Richter: kincset ér a tanulmányok alatti szakmai gyakorlat a leendő gyógyszerészeknek

2024. május 29.

Elengedhetetlen az elméletben tanultak folyamatos fejlesztése, melyre a legkiválóbb módszer a szakmai gyakorlatok alatti tapasztalatszerzés és tanulás – vallja dr. Kóczián Kristóf gyógyszerész-közgazdász, a Richter Gedeon Nyrt. Neuropszichiátria üzletág vezetője. A nagy múltú gyógyszeripari vállalat munkatársát a PTE Gyógyszerésztudományi Kar májusi partnernapja kapcsán kérdeztük iparági skillekről, a mindenhol jelen lévő üzleti szemléletről, és arról, hogy miért is fontos már az egyetemi évek alatt gyakorlati lehetőségekkel erősíteni a diploma értékét.

Mint ismert, a Deutsche Telekom IT Solution-PTE Innovációs Napok keretében rendezték meg május 15-én a PTE GYTK Partnernapot. Az immáron harmadik alkalommal megtartott rendezvény célja egy olyan platform létrehozása, ahol az akadémiai szféra, az ipari szektor, a kórházak és a közforgalmú gyógyszertárak képviselői, valamint a szakmai szervezetek és valamennyi kapcsolódó terület szakértői megoszthatják egymással tapasztalataikat, fejlesztési javaslataikat a szakmát, kutatást és a képzést érintő meghatározó kérdésekben.

A rendezvényen közel 100 fő részvételével értékes kapcsolatok születtek, konstruktív párbeszéd alakult ki. Jelen voltak a közforgalmú és kórházi gyógyszerészet, a gyógyszeripar, a gyógyszer-nagykereskedelem, a gyógyszerellátási értéklánc, a biotechnológiai ágazat szereplői, a szakmai szervezetek, valamint a pécsi gyógyszerészkar és a társegyetemek képviselői” – értékelte a partnernapot dr. Pál Szilárd, a pécsi gyógyszerészkar szervezetfejlesztési és kapcsolati dékánhelyettese, egyetemi adjunktus.

„A Partnernap folyamán bemutattuk a PTE GYTK 2023-2030 stratégiáját, panelbeszélgetéseken vitattuk meg a szakma jövőképét és a hallgatók szakmai gyakorlatának fejlesztési lehetőségeit. Ünnepélyes keretek között megújításra került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával fennálló együttműködésünk, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából pedig több B2B találkozó és személyes konzultáció valósult meg” – tette hozzá.

Szakmai gyakorlatok, melyekből akár teljes állás is lehet

A PTE GYTK Partnernapon a Richter Gedeon Nyrt. is képviseltette magát. A nagy múltú gyógyszeripari vállalat és a Pécsi Tudományegyetem több szálon is kooperál, együttműködésük évtizedes múlttal bír. A Richter immáron 18 éve írja ki a hazai alapkutatási szereplőknek szóló témapályázatait a stratégiai irányai (központi idegendszeri kutatások, nőgyógyászat, biotechnológia) mentén, a PTE-vel eddig nyolc kutatás-fejlesztési (K+F) szerződést kötött, az idei évben is számos ígéretes pályázat érkezett az egyetemről a Richterhez.

Érdemes megemlíteni a vállalat innovációs ökoszisztéma-fejlesztését is, melynek célja, hogy nyílt innovációs alapon, szervezői szerepben segítse azokat a hazai kutatásokat, amelyek kapcsolódnak a Richter stratégiai céljaihoz. Ennek keretében a vállalat innovációs hálózatokat hoz létre a központi idegrendszeri és reprodukcióval kapcsolatos kutatások különböző területein, melyekhez mostanáig 11 partner és 22 kutatócsoport csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ezekben a hálózatokban a Pécsi Tudományegyetem különböző kutatócsoportjainak igen aktív szerepe van.

Az évszázados múlttal bíró Richter Gedeon Nyrt. az ország meghatározó jelentőségű nagyvállalata, emellett a térség legjelentősebb elit szakértelmen alapuló multidiszciplináris tudásközpontja, egyben innovációs bázisa. Stratégiájának alapvető eleme a nagy szellemi hozzáadott értéket termelő kutatás-fejlesztés, a több lábon állás, a hosszú távú tervezés, a minőségorientáltság. Magára egy innovatív szellemi ökoszisztéma tagjaként tekint, mely akkor prosperál, ha kölcsönösen megfelelő információ áramlik a vállalat és az egyetemek között.

Ennek jegyében a Richter évente nagyjából 10 gyógyszerészhallgatót vesz fel nyári gyakorlatra, különböző területekre (szintetikus kémia, farmakológia, gyógyszertechnológia, analitika, farmakokinetika, tablettázó üzem, iparjogvédelem, minőségirányítás stb.). A hallgatók különböző laboratóriumi munkákat végeznek, irodalmaznak, szabadalmi, minőségellenőrzési feladatokat látnak el, több esetben a végzősöknek akár teljes állást is ajánlanak, de emellett számos junior pozíciót kínálnak számukra, melyek kapcsán előnyt jelent a korábbi szakmai gyakorlat.

