Egyöntetű szakmai állásfoglalás a „gyógyszerész nélküli gyógyszertár” ellen

2024. március 5.

A gyógyszerész képzőhelyek dékánjainak közös nyilatkozata

Egyetértve a gyógyszerészet szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek véleményével, valamint reagálva a jelenlegi szakmapolitikai eseményekre, mind a négy magyarországi gyógyszerészképző dékánja egyhangúlag aláírta azt a szakmai állásfoglalást, melyben egyöntetűen kiállnak a gyógyszerész gyógyszertári személyes jelenlétének szükségessége mellett, hangsúlyozva a gyógyszerész nélküli gyógyszertárak jelentette gyógyszer- és betegbiztonsági kockázatokat.

Az állásfoglalás apropója az az idén február elején a Magyar Közlönyben megjelent belügyminisztériumi rendelet, mely szerint 2024 májusától néhány kivételtől eltekintve nem kell személyesen jelen lennie gyógyszerésznek a fiókgyógyszertárak nyitvatartási idejében, elég, ha negyedórán belül valamilyen telekommunikációs csatornán elérhető és ily módon bevonhatóvá válik a gyógyszertári feladatokba.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) által közösen kidolgozott helyes gyógyszertári gyakorlat alapelveire hivatkozva a szakmai állásfoglalás kiemeli a gyógyszerészek fontos szerepét a biztonságos és hatékony gyógyszerellátás elősegítésében. A magyar szakmai és jogszabályi háttér is egyértelműen támogatja ezt az álláspontot, amely előírja a gyógyszerész személyes közreműködését a gyógyszerkiadás folyamatában.

„Az egészségügy és gyógyszerügy két legmeghatározóbb szervezete által jegyzett nemzetközi irányelv hat alapelve közül az első, hogy a gyógyszerész előzetes időpont-egyeztetés nélkül azonnal elérhető legyen a betegek számára – hangsúlyozzák.

„Összhangban az egészségügy és gyógyszerügy nemzetközi szervezeteinek iránymutatásával meggyőződésünk, hogy semmilyen gyógyszertár nem működhet gyógyszerész jelenléte nélkül, mert a gyógyszerészek személyes közreműködése alapvető gyógyszer-, illetve betegbiztonsági érdek” – olvasható a négy dékán által jegyezett szakmai állásfoglalásban. Mint írják, meggyőződésük, hogy a gyógyszerész személyes jelenléte nélkül történő gyógyszerkiadásnak beláthatatlan az egészségügyi kockázata, gyógyszerészi jelenlét és szolgáltatástartalom nélkül csak a beteg- és gyógyszerellátás biztonsági garanciáinak csorbulása árán működtethető gyógyszertár.

Az állásfoglalás felhívja a figyelmet a gyógyszerész kompetenciák fejlesztésére és a képzési kapacitások bővítésére, egyúttal sürgeti egy új szakmai koncepció kidolgozását, amely továbbra is garantálja a gyógyszerészi jelenlétet minden gyógyszertárban, így biztosítva a beteg- és gyógyszerbiztonságot.

A gyógyszerésztudományi karok dékánjainak egyöntetű állásfoglalása üzen a szakmapolitikai döntéshozóknak: a gyógyszerész személyes közreműködése elengedhetetlen a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, és készen állnak támogatni a szükséges változtatásokat a gyógyszer- és betegbiztonság érdekében.