A pécsi gyógyszerészképzésben hangsúlyt fektetnek a gyógyszerészek gazdasági ismereteinek bővítésére

2021. február 9.

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara közösen a Közgazdaságtudományi Karral megálmodta majd megvalósította az 'Üzleti ismeretek gyógyszerészhallgatóknak' című képzési programot. Ennek célja, hogy a hallgatók a képzésük során olyan gazdasági alapismereteket és marketing szemléletmódot sajátítsanak el, amelyek egy sikeres gyógyszertári vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenek.

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán felismertük, hogy a gyógyszerész szakmában maradtak még kiaknázatlan területek, így olyan diszciplínákkal lehet összekapcsolni a gyógyszerészetet, amely a későbbi karrier során elengedhetetlen kvalitásokkal és tudással vértezi fel a hallgatókat.  A gyógyszerészet és gyógyszerellátás valamennyi területén szükség van gazdasági ismeretekre és megfelelő marketingszemléletre.

A program célja: gyógyszerészhallgatók számára olyan gazdasági részképzés nyújtása, amely kettős célt szolgál:

  • a későbbi munkájuk (gyógyszertár menedzselése) során a gyógyszerészeti ismeretek mellett elengedhetetlen üzleti ismeretek és képességek, készségek átadása,
  • a közgazdász mesterdiplomára is vágyó gyógyszerészhallgatók számára az üzleti mesterképzésekbe való belépés feltételét képező minimum 30 gazdasági kredit megszerzésének elősegítése (részletesebben lásd a GYIK részben).

A program szakmai irányultsága: a program az üzleti ismeretek közül kiemelten a pénzügyi-számviteli-adózási és a marketing ismeretekre koncentrál.

A program időtartama: 7 félév

A program illeszkedése a gyógyszerész-képzés tantervéhez:

A program a 10 féléves gyógyszerészképzéssel párhuzamosan, az ajánlott előrehaladás szerint a 3-9. félévekben teljesíthető, melyből az első öt (3-7.) félévben félévente egy, a KTK által meghirdetett 6 kredites kurzust, további két (8-9.) félévben pedig a GYTK gyógyszerész-képzésének részét képező kötelező illetve opcionális kurzusokat tartalmaz. Az öt félévnyi KTK-s tartalom összesen 30 kredit értékű, amely 3 kötelező tárgyat (összesen 18 kredit) és 4 specializációs tárgyat foglal magában („marketing” illetve „pénzügy” irányokra bontva 2-2 tárgy, melyekből összesen kettőt kell teljesíteni 12 kredit értékben). Ezekhez adódik hozzá a további két félévben a GYTK tanterve szerint teljesített tárgyak kreditértéke (max. 8 kredit).

Dokumentumok

  • Az 'Üzleti ismeretek gyógyszerészek számára' című képzési program részletei

    .pdf

    Letöltés