A diákoknak a nyári gyakorlat alatt lehetőségük nyílik más laborokba, üzemekbe is ellátogatni, használhatják a konditermet, uszodát, szaunát, bekapcsolódhatnak az aktuális programokba vállalaton belül. A Richterben valódi tapasztalatra tehetnek szert, mert olyan kollégák várják őket a cégnél, akik elhivatottak a szakmai felkészítésük iránt. Az utolsó napon pedig tájékoztatást kapnak arról, hogyan lehet a Richterben elhelyezkedni, milyen a richteres életforma. Fontos azt is megemlíteni, hogy a Richter 2011. szeptembere óta egy stratégiai együttműködési megállapodás keretében, a vállalat által alapított Richter Gedeon Talentum Alapítványon keresztül évi 3 PhD-hallgató doktori képzését támogatja ösztöndíj formájában.

Elengedhetetlen gyakorlati tanulás és üzleti szemlélet – ahol a gyógyszerészet és a gazdasági szféra találkozik

„Folyamatosan változó világunkban az elméletben tanultak folyamatos fejlesztésére van szükség, melyre a gyakorlat során további ismeretek szerzése, a „learning by doing” módszer a legalkalmasabb. Ehhez kiváló lehetőségeket nyújtanak azok a gyakorlati, illetve munkalehetőségek, melyeket a tanulmányokkal párhuzamosan is folytathat a hallgató. Ezek ugyanis segítenek abban, hogy a diploma megszerzésekor úgymond ne nulla kilométeres jelöltként tekintsenek a végzős hallgatóra, hanem már rendelkezzen gyakorlati tapasztalatokkal is” – mondta el dr. Kóczián Kristóf, gyógyszerész-közgazdász, a Richter Gedeon Nyrt. CNS üzletágvezetője.

Rámutatott, a lexikális tudás megléte mellett egyre fontosabb bizonyos kulcskészségek kifejlesztése, melyek a legtöbb munkakörben elengedhetetlenek.

Az üzletágvezető szerint egyre több az olyan munkakör, mely sokféle diplomával betölthetőek, ebből kifolyólag felértékelődnek a soft skillek. Mindezek mellett nem meglepő kritérium 2024-ben az angol nyelv magas szintű ismerete, és hangsúlyos a prezentációs technikák megléte.

Nem hátrány, ha egy gyógyszerész beszél közgazdászul is

Trendként beszélhetünk arról, hogy szinte minden szektorban, az iparban pedig hangsúlyozottan megjelenik a gazdasági, üzleti szemlélet. Kóczián Kristóf szerint mindennek profán oka van: majdnem minden egyedi döntésünknek van üzleti kihatása is. Emiatt is fontos, hogy már az egyetemi évek alatt elsajátítsák a hallgatók az alapvető pénzügyi ismereteket, amire alapozva meg tudják például érteni, hogyan néz ki egy üzleti terv, és mi a szerepük a megvalósításában.

(Az említett filozófiát a PTE Gyógyszerésztudományi Kara is vallja. Ennek jegyében, a PTE Közgazdaságtudományi Karral kooperálva 2019-ben országosan egyedülálló képzési programot alkotott, amely révén a pécsi gyógyszerészhallgatók a mai világban létfontosságú gazdasági, pénzügyi és marketing ismereteket szerezhetnek jövőbeli vállalkozásuk sikeréhez. A gyógyszerészképzéssel párhuzamosan futó „Üzleti ismeretek gyógyszerészhallgatóknak” nevet viselő program egyúttal ugródeszka is azoknak, akik az üzleti mesterképzésben is szeretnék mélyíteni tudásukat – a szerk.)

„A gyógyszerészdiploma rendkívül multidiszciplináris, így jó alap ahhoz, hogy számos munkakörben el lehessen helyezkedni, viszont sok esetben közgazdászokkal, pénzügyi szakemberekkel kell együttműködni. Ezért érteni kell az utóbbiak nyelvén is, különösképpen annak, akinek vezetői ambíciói vannak” – hangsúlyozza Kóczián Kristóf, aki amellett, hogy gyógyszerészi kémiából szerzett doktori címet, minőségbiztosítási szakgyógyszerész is, a kezdetektől az üzletfejlesztésen dolgozott különféle szakértői és vezetői globális pozíciókban.

„A Richternél jelenleg több mint 200 gyógyszerész dolgozik, közülük több mint 20-an közgazdász másoddiplomával is rendelkeznek. Ez fordítva ugyanakkor nem igaz: kevés közgazdásznak van gyógyszerész másoddiplomája. Ennek nem az a tanulsága, hogy utóbbiak jól választottak és így nekik már nincs szükségük további tanulmányok elvégzésére, hanem az, hogy egy gyógyszerész olyan mély alapismeretekkel rendelkezik, amit nem lehet néhány félév ráképzéssel megszerezni. A gyógyszerész-közgazdász kombináció, vagy például MBA képzés már olyan szintű ismereteket ad a gyógyszerész alapdiploma mellé, mely erős alapként szolgálhat akár felsővezetői pozíciók betöltésére is” – tette hozzá.

Címlapkép:

Univ TV