Nettó 240 000 forintra emelkedett az MD PhD-hallgatók határozott idejű támogatása

2024. február 2.

A PTE Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara együttes dékáni utasítást adott ki az ÁOK MD/PhD- és a GYTK PharmD/PhD-ösztöndíjról, ami kiterjed az orvoskar osztatlan (általános orvos, fogorvos) és a Gyógyszerésztudományi Kar képzéseiben részt vevő hallgatókra.

Az ÁOK MD/PhD- és a GYTK Pha1mD/PhD-képzéseinek célja a doktori iskolákhoz tartozó területeken kiváló teljesítményt nyújtó TDK-hallgatók kutatómunkájának támogatása dékáni ösztöndíjjal, és a diploma megszerzése után a PhD-fokozatszerzés elősegítése a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterétől kezdődően.

Az ösztöndíjra a TDK-munkában kimagaslóan teljesítő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók pályázhatnak a graduális képzés utolsó előtti és/vagy utolsó tanévében.

A hallgatók határozott idejű támogatása legfeljebb 4 aktív tanulmányi félév, támogatásuk összege nettó 240 ezer forint havonta, félévente legfeljebb 5 hónap.

A pályázatról és annak feltételeiről bővebb információt itt találnak:

Dokumentumok