Gyógyszerészi Biológiai Tanszék

Szakdolgozati témák

1. Az agy vasanyagcseréje: a vas szerepe a neurodegeneratív betegségekben

Brain iron metabolism: the role of iron in neurodegenerative diseases

Témavezető: Dr. Pandur Edina egyetemi adjunktus

2. Vasfelhalmozódással járó betegségek (hemokromatózis) molekuláris biológiai háttere és terápiás lehetőségei

Témavezető: Dr. Pandur Edina egyetemi adjunktus

3. A vasanyagcserét irányító hepcidin szintézisének szabályozó mechanizmusai

Regulatory mechanisms of hepcidin: an important player in iron homeostasis

Témavezető: Dr. Pandur Edina egyetemi adjunktus

4. Biomolekulák hatásának vizsgálata sejtkultúrákon (kísérletes és irodalmi munka).
   Effects of biomolecules on cultured cells (experimental and literary work).

Témavezető: dr. Sipos Katalin

Társtémavezető: Ludánné Varga Edit