Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dr. Ujfalussy Györgynek (EGIS)

2019. June 25.

A PTE Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott az EGIS K+F partnerkapcsolati igazgatójának

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott Dr. Ujfalussy Györgynek, az EGIS K+F partnerkapcsolati igazgatójának a 2019. június 13-án tartott Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülésen.

Dr. Ujfalussy György a PTE GyTK Gyógyszertechnolügiai és Biofarmáciai Intézet 2002-es megalakulása óta rendszeresen tart előadásokat szakterületéről a gyógyszertechnológia, gyógyszerinnováció és iparjogvédelem tárgykörökben a PTE Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet által meghirdetett kurzusok rendszeres vendégelőadójaként. Munkássága során számos generikus készítmény fejlesztésében részt vett, 5 Innovációs Díjas és 1 Innovációs Nagydíjas termék gyógyszertechnológiai kifejlesztéséhez járult hozzá.

Dr. Ujfalussy György címzetes docensi címet kap a PTE Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülésén

Fotó: Csortos Szabolcs/UnivPécs