Fényképgalériák

Gyógyszerésztudományok Fóruma

2014. február 20, csütörtök

Prof. Dr. Halmos Gábor (DE GYTK Biofarmácia Tanszék):
Célzott gyógyszerterápia megvalósításának új lehetőségei az onkológiában

Dr. Pál Szilárd (PTE ÁOK GYTSZ Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet):
Mikropelletek gyártásának optimalizálása és vizsgálata gyógyszertechnológiai és biofarmáciai paraméterek alapján

Fotó: VERÉBI Dávid, PTE ÁOK Oktatásszervezési és Szolgáltatási Osztály, Oktatástechnikai Csoport