulását és felhasználását ismertetjük. Külön figyelmet szentelünk a gyógyszerészek számára fontos kutatási területeknek. A kurzus segíti a hallgatók problémamegoldó gondolkozásának fejlődését.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. DNS szintézis vizsgálata.
 • 2. Sejtciklus vizsgálata.
 • 3. PCR.
 • 4. Különböző array módszerek.
 • 5. Blottolási technikák.
 • 6. Különböző jelölések alkalmazása.
 • 7. Génreguláció vizsgálati módszerei: prokarióták.
 • 8. Génreguláció vizsgálati módszerei: eukarióták.
 • 9. Génmódosított állatok.
 • 10. Kísérletek tervezése gyógyszerkutatásban I.
 • 11. Kísérletek tervezése gyógyszerkutatásban II.
 • 12. Real time PCR.
 • 13. Különböző módszerek sejttenyésztésben.
 • 14. Vizsga.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A szemináriumok anyaga a Neptunon megjelenik. Igény szerint angol nyelvű tudományos közleményeket biztosítunk a hallgatóknak.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. Pótlás megegyezés alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem kívánok pótlási lehetőséget biztosítani

Vizsgakérdések

A szemeszter folyamán a Neptunra felkerül.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Horváth Adrienn
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna