Fényképgalériák

Gyógyszerésztudományok Fóruma

2013. november 7, csütörtök

Dr. Bozsik Erzsébet (GYEMSZI-OGYI):
A gyógyszerminőségi dokumentáció értékelése az engedélyezési folyamatban

Prof. Dr. Ludány Andrea (PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet):
Az úgynevezett "gyorstesztek" értékelése és vizsgálati lehetőségei

Fotó: VERÉBI Dávid, PTE ÁOK Oktatásszervezési és Szolgáltatási Osztály, Oktatástechnikai Csoport