Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 28 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-VAN-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G2B-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára.

Tematika

A kurzus keretén belül részletesen tárgyaljuk a vas szerepét az anyagcsere
folyamatokban. Foglalkozunk a mikroorganizmusok, köztük a patogének vas szükségletével valamint a vas szerepével a bakteriális fertőzések elleni védekezésben. Részletesen tárgyaljuk a vasfelvételi mechanizmusokat, a vas sejten belüli felhasználási módjait, különös tekintettel a hemszintézisre és a vas-kén klaszterek szintézisére. Megtárgyaljuk a vas raktározásának és felszabadításának módjait. Megismerjük a vasháztartás szabályozásában szerepet játszó faktorok működését, egymásra hatását, a vastartalmú fehérjék funkcióját, működési mechanizmusait. A legújabb kutatási eredmények alapján megtárgyaljuk a hepcidin, mint fő szabályozó faktor működési mechanizmusát pozitív és negatív regulátorait. A kurzus során hangsúlyt fektetünk a vasanyagcsere zavaraira (anémiák, thalasszémiák, hemokromatózis, másodlagos vasterhelés), azok genetikai hátterére, terápiás lehetőségeire. Megtárgyaljuk a vasháztatás központi idegrendszeri vonatkozásait, valamint a legújabb irodalmi adatok alapján megbeszéljük a vas szerepét a neurodegeneratív betegségek kialakulásában (Parkinson, Alzheimer kór, Huntington).

Előadások

 • 1. A vas kémiai sajátságai - Jánosa Gergely
 • 2. A vas interakcióimás fémionokkal - Jánosa Gergely
 • 3. A vas szerepe a biológiai rendszerekben: hemoproteinek, vas-kén fehérjék, egyéb vastartalmú fehérjék - Dr. Pandur Edina
 • 4. Mikroorganizmusok vasfelvétele és transzportja - Jánosa Gergely
 • 5. Pathogének vasfelhasználása - Jánosa Gergely
 • 6. Az élesztők vasmetabolizmusa - Pap Ramóna
 • 7. Növényi vasfelvétel - Dr. Pandur Edina
 • 8. Növényi vasháztartás - Dr. Pandur Edina
 • 9. Celluláris vasfelvétel és vasleadás: vastranszporterek az emlősökben - Dr. Pandur Edina
 • 10. Vasfelvétel a bélrendszerben - Dr. Pandur Edina
 • 11. Intracelluláris vasraktározás - Dr. Pandur Edina
 • 12. Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis I: Labilis vas raktár, a mitokondriális vasfelhasználás, hemszintézis - Pap Ramóna
 • 13. Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis II: vas-kén klaszterek szintézise, iron responsive element-ek és iron regulatory protein-ek szerepe és működése - Pap Ramóna
 • 14. Szisztémás vasanyagcsere szabályozás: a hepcidin pozitív regulátorai - Dr. Pandur Edina
 • 15. Szisztémás vasanyagcsere szabályozás: a hepcidin negatív regulátorai - Dr. Pandur Edina
 • 16. Vashiány, vastúlterhelés patofiziológiája: anémiák (IDA, IRIDA, ACD) - Jánosa Gergely
 • 17. Vashiány, vastúlterhelés patofiziológiája: thalasszémiák, másodlagos vastúlterhelés - Dr. Sipos Katalin
 • 18. Vashiány, vastúlterhelés patofiziológiája: hemokromatózis - Dr. Sipos Katalin
 • 19. Vashiány, vastúlterhelés: terápiás lehetőségek - Dr. Pandur Edina
 • 20. Vasanyagcsere betegségek laborszemmel 1. - Dr. Pandur Edina
 • 21. Vasanyagcsere betegségek laborszemmel 2. - Dr. Pandur Edina
 • 22. A vas és az oxidatív stressz - Dr. Pandur Edina
 • 23. A vas és az immunrendszer 1. - Pap Ramóna
 • 24. A vas és az immunrendszer 2. - Pap Ramóna
 • 25. Az agy vasanyagcseréje - Dr. Pandur Edina
 • 26. A vas szerepe a neurodegeneratív betegségekben - Dr. Pandur Edina
 • 27. A vas és a rák 1. - Dr. Pandur Edina
 • 28. A vas és a rák 2. - Dr. Pandur Edina

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Egyed Miklós: A vasanyagcsere és betegségei
Robert Crichton: Iron metabolism

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Három feletválasztós teszt megírása. Pótlásra, javításra egy alkalommal van lehetőség megbeszélés alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megbeszélés alapján.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések a tananyagból kerülnek meghatározásra.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói