Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 10 Óra

Szeminárium: 18 Óra

Összesen: 56 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-G2B-T
 • 4 Kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-GL1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 999 fő

Tematika

A két féléves tantárgy a későbbi tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükséges alap molekuláris biológiai ismereteket szolgáltatja. A második szemeszterben többek között a sejtciklus szabályozásával, a tumorok molekuláris biológiájával foglalkozunk. A szemeszter legnagyobb részében a gyógyszerészek számára nélkülözhetetlen genetikai ismereteket adjuk át, amelyekre szükség lesz a gyógyszerek hatásmechanizmusának és a gyógyszerkutatásoknak a megértéséhez.

Előadások

 • 1. Jelátviteli mechanizmusok - Dr. Pandur Edina
 • 2. Sejten belüli szignál molekulák - Dr. Pandur Edina
 • 3. Membrán receptor molekulák - Dr. Pandur Edina
 • 4. Ca, cGMP - Dr. Pandur Edina
 • 5. Apoptózis I. - Pap Ramóna
 • 6. Apoptózis II. - Pap Ramóna
 • 7. Tumorok molekuláris biológiája I. - Dr. Pandur Edina
 • 8. Tumorok molekuláris biológiája II. - Dr. Pandur Edina
 • 9. Ras - Dr. Pandur Edina
 • 10. PI-3 kináz, Jak-STAT - Dr. Pandur Edina
 • 11. Jelátvitel és gyógyszerek. - Dr. Pandur Edina
 • 12. Jelátvitel - összefoglalás. - Dr. Pandur Edina
 • 13. Genetikai alapfogalmak. - Pap Ramóna
 • 14. Kromoszóma rendellenességek. - Pap Ramóna
 • 15. Transzkripció - összefoglalás. - Dr. Sipos Katalin
 • 16. DNS, sejtciklus. - Dr. Sipos Katalin
 • 17. Mendeli öröklődés. - Jánosa Gergely
 • 18. Populációgenetika. - Jánosa Gergely
 • 19. Poligénes betegségek. - Pap Ramóna
 • 20. Mitokondriális génbetegségek. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 21. Fejlődésgenetika. - Pap Ramóna
 • 22. Fehérjék - összefoglalás. - Jánosa Gergely
 • 23. Transzláció - összefoglalás. - Dr. Pandur Edina
 • 24. Posttranszlációs módosítások, fehérjedegradáció - Jánosa Gergely
 • 25. DNS hibajavítás - összefoglalás. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 26. Genetikai károsodások kezelési lehetőségei. - Dr. Poór Viktor Soma
 • 27. Felkészülés vizsgára. - Dr. Sipos Katalin
 • 28. Felkészülés vizsgára. - Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Western blott.
 • 2. Sejttenyésztés.
 • 3. DNS izolálás.
 • 4. DNS koncentráció meghatározása, gélfuttatás.
 • 5. RNS izolálás.
 • 6. RNS koncentráció mérése, cDNS szintézis.
 • 7. DNS hasítása restrikciós enzimmel.
 • 8. Hasított DNS agaróz gél elektroforézise.
 • 9. Elektronmikroszkóp működése I.
 • 10. Elektronmikroszkóp működése II.

Szemináriumok

 • 1. Vírusok, prionok.
 • 2. Jelátvitel: összefoglalás.
 • 3. Real time PCR: bemutatás.
 • 4. Sejttenyésztés: bemutatás.
 • 5. Családfa vizsgálatok.
 • 6. Epigenetika
 • 7. Genetikai szűrés
 • 8. Farmakogenetika és farmakogenomika I.
 • 9. Farmakogenetika és farmakogenomika II.
 • 10. Genetikai betegségek: felnőttkori kialakulás.
 • 11. Genetikai betegségek: Mendeli öröklődés.
 • 12. Cytogenetikai vizsgálati módszerek.
 • 13. Egyéb öröklődő megbetegedések.
 • 14. Gyógyszerészeti kutatások I.
 • 15. Gyógyszerészeti kutatások II.
 • 16. Apoptózis: összefoglalás.
 • 17. Elektronikus adatbázisok.
 • 18. Felkészülés vizsgára

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Elektronikus jegyzet, oktatási anyagok között található. Az előadások/szemináriumok anyaga a Neptunon megtalálható lesz.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia
G.M. Cooper: The Cell: A Molecular Approach, 2nd edition (PubMed-ről elérhető)
Elliott WH, Elliott DC: Biochemistry and Molecular Biology, 3rd edition
Thompson & Thompson: Genetics in Medicine
Craig NL: Molecular Biology, Principles of Genome Function (OUP 2010)
Young ID: Medical Genetics

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincsen írásbeli félévközi ellenőrzés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

Külön kiadott vizsgakérdések nincsenek. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak.

Vizsgáztatók

 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Horváth Adrienn
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna