Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 42 Óra

Gyakorlat: 7 Óra

Szeminárium: 7 Óra

Összesen: 56 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-GE2-T
 • 4 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G1B-T teljesített

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A két féléves tantárgy a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatokkal foglalkozik. Leírja ezen folyamatok lépéseit, szabályozási mechanizmusait. A második szemeszterben az aminosav és nukleotid metabolizmus megismerése mellett a hallgatók szintetizálhatják biokémiai ismereteiket az egyes főbb anyagcsere utak vonatkozásában, valamint a szervek biokémiája tekintetében. Külön fejezetet szentelünk a biotranszformációnak, amelynek része a gyógyszerek metabolizmusa is. A szemeszter második felében a pathobiokémia alapjaival ismerkedhetnek a hallgatók.

Előadások

 • 1. Aminosavak felszívódása, szintézise I. - Dr. Farkas Viktória
 • 2. Aminosavak felszívódása és szintézise II. - Dr. Farkas Viktória
 • 3. Aminosavak lebontása. - Dr. Farkas Viktória
 • 4. Az ammónia jelentősége. Urea ciklus. - Dr. Sipos Katalin
 • 5. Aminosav anyagcsere klinikai vonatkozásai - Pap Ramóna
 • 6. Purin bioszintézis. - Dr. Farkas Viktória
 • 7. Pirimidin bioszintézis. - Dr. Farkas Viktória
 • 8. Nukleotidok lebontása. Köszvény I. - Dr. Farkas Viktória
 • 9. Nukleotidok lebontása. Köszvény II. - Dr. Farkas Viktória
 • 10. Vasanyagcsere biokémiai vonatkozásai I. - Dr. Pandur Edina
 • 11. Vasanyagcsere biokémiai vonatkozásai II. - Dr. Pandur Edina
 • 12. Biochemistry of vitamins - Jánosa Gergely
 • 13. Mikroszomális mono-oxigenáz rendszer. Cytochrom P450 I. - Dr. Sipos Katalin
 • 14. Mikroszomális mono-oxigenáz rendszer. Cytochrom P450 II. - Dr. Sipos Katalin
 • 15. Anyagcsereutak integrációja: kalória bevitel. - Pap Ramóna
 • 16. Anyagcsereutak integrációja: a máj funkciói I. - Dr. Farkas Viktória
 • 17. Anyagcsereutak integrációja: a máj funkciói II. - Dr. Farkas Viktória
 • 18. Anyagcsereutak integrációja: agyszövet, izom, szívizom. Sportolás. Terhesség. - Dr. Farkas Viktória
 • 19. Szénhidrátok a táplálkozásban. - Dr. Sipos Katalin
 • 20. Fehérjék a táplálkozásban. - Jánosa Gergely
 • 21. Lipidek a táplálkozásban - Dr. Sipos Katalin
 • 22. Alkohol metabolizmusa. - Pap Ramóna
 • 23. Diabetes mellitus I. - Dr. Farkas Viktória
 • 24. Diabetes mellitus II. - Dr. Farkas Viktória
 • 25. Genetikai betegségek biokémiai következményei I. - Pap Ramóna
 • 26. Genetikai betegségek biokémiai következményei II. - Pap Ramóna
 • 27. Hemoglobin pathobiokémiája - Dr. Pandur Edina
 • 28. Hormonok biokémiája: aminosav származékok, peptidek - Dr. Sipos Katalin
 • 29. Hormonok biokémiája: fehérjék - Dr. Sipos Katalin
 • 30. Hormonok biokémiája: szteroidok - Dr. Pandur Edina
 • 31. Fehérjék emésztése és transzportja - Pap Ramóna
 • 32. Szénhidrátok emésztése és sorsa. - Dr. Farkas Viktória
 • 33. Lipidek emésztése és sorsa. - Dr. Sipos Katalin
 • 34. Gyógyszerfejlesztés. - Dr. Sipos Katalin
 • 35. Gyógyszerfejlesztés. - Dr. Sipos Katalin
 • 36. Neurotranszmitterek. - Pap Ramóna
 • 37. Szénhidrát anyagcsere szabályozása I. - Dr. Farkas Viktória
 • 38. Szénhidrát anyagcsere szabályozása II. - Dr. Farkas Viktória
 • 39. Lipid anyagcsere szabályozása. - Dr. Sipos Katalin
 • 40. Aminosav és nukleotid anyagcsere szabályozása. - Jánosa Gergely
 • 41. Enzimgátló gyógyszerek. - Dr. Pandur Edina
 • 42. Felkészülés vizsgára. - Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok

 • 1. Enzimaktivitás mérés: LDH
 • 2. Enzimaktivitás mérés: ALP.
 • 3. Enzimatikus analízis alapelvei.
 • 4. Glukóz meghatározás vérből enzimatikus analízissel.
 • 5. Klinikai laboratóriumi módszerek I.
 • 6. Klinikai laboratóriumi módszerek II.
 • 7. Fehérjeanalízis biokémiai módszerei.

Szemináriumok

 • 1. Fotoszintézis I.
 • 2. Fotoszintézis II.
 • 3. Enzimaktivitás mérés alapelvei.
 • 4. Biokémiai vizsgáló módszerek: enzimek.
 • 5. Biokémiai vizsgáló módszerek: fehérjék.
 • 6. Gyógyszerkutatás biokémiai módszerei.
 • 7. Gyógyszerfejlesztés biokémiai módszerei.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Elektronikus jegyzet, oktatási anyagok között található. Az előadások/szemináriumok anyaga a Neptunon megtalálható lesz.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ádám Veronika: Orvosi biokémia
W.H. Elliott, D.C. Elliott: Biochemistry and Molecular Biology

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincsen írásbeli félévközi ellenőrzés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

Külön kiadott vizsgakérdések nincsenek. A vizsga anyaga az előadásokon és szemináriumokon elhangzottak.

Vizsgáztatók

 • Dr. Farkas Viktória
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas Viktória
 • Dr. Horváth Adrienn
 • Dr. Pandur Edina
 • Dr. Sipos Katalin
 • Jánosa Gergely
 • Pap Ramóna